Громадська рада

 

Плани роботи

Порядок денний засідань

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови

райдержадміністрації

17.02.2015 № 51

 

Склад

громадської ради при Розівській районні державній адміністрації Запорізької області

 

Сергієнко

Анатолій Іванович

голова профспілкового комітету працівників агропромислового комплексу, голова громадської ради (за згодою)

Семенов

Микола Іванович

голова громадської організації добровільного об’єднання товариства співвласників ”Луга-Нова”, заступник голови громадської ради (за згодою)

Дейнеко

Юлія Євгенівна

завідувач сектору контролю загального відділу апарату райдержадміністрації, секретар громадської ради

 

Члени громадської ради:

 

Ананіна

Людмила Володимирівна

голова профспілкового комітету управління соціального захисту населення Розівської райдержадміністрації (за згодою)

Бєлоус

Євген Михайлович

заступник голови профспілкового комітету медичних працівників (за згодою)

Волченко

Олена Миколаївна

голова профспілкового комітету працівників освіти (за згодою)

Гусєва

Наталя Аркадіївна

член профспілкового комітету комунальної установи ”Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Розівської районної ради Запорізької області (за згодою)

Матвієнко

Іван Станіславович

отаман Розівської районної громадської організації ”КРОК” (за згодою)

Новобранов

Володимир Борисович

голова Розівської організації роботодавців ”Потенціал-Розівка” (за згодою)

Новобранов

Володимир Володимирович

голова Розівської районної молодіжної громадської організації ”Молоді регіони” (за згодою)

Подпрятова

Оксана Анатоліївна

голова Розівської районної організації профспілки працівників культури України (за згодою)

Подрєз

Людмила Іванівна

голова Розівської районної профспілкової організації працівників державних установ України (за згодою)

Проценко

Тетяна Олександрівна

голова районної організації ветеранів України (за згодою)

Тарасенко

Віра Михайлівна

голова Розівської районної організації греків ”Дортоба”

 

Філімонова

Ірина Володимирівна

член районної профспілкової організації працівників державних установ (за згодою)

Ходикіна

Наталя Валеріївна

член первинної профспілкової організації працівників управління Пенсійного фонду України в Розівському районі (за згодою)

Черняк

Наталя Володимирівна

голова первинної профспілкової організації працівників Розівського районного центру зайнятості (за згодою)

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                  Н.М.Карнаух

 


 

«Погоджено»

Перший заступник голови Розівської РДА

____________В.В.Філіпович

«_13__» __лютого___ 2015 року

Ухвалено

на Загальних Зборах Громадської ради»

 

«_10__» __лютого__ 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Розівській районній державній адміністрації

Запорізької області

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Розівській районній державній адміністраціїї (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним експертним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.3. Положення «Про Громадську раду при Розівській районній державній адміністраціїї» (далі – Положення) схвалюється на загальних зборах Громадської ради та погоджується районною державною адміністрацією (далі – Адміністрація).

1.4. Метою діяльності Громадської ради є забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.5. Основними завданнями Громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • сприяння ефективній співпраці виконавчих органів влади з громадськістю у формуванні та реалізації державної політики та розбудові громадянського суспільства;
 • здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
 • сприянню врахування громадської думки жителів Розівського району під час формування та реалізації державної політики.

1.6. Громадська рада діє на засадах самоврядування, гласності, добровільності та рівноправності її членів.

1.7. Рішення і пропозиції Громадської ради є обов'язковими для розгляду Адміністрацією.

 

Розділ IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів розпорядчих документів, регуляторних і нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Адміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль згідно діючого законодавства України;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Адміністрації та у інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузей економіки чи адміністративно-територіальних одиниць;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо, діяльність та повноваження яких визначаються окремо);

2) залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити консультації з громадськістю;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від Адміністрації проекти розпорядчих документів, нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

6) брати участь у робочих групах із розробки обласних программ та проектів розпоряджень голови Адміністрації, що регулюють питання розвитку територій або певних галузей народного господарства; 

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Адміністрації та її структурних підрозділів, у тому числі щодо кадрових призначень та змін;

8) направляти запити до Адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів;

 9) розробляти та надавати в установленому порядку пропозиції із удосконалення законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

10) направляти представників для участі у заходах, що проводяться Адміністрацією та її структурними підрозділами;

11) рекомендувати осіб для введення до складу колегій, комісій, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів, що утворюються Адміністрацією та її структурними підрозділами, територіальними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

12) ініціювати у встановленому порядку перед Адміністрацією, територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих представників громадськості в проекті «Людина року» за внесок у захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) проводити громадську експертизу згідно чинного законодавтва та брати участь у засіданнях і нарадах урядових комітетів та Кабінету міністрів України у разі розгляду питань, щодо яких Громадська рада має окрему думку;

14) розглядати інші питання, що належать до компетенції Громадської ради.

2.3. Громадська рада має право достроково припинити повноваження свого діючого складу у разі прийняття відповідного рішення Загальними Зборами (більшістю від загальної кількості членів Громадської ради), що тягне за собою призначення дострокових звітно-виборчих зборів Громадської ради згідно Положення.

 

 Розділ IІІ.

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

3.2. Кількісний склад Громадської ради визначається звітно-виборчими зборами.

3.3. Персональний склад Громадської ради формується на звітно-виборчих, загальних зборах з числа представників інститутів громадянського суспільства, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та присутні на цих зборах.

3.4. Строк повноважень складу Громадської ради — два роки. Повноваження попереднього складу Громадської ради припиняються у день обрання нового складу Громадської ради, окрім випадків визначених п.2.4 Положення.

3.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.6. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.7. Для формування нового складу Громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень чинного складу Громадської ради, Громадська рада утворює ініціативну групу з підготовки звітно-виборчих Зборів для формування нового складу Громадської ради.

3.8. До складу ініціативної групи з підготовки звітно-виборчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та Адміністрації.

3.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів Адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення звітно-виборчих зборів, порядок подання заяв для участі в звітно-виборчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.10. Для участі в звітно-виборчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в звітно-виборчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.11. За 10 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників звітно-виборчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення звітно-виборчих зборів, про що Адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. Процедура проведення звітно-виборчих Зборів визначається регламентом звітно-виборчих зборів.

3.13. Протокол звітно-виборчих зборів, відомості про склад Громадської ради Адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за десять календарних днів після проведення звітно-виборчих Зборів.

3.14. Адміністрація затверджує обраний склад Громадської ради на підставі протоколу звітно-виборчих Зборів.

 

Розділ IV.

СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Громадська рада, із числа своїх членів обирає керівні органи, визначає свою структуру та ухвалює план діяльності.

4.2 Структура керівних органів Громадської ради:

- Загальні Збори;

- Президія.

4.3 Вищим керівним органом Громадської ради є Загальні Збори, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Чергові Загальні Збори скликаються Головою Громадської ради.

Позачергові Загальні Збори скликаються Головою Громадської ради, Президією або за ініціативи однієї третини від загального складу членів Громадської ради за умови письмового оформлення та визначення уповноваженої особи.

Час і місце проведення Загальних Зборів визначаються Президією Громадської ради, а позачергових зборів - Президією або уповноваженою особою.

4.4. Загальні Збори є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу членів Громадської ради. Рішення Загальними Зборами приймаються більшістю голосів від присутніх на зборах.

4.5. До повноважень Загальних Зборів належить:

 • обрання та припинення повноважень голови та заступника голови Громадської ради;
 • обрання та припинення повноважень секретаря Громадської ради;
 • прийняття та внесення змін до Положення «Про Громадську раду» та Регламенту Громадської ради;
 • затвердження річного плану роботи Громадської ради;
 • затвердження кількості та переліку комітетів Громадської ради;
 • заслуховування та затвердження звітів Голови, заступника голови, Президії, секретаріату Громадської ради про результати своєї діяльності та діяльності керівних органів Громадської ради;
 • обрання членів та припинення членства в Громадській раді;
 • вирішення інших питань у межах компетенції загальних зборів Громадської ради.

4.6. Президія є постійно діючим виконавчим органом Громадської ради, засідання якого скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж раз на місяць. Засідання Президії відбуваються відкрито та є правомочними за присутності більшості від її загального складу. Рішення Президії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4.7. До складу Президії входять за посадами Голова, заступник голови, голови комітетів, які є уповноваженими представниками комітетів, та секретар Громадської ради (якщо він є членом Громадської ради).

4.8. Повноваження Президії:

 • здійснює реалізацію та контроль за виконанням рішень Громадської ради;
 • розробляє проекти програм, планів та рішень Громадської ради;
 • скликає позачергові Загальні Збори Громадської ради більшістю голосів від її загального складу;
 • координує та забезпечує діяльність комітетів Громадської ради;
 • контролює діяльність Голови Громадської ради та заслуховує звіти голів комітетів щодо проведеної роботи;
 • доручає Голові висловлювати позицію Громадської ради з актуальних питань;
 • організовує вивчення громадської думки з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань;
 • здійснює громадський контроль у відповідності до чинного законодавства;
 • подає пропозиції щодо створення комітетів та інших робочих органів Громадської ради Загальним Зборам;
 • створює тимчасові робочі групи;
 • надає організаційно-методичну підтримку робочим органам Громадської ради;
 • забезпечує інформування про діяльність Громадської ради;
 • виконує інші функції, що делеговані Громадською радою.

4.9. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа її членів на Загальних Зборах шляхом відкритого рейтингового голосування терміном на два роки. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з урахуванням його пропозицій з числа членів ради шляхом відкритого рейтингового голосування терміном на два роки. Головою, заступником Голови Громадської ради не може бути посадова або службова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування.

4.10. Голова Громадської ради:

 • забезпечує організацію діяльності Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку і проведення Загальних Зборів та засідань Президії;
 • головує на засіданнях керівних органів Громадської ради;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • звітує про діяльність Громадської ради Загальним Зборам та Президії;
 • представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;
 • координує роботу заступника, голів комітетів, секретаря та інших робочих органів Громадської ради;
 • забезпечує здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
 • входить до складу колегії Адміністрації;
 • виконує інші представницькі або делеговані функції від імені Громадської ради.

4.11. Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних Зборів у разі:

 • подання особистої заяви;
 • припинення членства в Громадській раді;
 • набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
 • вибуття з громадянства України;
 • призначення посадовою чи службовою особою органів виконавчої влади або місцевого самоврядування;
 • висловлення недовіри більш ніж половиною від загального складу членів Громадської ради;
 • смерті.

4.12. Питання про висловлення недовіри Голові Громадської ради може бути винесено на розгляд Загальних Зборів за ініціативою не менше третини від загального складу членів Громадської ради або двох третин від загального складу Президії.

4.13. У разі відсутності Голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження виконує заступник голови Громадської ради. У разі відсутності заступника Голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, повноваження Голови Громадської ради за письмовим рішенням Президії тимчасово покладаються на одного із членів Президії із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

4.14. Заступник голови Громадської ради:

 • бере участь у роботі Президії;
 • виконує обов’язки Голови Громадської ради у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої функції;
 • готує плани роботи Громадської ради;
 • координує роботу постійних і тимчасових робочих органів Громадської ради;
 • здійснює організаційно-методичну підтримку діяльності робочих органів Громадської ради;
 • організовує надання методичної допомоги іншим Громадським радам, що діють у Запорізькій області;
 • розглядає за дорученням Голови Громадської ради питання, що належать до його компетенції;
 • виконує інші повноваження за дорученням Голови Громадської ради або Президії.

4.15 Повноваження заступника Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Загальних Зборів у разі:

 • подання особистої заяви;
 • припинення членства в Громадській раді;
 • набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;
 • вибуття з громадянства України;
 • призначення посадовою чи службовою особою органів виконавчої влади або місцевого самоврядування;
 • висловлення недовіри більш ніж половиною від загального складу членів Громадської ради;
 • смерті.

4.16. У разі дострокового припинення повноважень заступника голови Громадської ради його обов’язки до наступних Загальних Зборів за рішенням Президії покладаються на одного із членів Президії.

4.17. З метою організаційного, інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради нею утворюється постійно діючий робочий орган – Секретаріат Громадської ради (далі – Секретаріат) у складі секретаря та прес-секретаря, який діє за дорученням Голови та Президії Громадської ради. Секретар обирається Загальними Зборами, прес-секретар обирається Президією.

4.18. Функції Секретаріату:

 • забезпечує оперативне планування діяльності Громадської ради;
 • відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Президії;
 • забезпечує ведення протоколів Загальних Зборів та Президії Громадської ради, у
 • п ятиденний термін подає їх на підпис Голови Громадської ради;
 • контролює підготовку питань до Загальних Зборів та засідання Президії;
 • забезпечує оприлюднення рішень Загальних Зборів і Президії та направлення їх Адміністрації;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень Загальних Зборів і Президії;
 • за погодженням з Головою Громадської ради залучає до виконання окремих завдань членів Громадської ради та інших осіб;
 • забезпечує інформування громадськості про діяльність Громадської ради;
 • забезпечує ведення діловодства;
 • забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд голові Адміністрації пропозицій щодо відзначення інститутів громадянського суспільства та представників громадськості за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
 • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;
 • забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • виконує інші функції у рамках компетенції Громадської ради.

4.19. Секретар обирається з числа членів Громадської ради з урахуванням пропозицій голови Громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування;

4.20 Секретар Громадської ради:

 • забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради та Президії;
 • веде протоколи засідань керівних органів Громадської ради та в 5-ти денний термін подає їх на підпис;
 • організовує ведення діловодства;
 • контролює підготовку питань до засідань Загальних зборів та Президії;
 • забезпечує оприлюднення рішень загальних зборів та президії на офіційному веб-сайті адміністрації;
 • за погодженням голови Громадськоїради може залучати до виконання окремих завдань членів Громадської ради та інших осіб;
 • забезпечує опрацювання та подання на розгляд Адміністрації в установленому порядку пропозицій з питань діяльності Громадської ради;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

4.21. У разі дострокового припинення повноважень або неможливості виконувати обов"язки секретарем Громадської ради, виконання його повноважень покладається на заступника голови Громадської ради до вирішення цього питання на найближчому засіданні Загальних Зборів.

4.22 Прес-секретар обирається з числа членів Громадської ради з урахуванням пропозицій голови Громадської ради шляхом відкритого рейтингового голосування;

4.23. Прес-секретар Ради:

 • організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради;
 • здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Громадської ради;
 • готує план інформаційної діяльності Громадської ради та контролює його виконання;
 • здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів засобів масової інформації про діяльність Громадської ради;
 • організовує та разом з членами Президії забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Громадської ради та її робочих органів.

4.24. Рішення щодо призначення секретарем та прес-секретарем працівників структурного підрозділу Адміністрації по зв’язках з громадськістю, які не є членами Громадської ради, приймаються Загальними Зборами за погодженням з Адміністрацією.

 

Розділ V.

КОМІТЕТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. Комітети є постійними робочими органами Громадської ради, які створюються відповідно до основних напрямків її діяльності. Кількість та перелік комітетів затверджуються Загальними Зборами. Комітети формуються не менш ніж з трьох членів Громадської ради. Члени Громадської ради можуть входити до складу тільки одного комітету. У разі систематичного (більше двох разів), письмово зафіксованого невиконання членом Громадської ради взятих на себе зобов’язань його може бути виключено із складу комітету.

Представники інститутів громадянського суспільства, які не увійшли до Громадської ради, надають пакет документів, зазначений у п. 3.10. цього Положення, на ім'я Голови комітету Громадської ради та можуть приймати участь у засіданнях комітету з правом дорадчого голосу. Найбільш активні представники інститутів громадянського суспільства, можуть бути рекомендовані комітетом для прийняття до складу Громадської ради в установленому порядку.

5.2. До повноважень комітетів належить:

 •  попередній розгляд та опрацювання питань, що виносяться на засідання Загальних Зборів та Президії ;
 •  громадська експертиза проектів розпорядчих документів, нормативно- правових, регуляторних актів, що розробляються Адміністрацією, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ;
 •  взаємодія з консультативно-дорадчими органами, що діють при Адміністрації, її структурних підрозділах, територіальних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування ;
 •  здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;
 •  виконання інших функцій відповідно до компетенції Громадської ради.

5.3. Робота комітетів проводиться колегіально у формі засідань. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу членів комітету. Засідання комітету проводяться за необхідністю, що визначається самим комітетом або керівними органами Громадської ради.

5.4. У кожному комітеті шляхом голосування обираються Голова комітету та його заступник. Головою Комітету Громадської ради не може бути посадова чи службова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування. Голова комітету входить до складу Президії Громадської ради.

5.5. Голова комітету Громадської ради:

 •  координує закріплені за комітетом напрямки роботи та відповідає за їх реалізацію;
 •  забезпечує планування діяльності комітету та проведення його засідань;
 •  відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань комітету з урахуванням пропозицій його членів;
 •  забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;
 •  опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції;
 •  залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради, інших осіб і представників інститутів громадянського суспільства;
 •  виконує інші функції у межах повноважень комітету.

5.6. Заступник Голови комітету Громадської ради:

 •  забезпечує ведення протоколів засідань комітетів, у п’ятиденний термін подає їх на підпис Голові;
 •  погоджує ведення діловодства комітету з секретарем Громадської ради та зберігає у нього всі документи комітету;
 •  забезпечує оприлюднення рішень комітету та направлення їх до Президії Громадської ради;
 •  організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;
 •  забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету шляхом подання інформації прес-секретарю;
 •  виконує інші функції у межах повноважень комітету.

5.7. У разі відсутності Голови комітету або неможливості виконувати ним свої обов'язки його функції виконує заступник Голови комітету.

5.8. Питання про припинення повноважень Голови комітету або його заступника може бути винесено на розгляд комітету за ініціативою не менше третини його членів. Повноваження Голови комітету або його заступника припиняються, якщо за це рішення проголосувало більшість від загального складу членів комітету.

 

Розділ VI.

ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

 

6.1. Члени Громадської ради – це уповноважені представники інститутів громадянського суспільства, яких обрано на звітно-виборчих або Загальних Зборах Громадської ради. До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від інституту громадянського суспільства.

6.2. Члени Громадської ради мають право:

 •  брати участь з правом вирішального голосу у засіданнях Керівних і робочих органів Громадської ради до складу яких вони входять.
 • брати участь у засіданнях Керівних і робочих органів Громадської ради, до складу яких вони не входять, із правом дорадчого голосу;
 •  обирати та бути обраним до керівних органів Громадської ради ;
 •  обговорювати питання, що виносяться на Загальні Збори та засідання робочих органів Громадської ради, вносити відповідні пропозиції;
 •  голосувати з правом вирішального голосу на Загальних Зборах та засіданнях робочих органів Громадської ради, до складу яких вони входять;
 •  пропонувати питання до порядку денного Загальних Зборів, засідання Президії, комітетів та інших робочих органів Громадської ради;
 •  бути членом одного комітету ;
 •  ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інститутів громадянського суспільства до розгляду питань під час Загальних Зборів, засідань комітетів та робочих органів Громадської ради;
 •  у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов'язковому порядку долучається до протоколу Загальних Зборів та засідання комітетів Громадської ради;
 •  доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена Адміністрація.

6.3. Члени Громадської ради зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Положення та інших документів Громадської ради, виконувати рішення її керівних та робочих органів, ухвалені у встановленому порядку;
 • брати участь у діяльності Громадської ради та її робочих органів, досягненні її цілей та завдань, виконанні планів роботи;
 • бути присутнім на всіх засіданнях Загальних Зборів та комітету, до складу якого вони входять, не пропускати засідань без поважних причин. За неможливості бути присутнім з поважних причин завчасно сповіщати секретаря завчасно;
 • за виключенням Голови, заступника Голови, секретаря і прес-секретаря Громадської ради, здійснювати діяльність в одному із профільних комітетів Громадської ради.

6.4. Член Громадської ради може виступати від імені Громадської ради або її керівних та робочих органів тільки за дорученням відповідного органу.

6.5. Членство у Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її Загальних Зборах та засіданнях робочих органів без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання недієздатним за рішенням суду або обмежено дієздатним за рішенням спеціалізованого лікарського закладу;
 •  у подання членом Громадської ради відповідної заяви.

6.6. У разі припинення членства у Громадській раді одного або декількох обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням Загальних Зборів Громадської ради, реалізується механізм переобрання за процедурою, аналогічною обранню членів Громадської ради на звітно-виборчих зборах:

1) інституту громадянського суспільства, який представляв член Громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу Громадської ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових Загальних Зборах (якщо повноваження члена Громадської ради не було припинено відповідно до п.6.5 цього Положення)

2) на наступних Загальних Зборах здійснюється обрання нових членів Громадської ради на заміну вибулих за процедурою, що встановлена у п.п. 3.9 – 3.11 Положення.

6.7. У разі неможливості бути присутнім на Загальних Зборах, засіданні Президії або робочих органів Громадської ради, член Громадської ради має право у письмовому вигляді викласти власну думку з питань порядку денного, що долучається до протоколу засідання.

6.8. Голосування членів Громадської ради є особистим. Передача голосу іншим членам Громадської ради не допускається.

6.9. У разі неможливості взяти участь у засіданні Загальних Зборів та робочих органів Громадської ради, члени Громадської ради мають право довірити представляти свої інтереси з правом вирішального голосу іншій особі за довіреністю, засвідченою інститутом громадянського суспільства, який делегував члена Громадської ради. 

 

Розділ VIІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

7.1. Загальні Збори Громадської ради проводяться відкрито. За запрошенням Голови, Президії або членів Громадської ради у Загальних Зборах можуть брати участь представники громадськості, інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експерти, тощо. Особи, які не є членами Громадської ради, мають право дорадчого голосу. У засіданнях Загальних Зборів та робочих органів Громадської ради можуть брати участь уповноважені представники Адміністрації з правом дорадчого голосу.

7.2. Рішення, прийняті на Загальних Зборах, оформляються протоколом, який підписуються головуючим та секретарем і направляється до Адміністрації протягом п’яти робочих днів.

7.3. Рішення Адміністрації, прийняті за результатами розгляду пропозицій і рішень Громадської ради, не пізніше ніж у п'ятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводяться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

7.4. Пропозиції і рішення Громадської ради розглядаються впродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання.

7.5. Робота Громадської ради організується відповідно до щорічного плану, який затверджується на перших у поточному році Загальних Зборах за поданням Президії, з урахуванням пропозицій Адміністрації та інститутів громадянського суспільства.

7.6. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу по зв’язках з громадськістю Адміністрації, який не є членом Громадської ради.

7.7. Громадська рада інформує Адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про роботу, поточну діяльність.

7.8. Громадська рада може розміщувати інформацію про свою діяльність на визначеному Загальними Зборами веб-сайті та у соціальних мережах.

 

Розділ VІІІ.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

8.1. Забезпечення Керівних і робочих органів Громадської Ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Адміністрація.

8.2Громадська рада має бланк із своїм найменуванням. За погодженням з Адміністрацією, Громадська рада може виготовляти посвідчення встановленого зразка.