Про роботу із запитами на публічну інформацію

у І півріччі 2020 року та стан дотримання вимог щодо оприлюднення публічної інформації райдержадміністрацією та її структурними підрозділами

 

Протягом І півріччя 2020 року райдержадміністрацією проводилась системна робота, спрямована на забезпечення вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

У своїй діяльності райдержадміністрація керується Порядком опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Розівській райдержадміністрації та її структурних підрозділах, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.08.2016 №324 (зі змінами).

Також видано розпорядження голови райдержадміністрації від 16.10.2013 №384 «Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні апарату районної державної адміністрації», від 22.07.2016 № 314 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Розівською райдержадміністрацією» (зі змінами внесеними розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.07.2018 №260»). Вся публічна інформація розміщується на сайті райдержадміністрації згідно визначених термінів.

На сайті райдержадміністрації, в розділі «Публічна інформація», зроблено всі необхідні вкладки. Розміщено інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти РДА.

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок наступного тижня на сайті  розміщується перелік розпоряджень голови РДА, крім внутрішньо організаційних, розпоряджень голови РДА.

Оприлюднено  розпорядження голови РДА «Про систему обліку публічної інформації», якою володіє РДА.

Викладено Конституцію України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», регламент райдержадміністрації, розпорядження про розподіл обов’язків між головою,  заступником голови та керівником апарату РДА.

Відділом фінансів своєчасно викладається інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації викладається інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси, плани проведення та порядок денний засідань колегії РДА, довідник робочих телефонів керівників та структурних підрозділів.

Розміщено інформацію про профільні дорадчі органи при голові РДА з контактами посадових осіб (секретарів), за якими можна ознайомитись з планами проведення та порядками денними цих органів, порядок  оскарження рішень РДА.

Розміщено інформацію про правила внутрішнього трудового розпорядку  та розпорядок роботи РДА, інформацію про вакансії та порядок, умови проходження конкурсів, витяги з положень, відомості зазначені у декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації викладено графіки особистих прийомів громадян, графіки проведення прямих «гарячих» телефонних ліній, порядок складання , подання запитів щодо надання публічної інформації, зразки форм інформації про місця надання форм запитів, місця для роботи з документами, звіти про задоволення запитів, перелік публічної інформації, перелік відомостей, що містить службову інформацію.

Що стосується структурних підрозділів РДА, то всі структурні підрозділи створили свої сторінки в розділі «Доступ до публічної інформації». Своєчасно та систематично викладається публічна інформація ССД, УСЗН, відділом фінансів.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.05.2017 №222 затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Розівській райдержадміністрації.

16.01.2020 на засіданні колегії райдержадміністрації заслухано питання «Про забезпечення реалізації вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в райдержадміністрації у 2019 році». За підсумками колегії видано розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 11 «Про удосконалення  роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у 2020 році».  

21.01.2020 на нараді при голові райдержадміністрації було розглянуте питання  «Про стан роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації у 2020 році».

28.01.2020 на нараду апарату було винесено питання «Про роботу із запитами на публічну інформацію в райдержадміністрації за 2019 рік».

04.02.2020 обговорені питання «Про організацію виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 10 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян та вдосконалення відповідної роботи у 2020 році» та від 16.01.2020 № 11 «Про удосконалення роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у 2020 році».

 28.02.2020 проведено 1 семінар з начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації на якому заслухано питання  «Про роботу із запитами на публічну інформацію в райдержадміністрації за 2019 рік», «Про організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 11 «Про удосконалення роботи із забезпечення доступу до публічної інформації  2020 році».

На нараді апарату райдержадміністрації  заслухано питання: «Про роботу із запитами на публічну інформацію в райдержадміністрації за І квартал 2020 року».

Проведено 3 перевірки   в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомі сільської ради. Постійно надається методична допомога щодо організації цієї ланки роботи. За звітний період  проведено  перевірки  у   секторі  архівної справи,  управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкомі  Вишнюватської сільської ради ( в структурних підрозділах- 2, у виконкомі  сільської ради – 1).

На виконання листа облдержадміністрації від 25.01.2019 № 08-18/0273 «Про надання звітів про задоволення запитів на публічну інформацію» протягом кварталу направлено листи від 03.02.2020, 02.03.2020, 02.04.2020, 30.04.2020, 01.06.2020, 01.07.2020 № 0215/01-42.

Станом на 01.07.2020 до райдержадміністрації надійшло 12 запитів на інформацію, які задоволено у  визначений законодавством  термін та надано інформацію. З них 2 письмових, 10 електронних. Від фізичних осіб - 4, від юридичних осіб -8.

За тематикою питань : про надання копій посадових інструкцій держслужбовців -1, про розміщення інформації в районній газеті-1, про надання інформації щодо преміювання та виплат надбавок працівникам райдержадміністрації-2,  про надання інформації щодо наявності акту проведення сільгоспробіт – 1, про необхідну кількість шкільних та інших автобусів-1, про надання статистичної інформації про тарифи на водопостачання-1, про програми підтримки малого та середнього бізнесу-1, пр статистичні дані щодо кількості ВРХ-1, про утримання управлінь освіти -1, про купівлю автомашин-1, про надання статистичних даних щодо сільгосппідприємств-1.