РОЗ’ЯСНЕННЯ

24 квітня 2019 року                                                             №70-р/з

щодо строку повноважень членів дисциплінарної комісії

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.

Частиною третьою статті 69 Закону встановлено, що строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

05 лютого 2019 року                                                             №67-р/з

щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

24 жовтня 2018 року                                                             №63-р/з

щодо порядку присвоєння чергового рангу державним службовцям

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.

Згідно із частиною п’ятою статті 39 Закону ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

17 жовтня 2018 року                                                             №61-р/з

щодо оскарження висновку щорічного оцінювання, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) НАДС роз’яснює.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 7, частини сьомої статті 44 Закону державний службовець має право на оскарження в установленому законом порядку висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності у порядку, визначеному статтею 11 Закону.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

04 жовтня 2018 року                                                             №60-р/з

щодо порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» в малочисельних структурних підрозділах місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» НАДС роз’яснює.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) повноваження керівника державної служби у місцевих державних адміністраціях здійснюють:

РОЗ’ЯСНЕННЯ

20 серпня 2018 року                                                             №55-р/з

деякі питання професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» НАДС роз’яснює.

Згідно із частинами першою - другою та сьомою статті 48 Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Роз’яснення щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України «Про державну службу»

10 липня 2018 року                                                             №53-р/з

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» НАДС роз’яснює.

Згідно із частиною першою статті 64 Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом.

Про проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції

Частиною першою статті 40 Закону України «Про державну службу» встановлено, що просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.

Щодо права державного службовця займатись медичною практикою на умовах сумісництва

Частиною першою статті 16 Закону України «Про державну службу» визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

© 2013-2019 Розівська районна державна адміністрація Запорізької області