Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

 

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 

22.05.2017 № 222

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в

Розівській  районній державній адміністрації

 

І. Загальні питання

 

Відомості, що містяться в у внутрівідомчій кореспонденції райдержадміністрації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації, здійсненням контрольних, наглядових функцій райдержадміністрацією, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

ІІ. Питання мобілізаційної підготовки

 

 1. Відомості щодо заходів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану райдержадміністрації та органів місцевого с самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності крім документів, які становлять державну таємницю згідно з наказом Міністерства економіки України від 18.05.2007 № 140 „Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”(зі змінами), щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4)    виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5)    виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації, органі місцевого самоврядування;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10)  створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11)  показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12)  підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13)  надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14)  виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15)  номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємстві, в установі, організації;

16)  капітального будівництва в особливий період;

17)  створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18)  потреби сільського господарства  в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

 

 1. Відомості про аналітичні та методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
 1. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки. 
 1. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. 
 1. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування,  а також підприємств, установ, організацій. 
 1. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.
 1. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.
 2. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 1. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
 1. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.
 1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 1. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації. 
 1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період. 
 1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду. 
 1. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації. 
 1. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. 
 1. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи структурних підрозділів та положення про них на особливий період в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування. 
 1. Організація та виконання завдань мобілізаційної підготовки, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами державної влади, райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. 

 

IІІ.  Питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

 

 1. Відомості щодо діяльності на відповідній території військових частин Збройних Сил України та інших формувань, створених відповідно до законодавства України. 
 1. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. 
 1. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації. 
 1. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. 
 1. Відомості  щодо заходів з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості матеріалів, рішень ради оборони Запорізької області та Розівського району, наради з питань обороноздатності об’єктів, які підлягають охороні та обороні та які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  

ІV. З питань технічного захисту інформації

 

 1. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації в райдержадміністрації. 
 1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній  (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі. 
 1. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в райдержадміністрації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів. 
 1. Відомості про обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, у тому числі об’єктів електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, де циркулює інформація, що становить державну таємницю. 
 1. Алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі. 
 1. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, якщо вона не становить державної таємниці. 
 1. Відомості про роботу (розміщення), в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі) серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи). 
 1. Відомості про створення комплексної системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в тому числі на об’єктах електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється та/або озвучується інформація з обмеженим допуском. 

 

 VI. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

 1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. 
 1. Розпорядження щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях. 
 1. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот. 
 1. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за спеціальними паролями). 
 1. Пояснювальні записки до планів та схеми зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку ДСНС України у мирний час. 
 1. Виписки з таблиці позивних посадових осіб. 
 1. Інструкції посадових осіб та номери чергової служби обслуговування вузлів зв’язку щодо організації зв’язку. 
 1. Табелі термінових та строкових донесень ДСНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення. 
 1. Виписки з радіо даних. 
 1. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем. 
 1. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості щодо організації заходів цивільного захисту у райдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву управління. 
 1. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення  оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки. 
 1. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки (структурних підрозділів райдержадміністрації), які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту. 
 1. Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І-Ш ступенів хімічної небезпеки. 
 1. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань і тренувань з цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту. 
 1. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту на підприємствах (установах), селищі та сільській місцевості. 
 1. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період. 
 1. Відомості щодо заходів, стану формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

VII. Питання житлово-комунального господарства та будівництва

 

 1. Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об’єктів теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по об’єкту, місту, району, крім тих, що входять до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 
 1. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, селищу, району. 
 1. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, селищу, району. 
 1. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо,- теплопостачання та каналізації по об’єкту, селищу, району. 
 1. Топографічні зйомки М 1:2000, М 1:1000, абриси та кроки до них, якщо вони містять відомості обмеженого доступу й дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), за винятком секретних даних.

 

VIIІ. Питання міжнародного співробітництва

 

 1. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
 1. Відомості, які пов’язані з офіційними візитами до Розівського району перших осіб іноземних держав, які підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

ІX. Інші відомості

         

 1. Відомості щодо результатів моніторингу наявних земель, землекористувачів, землевласників, посівних площ сільськогосподарських культур та їх урожайність, крім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування та розпорядження державним, комунальним майном суб’єктами моніторингу (питання агропромислового розвитку).
 1. Текстові та графічні матеріали містобудівної документації (питання містобудування та архітектури).
 1. Відомості, що зазначені у документах під час листування з правоохоронними та контролюючими органами з питань розгляду повідомлень викривачів (питання запобігання та виявлення корупції)

 

 

        

Керівник апарату

районної державної

адміністрації                                                                                Н.М.Карнаух

© 2013-2019 Розівська районна державна адміністрація Запорізької області