Про надання адміністративних послуг населенню

Протягом І кварталу 2019 року сектором з питань надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації надано 477 адміністративних послуг за зверненнями юридичних і фізичних осіб, а саме:  37 адміністративних послуг з приводу реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання,  61 – видача довідки щодо реєстрації місця проживання, 22 - вклеювання фото до паспорту громадянина України при досягненні певного віку, 210 – видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, 76 – видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 14 – державна реєстрація фізичної особи – підприємця, 9 – державна реєстрація припинення фізичної особи – підприємця, 24 – державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 7 - державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, 17 – видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Також протягом І кварталу 2019 року було проведено опитування суб’єктів звернень. Метою опитування було вивчення думки громадян щодо якості надання адміністративних послуг у ЦНАП. У опитуванні прийняло 50 суб’єктів звернень.

Результати опитування

№ з/п

Показники

Показник за підсумками анкетування*

1.

Правовий статус суб’єкта звернення

юридична особа

5

фізична особа – підприємець

9

громадянин (мешканець)

36

2.

Категорія послуги, за якою звернулися до ЦНАП

паспортні послуги

24

реєстраційні послуги

-

підприємницька діяльність

11

земельні питання

5

містобудування та архітектура

-

соціальна сфера

-

екологія, санітарні норми

-

інше

-

3.

Кількість разів звернення до ЦНАП для отримання адміністративної послуги

один раз під час отримання послуги

-

два рази під час подачі та отримання пакету документів

50

три рази

0

чотири рази

0

більше

-

4.

Випадки порушення термінів при наданні адміністративної послуги

так

-

ні

50

вкажіть орган та послуги

-

5.

Використана інформація щодо отримання адміністративних послуг

веб-сторінка в мережі Інтернет

9

інформаційні стенди в приміщенні ЦНАП

20

інформаційні стенди виконавчих органів

19

засоби масової інформації

2

інше

-

6.

Задовільна робота адміністраторів ЦНАП

так

50

ні

-

7.

Задовільна робота ЦНАП

так

50

ні

-

8.

Корупційна складова в системі надання адміністративних послуг або отримання документів дозвільного характеру в ЦНАП

присутня

-

не присутня

50

важко сказати

-

9.

Основні проблеми у сфері надання адміністративних послуг

незручний графік роботи ЦНАП

-

незручне місце розташування ЦНАП

-

наявність черг у ЦНАП

-

відсутність бланків заяв, зразків документів

-

не консультують із питань надання адміністративних послуг

-

не дотримуються строків надання адміністративної послуги

-

інше

-

10.

Зауваження та пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративної послуги

-