Довідка щодо роботи із зверненнями

громадян в Розівській райдержадміністрації за 2013 рік

 

У 2013 році райдержадміністрацією продовжувалася робота щодо забезпечення виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

За звітний період на колегіях райдержадміністрації заслуховувалися питання, що стосувались роботи із зверненнями громадян.

17.01.2013 року на засіданні колегії при голові райдержадміністрації заслухано питання „Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за 2012 рік”.

За результатами слухання видано розпорядження голови райдержадміністрації від 22.01.2013 №24 „Про забезпечення належного рівня організації роботи із зверненнями громадян у 2013 році”.

18.07.2013 року на засіданні колегії при голові райдержадміністрації заслухано питання „Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за І півріччя 2013 року”.

За результатами слухання видано розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2013 №290 „Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2013 року”. (Всього 2)

У 2013 році видано 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, які стосувались забезпечення реалізації вимог Указу Президента України, забезпечення кваліфікованого та об’єктивного вирішення проблемних питань, що порушуються у зверненнях та удосконалення роботи із зверненнями громадян (перелік додається).

При голові райдержадміністрації створено постійно діючу комісію з питань роботи із зверненнями громадян. Згідно графіку за звітний період заплановано та проведено 12засідань комісії. В порядку денному засідань заслухано звіти начальників відділу освіти, молоді та спорту, відділу агропромислового розвитку, відділу охорони здоров’я, сектору з питань архівної справи, сектору з питань цивільного захисту населення, відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділу економічного розвитку і торгівлі, відділу культури і туризму, управління фінансів, служби у справах дітей, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу статистики у Розівському районі, директора КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля» Розівської районної ради, директора Розівського районного центру зайнятості, начальника управління Держказначейства у Розівському районі, начальника управління Пенсійного фонду у Розівсьокму районі, Пролетарського, Солодководненського, Азовського, Кузнецівського, Вишнюватського, Новомлинівського, Карло-Лібкнехтівського сільських, Розівського селищного голів. (Начальники структурних підрозділів райдержадміністрації – 11, селищний, сільські голови – 8, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 5. Всього 24 посадові особи).

Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводився згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.12.2012 №484 „Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян в Розівській районній державній адміністрації Запорізької області у 2013 році”. (публікація від 12.01.2013 №2).

Всього керівництвом райдержадміністрації заплановано та проведено 186 особистих прийомів, прийнято 37 громадян. Фактів недотримання графіків особистих прийомів не було.

В приміщенні райдержадміністрації керівництвом заплановано 93 особистих прийомів, проведено – 93. Прийнято 18 громадян.

За місцем праці та проживання громадян за графіком заплановано 93 виїзних прийомів, фактично проведено – 93, кількість отриманих звернень – 19.

Звернення на особистому прийомі обліковуються згідно інструкції з діловодства, заповнюються реєстраційно-контрольні картки.

Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 27.12.2012 №500 „Про організацію особистого прийому громадян керівниками стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лів Ро­зі­всь­кої рай­онної де­р­жавної а­д­мі­ні­с­т­ра­ції Запорізької області у 2013 році” організовано особистий прийом громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації. Графіки особистих прийомів було доведено до відома населення через інформаційний куток райдержадміністрації, по селищній, сільських радах та структурних підрозділах райдержадміністрації, в районну газету „Роз-інформ” (публікація від 12.01.2013 №2), розміщено на сайті райдержадміністрації. В зв’язку із кадровими змінами, видано розпорядження голови райдержадміністрації 19.07.2013 №290.

В цьому році продовжено використання різноманітних форм роботи з населенням, а саме – проведення прямих „гарячих” телефонних ліній. Згідно графіку заплановано та проведено 4 прямі „гарячі” телефонні лінії. 13 березня за участю заступника голови Авєріної В.О. проведено прямий телефонний зв’язок, під час якого 3 громадянина отримали відповіді на хвилюючі питання. 25 червня на запитання громадян відповідав голова райдержадміністрації Попов В.О., до якого звернулись 3 громадянина. 9 вересня на запитання громадян відповідав перший заступник голови райдержадміністрації Філіпович В.В., до якого звернулись 2 громадянина. 11 листопада проведено пряму «гарячу» телефонну лінію керівником апарату райдержадміністрації Карнаух Н.М., під час якої звернулось 2 громадянина. Всього на «гарячу» телефонну лінію звернулось 10 громадян. На всі порушені питання громадяни отримали компетентні та обгрунтовні відповіді.

Щоденно з 8.00 до 12.00 працює телефон довіри, громадяни мають змогу зателефонувати керівництву райдержадміністрації з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади та пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної влади. Для обліку звернень використовується журнальна форма реєстрації. За звітний період громадяни не зверталися. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено в районній газеті «Роз-інформ» від 23.03.2013 №12.

 За звітний період згідно графіку заплановано та проведено 23 перевірки в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад, в організаціях, на підприємствах. Постійно надається методична допомога. Проведено перевірки у структурних підрозділах райдержадміністрації: сектор з питань архівної справи, відділ охорони здоров’я, відділ культури і туризму, відділ освіти, молоді та спорту, відділ економічного розвитку і торгівлі, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління фінансів, відділ агропромислового розвитку, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації (всього 11). Проведено перевірки у виконкомах Розівської селищної, Новомлинівської, Карло-Лібкнехтівської, Пролетарської, Кузнецівської, Вишнюватської, Азовської, Солодководненської сільських рад (всього 8), Також, проведено перевірки у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальному підприємстві редакції газети «Роз-інформ» Розівської районної ради, Розівській районній центральній лікарні, комунальному закладі «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради (всього 4). За результатами перевірок складено довідки, які доведено до відома виконавців для усунення недоліків. У разі виявлення недоліків керівники у місячний термін надають інформацію про їх усунення.

При районному управлінні юстиції працює громадська приймальня з надання безкоштовних правових консультацій населенню. За звітний період отримали консультації 127 громадян.

Також, для громадян періодично проводяться консультативно-правові зустрічі. За 2013 рік на території району проведено та 12 консультативно-правових зустрічей у Новомлинівській, Кузнецівській, Азовській, Солодководненській, Вишнюватській, Пролетарській, Карло-Лібкнехтівській сільських, Розівській селищній радах.

 

Аналізуючи кількість звернень, що надішли до Розівської райдержадміністрації за 2013 рік, слід зазначити, що загальна кількість звернень у порівнянні з 2012 роком зменшилась на 10 % і становить 74 звернення.

Кількість звернень, що надійшли поштою не перевищує показник звернень, на особистому прийомі (37 проти 37). (50% проти 50%).

За 2013 рік надійшло 9 колективних звернень. ( за 2012 – 8 ), повторних звернень не надходило.

Збільшилась кількість звернень на особистому прийомі, у голови райдержадміністрації, його заступників побувало 37 громадян (50%), 33 (40%) – за 2012 рік.

Слід зазначити, що у 2013 році не надходили звернення від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (у 2012 році отримано 3 звернення), ветеранів праці (у 2012 – 12), «дітей війни» (у 2012 році – 5). Не змінився показник звернень від учасників та інвалідів війни та бойових дій – 1 ( у 2012 році – 1). Але збільшилась кількість звернень від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи – 3 (у 2012 році – 1).

Найбільш актуальною групою питань на протязі останніх років залишаються питання аграрної політики і земельних відносин. Всього у 2013 році отримано 41 звернення цієї категорії, або 55,4 % від загальної кількості звернень ( 2012 рік – 27, або 32,9 %).

 

Друге місце за актуальністю, як і в 2012 році, посідають питання соціального захисту – 20, або 27% від загальної кількості (2012 рік - 20, або 24,3 %).

Третє місце припадає на питання праці та заробітної плати , їхня кількість становить – 4 одиниці, або 5 % від загальної кількості питань (у 2012 році - 2 одиниці, або 2,4 %).

Із звернень отриманих поштою 37 (50%) заяв, 33 (40%) – за 2012 рік :

з обласної державної адміністрації – 2 (2,7%), 4 (4,8%) – за 2012 рік;

від заявників – 35 (47%), 29 (35%) – за 2012 рік.

У 2013 році показник звернень вирішених позитивно збільшився і становить 15 (20% від загальної кількості), у 2012 році – 9 (10% від загальної кількості). Звернення, які не можуть бути вирішені позитивно в рамках чинного законодавства, і на які надано компетентні роз’яснення – 56 (76% від загальної кількості), у 2012 році - 68 (83%). Звернення, які направлено за належністю – 3 (4%), у 2012 році – 5 (7%).

Згідно заяви гр.Михайлової Н.М. призначено опікунство над неповнолітньою дитиною.

Також, згідно заяви гр.Ткач Л.І. її було доставлено на консультацію до лікаря-окуліста в Куйбишевську центральну районну лікарню.

За зверненням гр..Крамаренко Є.П. прийнято рішення про надання їй адресної соціальної допомоги у сумі 250 гривень.

З урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 10 звернень: про виділення земельного паю за рішенням суду, про розчищення дороги в смт.Розівка, про надання земельної ділянки 2 га для ведення особистого селянського господарства, про відновлення послуги електропостачання та скасування заборгованості, про сприяння у виконанні орендарем умов договору, про самовільний збір працівниками ТОВ «Розагропродукт» урожаю пшениці на орендованій заявником ділянці, про відновлення роботи свинарників та корівників на території селищ Кузнецівка та Багатівка, про надання роз’яснення щодо зруйнування корівників на території сел Кузнецівка та Багатівка, про повернення заявниці акту на земельну ділянку, які розглянуто у встановлені терміни. Реєстрація звернень, які надійшли з урядової гарячої лінії здійснюється окремо від загальних звернень громадян.

Райдержадміністрацією періодично висвітлюється робота із зверненнями громадян в районній газеті „Роз-інформ”. В №6 від 09.02.2013 було опубліковано Інформаційно-аналітичну довідку про роботу із зверненнями громадян за 2012 рік, в №17 від 21.04.2013 – довідку щодо роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за І квартал 2013 року, в №29 від 20.07.2013 – довідку про роботу із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за І півріччя 2013 року, в №42 від 19.10.2013 – довідку щодо роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за 9 місяців 2013 року (Всього 4).

Також в районній газеті „Роз-інформ” в №2 від 12.01.2013 розміщено графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської райдержадміністрації та особистого прийому громадян начальниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Інформацію про функціонування скриньки для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування розміщено в районній газеті «Роз-інформ» від 23.03.2013 №12. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено в районній газеті «Роз-інформ» від 23.03.2013 №12 (Всього 4).

В райдержадміністрації постійно проводиться аналітична робота з питань звернень громадян. Щоквартально голові райдержадміністрації подаються аналітичні довідки щодо стану роботи із зверненнями громадян.

У 2013 році проведено семінари-навчання з особами, відповідальними за роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах селищної, сільських рад. Розглянуті питання: „Про методику оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”, «Про організацію роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації у І кварталі 2013 року», «Про надання консультацій з діловодства по роботі із зверненнями», «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року», «Про основні напрямки організації роботи із зверненнями громадян в установі» Всього 4.

Проведено семінари з селищним, сільськими головами та секретарями виконкомів селищної, сільських рад. Розглянуті питання: „Про організацію і проведення в 2013 році Днів відкритого листа та відкритого особистого прийому громадян”, «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2012 рік”, «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2013 році», «Про дотримання чинного законодавства при організації роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації», «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року» (Всього 4).

Проведено семінари з начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації Розглянуті питання: «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2012 рік”, «Про дотримання законодавства про звернення громадян в Розівській райдержадміністрації», «Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян» в райдержадміністрації» (Всього 3).

Окрім цього 29.01.2013 на нараді апарату заслухано питання „Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за підсумками 2012 року”.30.04.2013 – «Про роботу із зверненнями громадян у І кварталі 2013 року» 30.07.2013 – «Про роботу із зверненнями громадян за І півріччя 2013 року» 29.10.2013 – «Про стан виконання законодавства про звернення громадян за 9 місяців 2013 року» (Всього 4).

08.04.2013 на нараді при голові райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади заслухане питання «Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян» в райдержадміністрації за підсумками І кварталу 2013 року», 22.07.2013 – «Про стан роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації у І півріччі 2013 року» (Всього 2).

25.12.2013 на методичній раді райдержадміністрації заслухано досвід роботи Карло-Лібкнехтівської сільської ради щодо роботи із зверненнями громадян.

29.11.2013 на засіданні громадської ради при Розівській райдержадміністрації заслухано питання про виконання Закону України «Про звернення громадян».

 

За звітний період в райдержадміністрації та її структурних підрозділах прикладів неякісного, поверхневого розгляду та розглянутих з порушенням терміну звернень не було.

 В райдержадміністрації облік звернень здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «OPTIMA-Work Flow” у повній мірі її можливостей.

Також, з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації запроваджено інші форми роботи.

Так, Згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.02.2013 №74, проведено 7 Днів відкритого листа та відкритого особистого прийому громадян в Кузнецівській, Вишнюватській, Новомлинівській, Пролетарській, Солодководненській, Карло-Лібкнехтівській, Азовській сільських радах. В даному заході взяли участь голова райдержадміністрації, його заступники, працівники управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного Фонду в Розівському районі, які надали компетентні відповіді та роз’яснення 12 громадянам.

З метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом при розгляді звернень громадян, загальним відділом щоквартально проводиться „Контрольний день”. 05.02.2013 проведено перевірку щодо розгляду звернення гр. Котенка В.Л. «Про порушення права заявника на отримання державних актів на землю». 08.04.2013 - за зверненням гр.Дудченко Н.О., яка просила допомоги в отриманні ліків за місцем проживання, 17.09.2013 – за зверненням гр.Петрової О.І. «Щодо проведення досконального аналізу «відомості розрахунку батьківських коштів». 19.11.2013 – за зверненням гр.Крутяк О.Л. «Про надання допомоги в оформленні документів на користування електроенергією» .Всі звернення вирішено позитивно. За результатами перевірок складено довідки, які доведено до відома керівника апарату райдержадміністрації (Всього 4).

В райдержадміністрації функціонує «Скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування». Скринька пломбується кожного ранку перед початком робочого дня та розкривається по його закінченню. Станом на 01.01.2014 скарг та пропозицій від громадян не надходило.

 

Загальна площа сільгоспугідь по сільгосппідприємствах Розівського району в 2013 році складала 28962 га., посівна 26296,52 га, пари 2448 га. З них посіяно:

зернових культур 14742,5 га,

 технічних культур 10931 га, з них соняшника 10154 га.

 Внаслідок відсутності продуктивної вологи при сівбі озимих культур, враховуючи зниження температури повітря в зимовий період до -18º, а також екстремально високими середньодобовими температурами в травні місяці частково загинули рослини озимого ріпаку, озимої пшениці, озимого ячменю, було списано озимих культур на площі 457,8 га та внаслідок рясних опадів в травні місяці поточного року були знищені сходи соняшника на площі 31,6 га.

Погодні умови поточного року, а саме: посуха в липні – серпні, затяжні опади в вересні та жовтні місяцях перешкоджали осіннім роботам сільгосппідприємств: сівбі озимих культур та збиранню пізніх зернових культур (кукурудзи) та соняшника. Посіяно озимих зернових культур під врожай 2014 року на площі 9747 га, в тому числі озима пшениці 9294 га, озимий ячмінь 453 га. Крім того посіяно озимий ріпак на площі 391 га.

Однією з найбільш важливих галузей агропромислового комплексу району є тваринництво. Ситуація, що склалася у тваринництві, зумовлена нестабільністю ринку тваринницької продукції, збитковістю виробництва, насамперед через несприятливу цінову ситуацію та відсутністю ефективного фінансово-економічного механізму підтримки галузі. Внаслідок цього на сьогоднішній день в районі тваринництвом займаються чотири сільгосппідприємства: ТОВ «Прогрес» (ВРХ), Розівська дослідна станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України (ВРХ, корови), ТОВ «НВП Агрофірма Солодководне» (вівці) та СВК «Росія» (вівці). В господарствах розробляються виробничі програми на період зимівлі худоби, успішно проводиться осінньо-зимове та літньо-табірне утримання тварин.

З метою оновлення машино-тракторного парку та якісного збирання врожаю сільгосппідприємства Розівського району придбали в 2013 році сільськогосподарську техніку, а саме: комбайн «CLAAS», комбайн «NEWHOLLAND», 2 трактори «Білорус-82.1», навантажувач «Monitu», 2 сівалки, трактор «NEWHOLLAND», культиватор, оприскувач на суму 7450,5 тис. грн.

Згідно Постанови КМУ від 02.03.2011 № 246 «Про затвердження Порядку сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» зі змінами в 2013 роцівиплачено дотацій фізичним особам за утримання та збереження молодняку ВРХ та відшкодування витрат фізичними особами за закупівлю установки індивідуального доїння на суму 136,7 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість за 2012 рік в сумі 31,4 тис. грн.

Станом на 27.11.2013 в Управлінні Державної казначейської Служби України у Розівському районі зареєстровані фінансові зобов’язання на суму 136,7 тис. грн. на отримання дотацій фізичним особам за утримання та збереження молодняку ВРХ. та 30,1 тис. грн. на відшкодування витрат фізичними особами за закупівлю установки індивідуального доїння, всього на суму 83,6 тис. грн.

Виробництвом продовольчих товарів в районі займається одне підприємство – ТОВ «Прогрес»:

- олії нерафінованої в 2012 році вироблено 47,0 тонн продукції, за 9 місяців 2013 року – 21,8 тонни, до кінця року очікується досягти рівня 50,0 тонн олії ( 67% виконання Програми, 106% минулорічного рівня).

крупив 2012 році було вироблено 5,0 тонн, за 9 місяців вже вироблено 3,02 тонни крупи пшеничної. До кінця року очікується виробництво в обсязі 5,0 тонн, що складе 125% Програми 2013 року та 100% минулорічного рівня. Підприємство здійснює виробництво круп для потреб своїх працівників та відомчої їдальні.

На теперішній час ведуться роботи по відновленню роботи млина ТОВ “Росток”. Завершення робіт заплановано до кінця 2013 року.

За 9 місяців 2013 року залучено 7,31 млн. грн. інвестицій. Це кошти державного бюджету – 0,12 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 0,3 млн. грн. (здійснено капітальні ремонти в Пролетарській лікарській амбулаторії, Харчоблоці Розівської центральної районної лікарні, поточний ремонт Розівської ЗОШ № 1 І-ІІІ ст., використані кошти на благоустрій територій), власних коштів підприємств та організацій – 6,8 млн. грн. (придбання сільськогосподарської техніки, придбання автомобіля для КП “Розівський комунгосп”, ремонти доріг, та інш.), кредитів банків та інших позик – 0,15 млн. грн. (придбання сільськогосподарської техніки та інш.), інших джерел фінансування – 0,4 млн. грн. (благоустрій територій, введення місцевих водопровідних мереж).

Протягом 9 місяців 2013 року надано послуг по перевезенню вантажів - 3,2 тис. тонн. Очікуваний показник 2013 року – 4,5 тис. грн. (82 % виконання Програми 2013 року та 93% рівня 2012 року).

Перевезення пасажирів, в тому числі пільгових категорій громадян, в районі забезпечує одна фізична особа – підприємець. За 9 місяців 2013 року перевезено – 0,143 млн. чол. пасажирів. До кінця поточного року очікується 0,170 млн. чол., що складе 77% Програми 2013 року та 80% рівня 2012 року.

Зниження показників зумовлено припиненням функціонування одного з маршрутів (“Розівка-Запорізьке”) в зв’язку з закінченням з 10.09.2013 дії укладеного з облдержадміністрацією договору на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах. Відновлення маршруту буде після проведення облдержадміністрацією конкурсу на перевезення пасажирів.

Станом на 01.01.2013 року в районі працювало 54 закладів роздрібної торгівлі (з них 28 – в смт. Розівка) та 6 закладів ресторанного господарства. В 2013 році відкрито один торгівельний заклад в смт. Розівка з реалізації промислових товарів (дитячий одяг).

До підприємств сфери послуг, яке звітує про обсяги наданих послуг на протязі року, віднесено 1 підприємство – КП “Розівський комунгосп”. За 9 місяців 2013 року надано послуг на суму 0,35 млн. грн., з них реалізованих населенню – 0,18 млн. грн. Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у розрахунку на 1 особу склав 19,35 грн.

Крім цього, за підсумками року, в річній звітності, про надані послуги до органів статистики звітують такі організації, як Ветеринарна лікарня, відділ культури, органи місцевого самоврядування та інш. Тому, після обробки всіх річних даних органами статистики за підсумками 2013 року очікується обсяг реалізованих послуг на суму до 0,60 млн. грн. Це складе 85,7% минулорічного обсягу та 81,1% запрограмованого рівня.

Бюджет району за 9 місяців 2013 року при плані загального фонду на 2013 рік по видатках в сумі 37922263 грн., виконаний у сумі 27216394,76 грн., або на 71,8 %.

Разом очікувані видатки 2013 року складуть – 39014,544 тис. грн., а саме: касове виконання бюджету району за 9 місяців 2013 року в сумі 27216,395 тис. грн. + очікувані видатки IV кварталу 2013 року 11798,149 тис. грн.   

За 9 місяців 2013 року при середньообліковій чисельності штатних працівників 1450 чол. та середньомісячній заробітній платі 2406,71 грн. фонд оплати праці склав 31407,6 тис. грн.

Станом на 01.09.2013 р. в районі зареєстровано 259 дітей дошкільного віку. Охоплено дошкільною освітою 163 дітей до 6 років, в трьох дитячих садках виховується 196 дітей, в групах короткочасного перебування дітей дошкільного віку виховується 39 дітей.

Відсоток охоплення в середньому по району становить – 85%, середній показник у сільській місцевості – 65% у місті – 100%.

Зусиллями батьків, органів місцевого самоврядування, територіальних громад в дошкільних закладах проведено ремонти, організовано якісне харчування, вирішується питання на постачання сертифікованого молока для вихованців. Сьогодні стоїть завдання організації підвозу дітей дошкільного віку до шкіл та садочків, щоб забезпечити стовідсоткове їх охоплення.

Для задоволення освітніх потреб населення, з метою реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у 2012-2013 н.р. в районі функціонувало 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 з яких в сільській місцевості. П’ять закладів І-ІІІ ступенів та два І-ІІ ступенів. В них навчалось і виховувалось 843 учні. Зменшилась наповнюваність класів, у минулому році вона становила – 13 учнів, що значно менше загальнообласного – 19,3.

Мережу загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 н.р. заплановано не змінювати з урахуванням демографічних та економічних реалій. Фінансові видатки районного бюджету освітній галузі дозволяють утримувати існуючу мережу.

Для забезпечення рівного доступу сільських дітей до якісної освіти здійснюється регулярне підвезення їх до місць навчання. В районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують організованого підвозу 312 учні та 40 педпрацівників. Забезпечено підвозом 100% тих, хто цього потребує. Підвезення забезпечується 9 шкільними автобусами.

У 2012-2013 н.р. 100% учнів шкіл було охоплено гарячим харчуванням. Вартість харчування в день 6 грн. по місту та 5 грн. по селу.

Педагогічний колектив району налічує 139 педагогів.

У 2012-2013 н.р. в районі функціонувало 2 позашкільні навчальні заклади – Будинок дитячої творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа. Загалом позашкільною освітою охоплено 732 учні, це 86% від загальної кількості.

Організація літнього відпочинку є складовою частиною безперервного та послідовного виховання. На організацію оздоровлення учнів із районного бюджету було виділено 25 тис. грн. Оздоровчі табори працювали на базі Азовської, Пролетарської та Карл-Лібкнехтської шкіл. Оздоровлено 50 дітей пільгових категорій. В дитячих оздоровчих центрах за бюджетні та батьківські кошти оздоровилося протягом літніх канікул 55 дітей.

В звітному році створено комунальний заклад “Розівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги” Розівської районної ради. До складу центру увійшли: Розівська та Пролетарська амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 2 ФАП, 12 ФП. На засадах сімейної медицини працює 4 медичної сестри та 2 лікаря загальної практики – сімейної медицини. Крім цього, в Центрі працює 3 лікаря – терапевта та 0,5 лікаря – педіатра.

Розівська центральна районна лікарня представлена наступною структурою:

- стаціонарне відділення (хірургічно-травматологічне відділення на 20 ліжок та терапевтично-педіатричне на 25 ліжок);

- поліклініка на 140 відвідувань на зміну , 20 ліжок денного стаціонару;

Також на базі ЦРЛ функціонує пункт невідкладної медичної допомоги з графіком роботи з 16:00 до 08:00, вихідні та святкові дня.

З 01.04.2013 в районі почав функціонувати Пункт постійного базування смт. Розівка, Пологівське відділення екстренної медичної допомоги з однією цілодобовою бригадою.

Штатна чисельність персоналу ЦРЛ станом на 01.10.2013 складає 98,5 штатних одиниць. Лікарських посад – 19,25, зайнято – 16, укомплектованість – 83,1%. Відсутні лікарі: анастезіолог, окуліст, лор.

 

Культурні потреби в районі забезпечують 23 заклади культури і туризму, з них:

- клубні заклади – 9 (7 – сільські);

- бібліотеки – 12 (10 – сільські);

- школи естетичного виховання – 1 (РДМШ);

- музеї – 1 (районний краєзнавчий музей).

Станом на 01.09.2013 плановий контингент РДМШ складає 38 учнів, факт – 38.

Музейні фонди районного краєзнавчого музею налічують 350 одиниць основного та допоміжного фондів.

Протягом 9 місяців 2013 року проводились заходи до основних пам’ятних дат, відкрито дошку пошани «Почесні громадяни Розівського району» .

На державному обліку у районі перебуває 15 пам’ятників історії та монументального мистецтва, 82 пам’ятки археології.

Здійснено заходи щодо популяризації історико–культурної спадщини району. Спільно з громадським об'єднанням КВЗН на території Розівського району продовжується робота по створенню історико–культурного комплексу «Поле слов'янської мужності».

На території Розівського району діє 55 клубних формувань, в яких займаються 358 осіб з них: 45 – колективи художньої самодіяльності (269 осіб).

Книжковий фондна 01.01.2013 налічує 91 661 екз. загальною вартістю 568,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 року в Розівському районі середня чисельність наявного населення становила 9,319 тис. осіб. Станом на 01.09.2013 чисельність населення становить 9,299 тис. чол. З початку року загальний приріст (зменшення) населення склав -10. Народилося 48 немовлят, померло 82 чол.

Показник чисельності зареєстрованих безробітних на початок 2013 року – 293 чол. Більша кількість безробітних – працівники сільського господарства, сільські мешканці та сезонні робітники. Вакансії ж на території сіл практично відсутні. За 11 місяців поточного року їх кількість зменшилась до 234, але очікується, що до кінця року кількість безробітних складе 299 чол. (за рахунок звільнення сезонних працівників після завершення осінньо-польових робіт).

Кількість фермерських господарств складає 60 один., з загальною площею землі 5,037 тис. га. Протягом 2013 року їх кількість не змінилась. Основною спеціалізацією фермерських господарств залишається вирощування зернових культур.

В Розівському районі кількість малих підприємств на 10 тис. чол. наявного населення складає 77 од. (наявна кількість – 72 підприємства). Кількість малих підприємств складає 97,3 % до загальної кількості підприємств району.

Середньорічна кількість зайнятих працівників у сфері малого підприємництва за результатами 2012 року склала 311 осіб (55,0% до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності, в тому числі на мікропідприємствах – 140 осіб (24,8 %), з них найманих працівників – 295 осіб (53,7%), в тому числі на мікропідприємствах – 128 осіб (23,3%).

Обсяг реалізованої продукції підприємствами малого бізнесу складає 54408,8 тис. грн., що становить 58,4% до загального обсягу реалізованої продукції по району), з них мікропідприємствами реалізовано продукції та послуг на суму 24902,5 тис. грн. (26,7 %).

Крім юридичних осіб станом на 01.10.2013 р. в сфері малого бізнесу працює 333 фізичних осіб - підприємців.

Основним джерелом інвестицій для суб’єктів малого підприємництва залишаються власні кошти.

Одноразова матеріальна допомога для розвитку підприємництва через районний центр зайнятості за 9 місяців 2013 року виплачена 5 безробітним, з них 2 – по сільській місцевості, 3- по смт. Розівка.

В районі функціонує громадське об’єднання для підтримки підприємців-сільгоспвиробників Асоціація фермерів Розівського району та в серпні 2013 року зареєстровано Розівську районну організацію роботодавців “Потенціал – Розівка”.

Очікується, що за підсумками 2013 року при підвищенні рівня середньомісячної заробітної плати до 1651,08грн, фонд оплати праці найманих робітників малих підприємств складе 5,84 млн. грн. (101%).

Залишок коштів на фондах охорони навколишнього природного середовища селищної та сільських радах на початок 2013 року складав 144,51 тис. грн. В 2013 році надходження по фондах охорони навколишнього природного середовища очікуються у сумі 25,966 тис. грн. ( з них – 4,9 тис. грн. надходження штрафних санкцій). В 2013 році кошти на зазначених рахунках планувалось використовувати Розівською селищною радою в сумі 100,477 тис. грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів. Але кошти в поточному році не використані, так як загальна вартість виготовлення ПКД складає 523,444 тис. грн. Розівською райдержадміністрацією надано запит на виділення 422,968 тис грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та планується використати кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році в розмірі 113,977 грн. (очікуваний залишок на 01.01.2014 – 100,477 тис. грн. та заплановані надходження у 2014 році – 13,500 тис. грн.).

Розівська райдержадміністрація надала пропозиції щодо включення до переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів обласного фонду у 2014 році заходів “Ліквідація наслідків підтоплення грунтовими водами території смт. Розівка” – у сумі 2700,0 тис. грн.

В районі створено два об’єкти природно-заповідного фонду пам’ятка природи місцевого значення "Балка Антонівка" (площею 5,00 га) та заказник місцевого значення "Балка Сухі Яли" (площею 65 га). З метою встановлення меж даних об’єктів природно-заповідного фонду Розівською районною державною адміністрацією було направлено запит для фінансування землевпорядних робіт за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Рішенням сесії Запорізької обласної ради від 14.02.2013 № 6 виділені кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на фінансування заходів "Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території пам’ятки природи місцевого значення "Балка Антонівка" Розівського району (5 га)" (Азовська сільська рада) в сумі 7,356 тис. грн. та "Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території заказника місцевого значення "Балка Сухі Яли" (65 га)" (Новомлинівська сільська рада) в сумі 51,608 тис. грн.

В зв’язку з відмовою землевпорядної організації в укладанні договорів на виконання робіт з розробки проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій даних об’єктів природно-заповідного фонду, кошти в поточному році не освоєні.

Найбільш актуальна проблема, це ремонт доріг. За 9 місяців 2013 року здійснено поточний ремонт та використані кошти на утримання доріг загального значення – 443,6 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах виконано робіт на суму 150,745 тис. грн., касові видатки склали 31,112 тис. грн.