Довідка щодо роботи із зверненнями

громадян в Розівській райдержадміністрації за І квартал 2014 року

 

У І кварталі 2014 року райдержадміністрацією продовжувалася робота щодо забезпечення виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

16.01.2014 року на засіданні колегії при голові райдержадміністрації заслухано питання „Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за 2013 рік”.

За результатами слухання видано розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2014 №15 „Про організацію роботи із зверненнями громадян у 2014 році”.

За звітний період 2014 року видано 3 розпорядження голови райдержадміністрації, які стосувались забезпечення реалізації вимог Указу Президента України, забезпечення кваліфікованого та об’єктивного вирішення проблемних питань, що порушуються у зверненнях та удосконалення роботи із зверненнями громадян (перелік додається).

Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводився згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.12.2013 №485 „Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом в Розівській районній державній адміністрації Запорізької області у 2014 році”.

Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 16.12.2013 №486 „Про організацію особистого прийому громадян керівниками стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лів Ро­зі­всь­кої рай­онної де­р­жавної а­д­мі­ні­с­т­ра­ції Запорізької області у 2014 році” організовано особистий прийом громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації. Графіки особистих прийомів було доведено до відома населення через інформаційний куток райдержадміністрації, по селищній, сільських радах та структурних підрозділах райдержадміністрації, в районну газету „Роз-інформ” та розміщено на сайті райдержадміністрації (публікація від 25.01.2014 №4).

Всього керівництвом райдержадміністрації заплановано та проведено 43 особистих прийоми, прийнято 9 громадян. Фактів недотримання графіків особистих прийомів не було.

В приміщенні райдержадміністрації керівництвом заплановано 22 особистих прийомів, проведено – 22. Прийнято 4 громадянина.

За місцем праці та проживання громадян за графіком заплановано 21 виїзний прийом, фактично проведено – 21, кількість отриманих звернень – 5.

Звернення на особистому прийомі обліковуються згідно інструкції з діловодства, заповнюються реєстраційно-контрольні картки.

 В цьому році продовжено використання різноманітних форм роботи з населенням, а саме – проведення прямих „гарячих” телефонних ліній. Згідно графіку заплановано та проведено 1 пряму „гарячу” телефонну лінію. 17 лютого за участю голови райдержадміністрації Попова В.О. проведено прямий телефонний зв’язок, під час якого 1 громадянин отримав відповіді на хвилюючі питання.

Щоденно з 8.00 до 12.00 працює телефон довіри, громадяни мають змогу зателефонувати керівництву райдержадміністрації з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади та пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної влади. Для обліку звернень використовується журнальна форма реєстрації. За звітний період громадяни не зверталися. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено в районній газеті «Роз-інформ» від 25.01.2014 №4.

В райдержадміністрації функціонує «Скринька для скарг та пропозицій щодо діяльності органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування». Скринька пломбується кожного ранку перед початком робочого дня та розкривається по його закінченню. Станом на 01.04.2014 скарг та пропозицій від громадян не надходило.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2014 №36 «Про запровадження Єдиного дня прийому громадян в органах виконавчої влади Запорізької області» в райдержадміністрації, її структурних підрозділах запроваджено Єдиний день прийому громадян. (Публікація від 01.03.2014 №9).

Згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.02.2014 №45, проведено 1 День відкритого листа та відкритого особистого прийому громадян в Кузнецівській сільській раді. В даному заході взяли участь голова райдержадміністрації, його заступники, працівники управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного Фонду в Розівському районі, які надали компетентні відповіді та роз’яснення 2 громадянам.

З метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом при розгляді звернень громадян, загальним відділом щоквартально проводиться „Контрольний день”. (Всього 1) 31.03.2014 проведено перевірку щодо розгляду звернення гр.Білоусової Н.М., яке перебувало на контролі у відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. За результатами перевірки складено довідку, яку доведено до відома керівника апарату райдержадміністрації.

При районному управлінні юстиції працює громадська приймальня з надання безкоштовних правових консультацій населенню. За звітний період отримали консультації 109 громадян.

Для громадян періодично проводяться Дні інформування населення та консультативно-правові зустрічі.

У І кварталі 2014 року на території району проведено 3 Дні інформування на підприємствах, установах, організаціях району та 3 консультативно-правових зустрічі у Новомлинівській, Кузнецівській, Азовській сільських радах.

 Райдержадміністрацією забезпечено постійний контроль за станом цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад, в організаціях, на підприємствах. Постійно надається методична допомога. За звітний період згідно графіку проведено перевіркиу відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, секторі архівної справи райдержадміністрації, у виконкомах Новомлинівської та Карло-Лібкнехтівської сільських рад (Всього 4).

За звітний період в райдержадміністрації та її структурних підрозділах прикладів неякісного, поверхневого розгляду та розглянутих з порушенням терміну звернень не було.

У І кварталі 2014 року проведено 1 семінар-навчання з особами, відповідальними за роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах селищної, сільських рад. Розглянуті питання: „Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації у І кварталі 2014 року”, «Про надання консультацій з діловодства по роботі із зверненнями».

Проведено семінари з селищним, сільськими головами та секретарями виконкомів селищної, сільських рад. Розглянуті питання: „Про організацію і проведення в 2014 році Днів відкритого листа та відкритого особистого прийому громадян”, «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік”.(Всього 2)

13.01.2014 на нараді при голові райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади заслухане питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2013 рік»(Всього 1).

В райдержадміністрації постійно проводиться аналітична робота з питань звернень громадян. Щоквартально голові райдержадміністрації подаються аналітичні довідки щодо стану роботи із зверненнями громадян.

Окрім цього 28.01.2014 на нараді апарату заслухано питання „Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за підсумками 2013 року”. (Всього 1).

Райдержадміністрацією періодично висвітлюється робота із зверненнями громадян в районній газеті „Роз-інформ”. В №4 від 25.01.2014 було опубліковано Інформаційно-аналітичну довідку про роботу із зверненнями громадян за 2013 рік.

Також в районній газеті „Роз-інформ” в №4 від 25.01.2014 розміщено графік особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської райдержадміністрації та особистого прийому громадян начальниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Інформацію про запровадження Єдиного дня прийому громадян в органах виконавчої влади Розівського району розміщено в №9 від 01.03.2014 (Всього3.)

При голові райдержадміністрації створено постійно діючу комісію з питань роботи із зверненнями громадян. Згідно графіку за звітний період заплановано та проведено 3засідання комісії. В порядку денному засідань заслухано звіти начальників відділу освіти, молоді та спорту та відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, Пролетарського, Солодководненського, Азовського, Кузнецівського сільських голів (6 посадових осіб).

Аналізуючи кількість звернень, що надішли до Розівської райдержадміністрації за І квартал 2014 року, слід зазначити, що загальна кількість звернень у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 15% і становить 16 звернень.

Кількість звернень на особистому прийомі перевищує показник звернень що надійшли поштою, (9 проти 7). (56% проти 44%).

За звітний період 2014 року надійшло 2 колективних звернення, в І кварталі 2013 року колективних звернень не надходило, повторних звернень не надходило.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації, його заступників побувало 9 (56%) громадян, 11 (57%) – за 2013 рік.

У І кварталі 2014 року зменшився показник з питань аграрної політики і земельних відносин – 3 (18%), 8 (36%) – 2013 рік; соціального захисту – 3 (18%), 7 (36%) – 2013 рік. Також порушувались питання праці і заробітної плати – 1 (6%), 2 (10%) – у 2013 році, комунального господарства - 3 (18%), житлової політики – 1(6%), діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин відносин – 1(6%).

Із звернень отриманих поштою 7 (43%) заяв, 8 (42 %) – за 2013 рік :

з обласної державної адміністрації – 1 (6%), 1 (5%) – за 2013 рік;

від заявників – 6 (37%), 7 (36%) – за звітний 2013 рік.

З урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 4 звернення: про сприяння у безкоштовному встановленню пам’ятника на могилі батька заявника, про розчищення вулиць села від снігу, які розглянуто у встановлені терміни. Реєстрація звернень, які надійшли з урядової гарячої лінії здійснюється окремо від загальних звернень громадян.

Позитивно вирішено питання гр.Білоусової Н.М. щодо оформлення документів на спадщину, за зверненнями гр.Гнатів А.В. вирішено питання щодо поновлення прийомної сім’ї та влаштування на виховання та спільне проживання дитини позбавленої батьківського піклування. Забезпечено соціальним працівником комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Розівської районної ради для обслуговування вдома гр. Іммамвердієвої Г.І.

77% від загальної кількості звернень так само як і за звітний період 2013 року – це звернення, які не можуть бути вирішені позитивно в рамках чинного законодавства, або не відносяться до компетенції райдержадміністрації. На такі звернення громадянам надаються відповідні роз’яснення. Питання, що викладені у 23% звернень, вирішені позитивно.

В райдержадміністрації облік звернень здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «OPTIMA-Work Flow” у повній мірі її можливостей.