Про набір до магістратури зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

У Запорізькому національному університеті триває набір до магістратури зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня спеціальність «Державна служба»), галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Цього року набір – десятий, ювілейний.

Детальніше...

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького запрошує для професійного зростання отримати вищу освіту на другому (магістерському) рівні по спеціальності "Менеджмент" (спеціалізація "публічне адміністрування (державне управління та місцеве самоврядування"). За підсумками навчання протягом 1 року та 4 місяців буде присвоєно кваліфікацію: магістр з менеджменту за спеціалізацією публічне адміністрування (державне управління та місцеве самоврядування).

Можливе навчання без відриву від виробництва за індивідуальним планом навчання.

Детальніше...

Щодо запрошення на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

 

В сучасних умовах розвитку громадянського суспільства та посилення демократичних процесів в Україні настав час змін в системі підготовки фахівців публічного адміністрування. Проведення системних реформ, в тому числі конституційної, адміністративної, економічної, соціальної, освітянської, адміністративно-територіальної, муніципальної, регіональної тощо потребує підготовки та перепідготовки фахівців нової якості.

Детальніше...

Про прийом у 2017 році

 

Відповідно до наказу Президента Національної академії державного управління при Президентові України прийом документів на навчання до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління подовжено до 16 червня 2017 року.

Детальніше...

Про прийом у 2017 році

 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут) запрошує на навчання для здобуття ступеня „магістр” за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Детальніше...

Про прийом документів від вступників

 

Доводимо до відома, що обласна державна адміністрація здійснює прийом документів від вступників для передачі до приймальної комісії Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України до 15 травня 2015 року у каб. 451 (відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації).

У разі якщо особа виявила бажання самостійно подати документи необхідні для участі в конкурсному відборі на навчання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, їй слід звернутися безпосередньо до приймальної комісії зазначеного регіонального інституту за адресою: м. Дніпропетровськ, вуя. Гоголя, 29, кімн. 100 (телефон приймальної комісії (056) 745-52-41, (056) 794-58-06).

Детальніше...

Інформація про прийом слухачів до Інституту «Вища школа державного управління»

 

Інститут «Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України є провідним навчальним закладом в Україні з питань професійної підготовки управлінських кадрів за спеціальністю “Публічне адміністрування” галузі знань “Державне управління”.

На навчання за державним замовленням до Інституту “Вища школа державного управління” за денною формою приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

Детальніше...

Інформаційний лист Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Для забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики та гуманітарного розвитку суспільства, в умовах модернізації держави та змін у законодавстві виникла гостра необхідність покращення професійної підготовки керівників та службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

З метою поліпшення ситуації щодо професіоналізації державної служби Національний університет «Одеська юридична академія» повідомляє, що з 20 квітня по 30 червня 2015 року проводиться прийом документів для вступу в магістратуру для підготовки магістрів за спеціальністю 8.1510002 «Державна служба» за спеціалізацією «Правове забезпечення» денної та заочної форми навчання і за спеціалізацією «Економічна безпека» денної форми навчання (ліцензія АЕ № 285815 від 23.01.2014р. видана Міністерством освіти і науки України).

Детальніше...

Інформаційний лист Національної академії державного управління при Президентові України

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 

Запрошує на навчання:

 

до Національної академії (м.Київ):

 

Інститут державної служби та місцевого самоврядування за спеціальностями:

Державне управління (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Державне управління у сфері національної безпеки (вечірня, заочна форми навчання)

Детальніше...