РОЗ’ЯСНЕННЯ

24 жовтня 2018 року                                                             №63-р/з

щодо порядку присвоєння чергового рангу державним службовцям

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС роз’яснює.

Згідно із частиною п’ятою статті 39 Закону ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Частиною шостою статті 39 Закону передбачено, що черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Отже, черговий ранг державному службовцю в межах займаної категорії посад присвоюється через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності. При цьому зміна назви посад після 01 травня 2016 року не береться до уваги.

Враховуючи викладене, у разі переведення державного службовця з однієї посади на іншу посаду державної служби, що належать до однієї категорії посад державної служби, як в межах одного державного органу, так і до іншого державного органу, у строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу зараховується період роботи, передбачений абзацом першим пункту 10 Порядку, та період роботи на посаді (посадах) державної служби з дати присвоєння (збереження) рангу відповідно до Закону.