Публічний звіт голови Розівської райдержадміністрації за 2018 рік

Бюджет. Фінанси та облік. Використання коштів державного бюджету.

На 2018 рік затверджено кошторисом асигнувань по класифікації видатків «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» по загальному фонду 9 554 360 грн., касові видатки склали в сумі 9 475 068,68 грн. Залишок коштів, що був повернутий до державного бюджету становить 79 291,32 грн., з яких залишок невикористаних коштів по енергоносіям  в сумі 71 326,03 грн. утворився за рахунок економного та раціонального використання тепла та через сприятливі умови опалювального періода.

По спеціальному фонду отримано субвенцію з районного бюджету в сумі 384 650 грн., які використані 100 %. Також отримана благодійна допомога у вигляді майна сектором з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації на загальну суму 423102,26 грн. від Німецького товариства міжнародного співробітництва.

Протягом 2018 років кошторисні призначення були затверджені згідно доведених помісячних та річних розписів асигнувань Державного бюджету, відповідно до лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування. Фінансові зобов’язання бралися лише в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний період.

За результатами річного звіту за 2018 рік кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Виконання місцевого бюджету Розівського району.

Бюджет Розівського району складається з 7 сільських бюджетів, бюджету селищної ради та районного бюджету.

Протягом  2018 року до загального фонду місцевих бюджетів  надійшло 39 694,4 тис. грн. податків та зборів, що становить 104,8 % до планових показників, затверджених місцевими радами та 110,2 % до уточненого плану.

Перевиконання уточненого річного плану склало 3 671,9 тис. грн.

В порівнянні з 2017 роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів району зросли на 1 435,4 тис. грн., або на 3,8%.

Виконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів за звітний період забезпечили всі 9 бюджетів.

 

В структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 48,4 %( в 2017- 42,1%). Планові показники по податку на доходи фізичних осіб за 2018 рік виконано на 108,5 %, при плані 17 727,0 тис. грн. фактично до місцевих бюджетів надійшло 19 231,5 тис. грн. Перевиконання плану склало 1 504,5 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 3 166,2 тис. грн.,  або на 19,7 %, в тому числі надійшло: 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 13247,2 тис.грн., що становить 105,7 % до плану (+710,2 тис.грн.), в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на  2 545,3 тис.грн., або на 23,8 %;

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (11010400) – 5 147,5 ис.грн., що становить 123,4% до плану (+974,5 тис.грн.), в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 739,6 тис.грн., або на 16,8 %;

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (11010500) – 836,9 тис.грн., що  становить 82,3 % до плану (- 180,1 тис.грн.), в порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 118,6 тис.грн., або на 12,4 %  через зменшення кількості декларувань;

 

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є десять  підприємств, які протягом 2018 року перерахували до районного бюджету(60%) 10198,8 тис.грн., або 53,0% загальної суми  податку, а саме:

ТОВ«Прогрес» – 3111,8 тис.грн. (16,2%)

РДС ІСГ СЗ НААН- 2094,2 тис.грн. (10,9%)

АФ «Вишнювате» – 1269,4 тис.грн. (6,6%)

АФ «Солодководне» - 941,4 тис.грн. (4,9%)

ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 737,6 тис.грн. (3,8%)

ТОВ «Сонячне 2003» –687,0 тис.грн. (3,6%)

ТОВ «Авангард» - 469,0 тис. грн (2,4%)

ТОВ «Злагода» 404,7 тис.грн.(2,1%)

ТОВ «Агро-Вектор» - 277,0 тис.грн.(1,4%)

ФГ «Яровіт-М» - 206,7 тис. грн. (1,1%).

 

Бюджетні установи перерахували до бюджету в 2018 році 5681,1 тис.грн., або 30,9 % загальної суми податку, а саме:

заклади освіти -2370,5 тис.грн.(12,9%);

заклади охорони здоров’я – 761,2 тис.грн.(4,1%);

райдержадміністрація із структурними підрозділами – 590,7 тис.грн.(3,2%);

заклади культури – 214,1 тис.грн.(1,2%);

заклади соцзахисту 435,1 тис.грн. (2,3%).

 

Податку на нерухоме майно в частині плати за землю надійшло   7741,3 тис.грн. (в структурі податкових надходжень -19,5 %), що на 10,0 тис.грн., або на 0,1 %  більше планових показників та на 3861,6 тис.грн., або на 33,3 % менше фактичних надходжень минулого року:

1) невиконання надходжень від орендної плати    склало  132,9 тис.грн., або 3,1% від затвердженого плану, в т.ч.: з юридичних осіб - 111,4 тис.грн., або 4,3%  від плану, що пов`язано з незастосуванням ТОВ «Прогрес» індексів інфляції, як це передбачено в договорах оренди землі, з фізичних осіб -  97,3 тис.грн., або 5,2%від плану в зв`язку із закінченням термінів договорів, зменшення ставок орендної плати рішенням сесії Розівської селищної ради декільком орендарям, переплатою з попереднього року, розірванням одного договору оренди земельної ділянки площею 51,8 га по Новозлатопільській сільській раді.

В порівнянні з минулим роком надходження від земельного податку зменшились на 390,3 тис. грн. або на 8,6 % т.ч: з юридичних осіб зменшились на 306,7 тис. грн. або 11,0%, що пов`язано зі зменшенням відсоткової ставки з 3% до 1% від нормативно-грошової оцінки землі по ТОВ «Прогрес», з фізичних осіб зменшились на 83,6 тис. грн. або на 4,7% через те, що громадяни уклали договори оренди землі з платником єдиного податку четвертої групи.

2) надходження від земельного податку склали 104 % від затвердженого річного плану, перевиконання в сумі 142,9 тис.грн.,  в т.ч.: з юридичних осіб виконання склало 102,7 % , план перевиконано на  46,1 тис.грн.,  з фізичних осіб план перевиконано на  96,8 тис.грн., або на 5,6%.

В порівнянні з минулим роком надходження від земельного податку зменшились на 3471,3 тис. грн., або у 5,1 разів, в т.ч: з юридичних осіб зменшились на 3397,7 тис. грн. через ухвалення змін до податкового кодексу, які встановили для земель залізниць пільгу, а саме ставку податку 25% від розміру податку, затвердженого місцевими радами, з фізичних осіб зменшились на 73,6 тис. грн. або на 3,9% через те, одноосібники передали свої земельні паї в оренду ТОВ.

 

Єдиного  податку (18050000) надійшло 8814,4 тис.грн., що на 2050,9 тис.грн., або на 30,3% більше плану, та  на 2345,6 тис.грн., або на 36,3% більше фактичних надходжень 2017 року.

 

Сума вільних залишків по загальному фонду місцевого бюджету на 01.01.2018 року становила 19534,513 тис.грн., в т.ч.:

районний бюджет 3107,565 тис.грн.;

селищний бюджет 5611,113 тис.грн.;

сільські бюджети  10649,246 тис.грн.

медичної субвенції 133,151 тис.грн.;

освітньої субвенції 33,438 тис.грн.;

 

Розподіл вільних залишків загального фонду проведено згідно сесій місцевих рад у сумі  17 407,857 тис.грн. (в тому числі передача із загального на спеціальний  6987,625 тис.грн. ), в тому числі по районному бюджету  3173,968 тис.грн.,  по селищному бюджету  5611,209 тис.грн., по сільським бюджетам  8622,680 тис. грн.  Кошти вільного залишку по загальному фонду розподілено на галузі бюджетної сфери:

 • - «Державне управління» 1722,9 тис.грн.;
 • - «Освіта» 927,8 тис.грн.;
 • - «Охорона здоров»я» 1059,5 тис.грн.;
 • - «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 534,5 тис.грн.;
 • - «Культура і мистецтво» 239,7 тис.грн.;
 • - «Фізична культура і спорт» 3,5 тис.грн.;
 • - «Житлово-комунальне господарство» 2497,2 тис.грн.;
 • - «Міжбюджетні трансферти» 3354,7 тис.грн.;

 

Сума вільних залишків по загальному фонду місцевих бюджетів на 01.01.2019 року становить 14900,173 тис.грн., з них:

районний бюджет 2412,528 тис.грн.;

селищний бюджет 4378,881 тис.грн.;

сільські бюджети  7368,346 тис.грн.;

медичної субвенції 102,918 тис.грн.;

освітньої субвенції 637,199 тис.грн.;

 

Щодо результатів проведення в районі операції "Врожай – 2018".

З метою забезпечення раціонального використання земель, виявлення порушень у сфері сільського господарства та ефективного наповнення місцевих бюджетів у районі третій рік поспіль проводиться заход "Врожай".  Розпорядженням голови Розівської районної державної адміністрації від 16.04.2018 № 153 в районі була створена робочої групи з організації проведення в районі заходу "Врожай – 2018".

Загальна площа сільськогосподарських угідь, які підлягали обстеженню складає 55034,25 га, Районною робочою групою проведено моніторинг стану використання сільськогосподарських угідь площею 51908,0734 га (94,32%.).

Так, робочою групою обстежено:

− 8692,9350 га земель сільськогосподарського призначення державної власності з них: використовується згідно  документів 6142,8747га,  використовується без правовстановлюючих документів  602,6353 га, не використовується  1927,6250 га;

− 4087,8044га га земель сільськогосподарського призначення колективної власності, з них: використовується згідно документів 1718,9869га , використовується без правовстановлюючих документів  33,4000 га, не використовується  2335,4175 га

− 39127,3340 га сільськогосподарського призначення приватної власності , з них 23125,7504 га використовуються згідно договорів оренди або іншого права користування, а 16001,5836 га  використовуються власниками самостійно.

Після опрацювання даних, які було отримано районною робочою групою під час проведення моніторингу  стану використання сільськогосподарських угідь на території сільських та селищної ради встановлено, що більшість суб’єктів господарювання використовують сіножаті та пасовища не за цільовим призначенням, а для вирощування зернових та технічних культур. Так не за цільовим призначенням використовуються 1159,7069 га земель державної власності та 1340,3276 га земель колективної власності.

Інформація щодо виявлених фактів порушення земельного законодавства була передана для відповідного реагування до правоохоронних органів.

За результатами опрацювання Куйбишевським відділом Бердянської місцевої прокуратури інформації про порушення земельного законодавства виявлені в ході проведення в районі заходу "Врожай-2018" до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про 3 кримінальні провадження, щодо самовільного зайняття земельних ділянок загальною площею 87,3139 га. Розмір завданої державі шкоди склав 82, 225 тис. грн.. Наразі вказана сума повністю відшкодована.

 

Показники соціально-економічного розвитку району за 2018 рік

Агропромисловий розвиток

Сільгосппідприємствами всіх форм власності згідно оперативної інформації в 2018 році одержано валової продукції в постійних цінах 2010 року на суму 78,4 млн. грн. (66% до 2017р. – 119,5 млн. грн.), в тому числі рослинництво 74,5 млн. грн. (65% до 2017р. – 114,6 млн. грн.), тваринництво 3,8 млн. грн. (79% до 2017р. – 4,9 млн. грн.). 

Загальна площа сільгоспугідь по сільгосппідприємствах всіх форм власності Розівського району  в 2018 році  склала 28407 га, посівна 27891,5  га,  пари 515,5 га. З них посіяно:

зернових культур  14846,45 га 52,3 % до ріллі, 53,2  % до посівної площі,

                                в 2017р. 53,7% до ріллі, 54,3  % до посівної площі,

                                        в 2016р. 49% до ріллі, 50% до посівної площі,

соняшника  11517 га,  40,5% до ріллі, 41,3% до посівної площі,

                                         в 2017р. 38,2 % до ріллі, 38,6 % до посівної площі,

                               в 2016р. 43,8 % до ріллі, 44,6 % до посівної площі.

В результаті відсутності продуктивної вологи в вересні та жовтні місяці 2017р. та аномально високих  середньодобових температур в зазначений період, отримано зріджені сходи озимого ріпаку. Ситуація погіршилася у весняний період у зв'язку з запізненим відновленням вегетації, різким збільшенням суми ефективних температур, відсутністю опадів на протязі двох декад квітня. Тому на початку травня поточного року списано 116 га озимого ріпаку, зазначена площа пересіяна 47 га соняшником та 69 га кукурудзою на зерно. В зв'язку з відсутністю опадів в квітні і  травні поточного року списано в червні місяці: канареєчник на площі 40 га, соняшник на площі 100 га, кукурудзу на зерно на площі 9,5 га, ярий ячмінь на площі 62 га,  в липні списано просо на площі 92 га. Всього списано 419 га посівів.

Отримано зернових культур в 2018 році  29,5 тис.тонн, (53% до 2017р.)  середня урожайність зернових склала 19,9 ц/га.

Валовий збір соняшнику склав 14,9 тис. тонн, при середній урожайності 13,0 ц/га (82% до 2017р.).

Такий валовий збір і низька урожайність  врожаю пояснюється засушливим весняним и початком літнього періодами 2018 року, а саме:

в квітні місяці випало 10,9 мм опадів (норма 35,7 мм),

в травні місяці випало 15,4 мм опадів (норма 48,3 мм),

в червні місяці випало 28,9 мм опадів (норма 61,6 мм).

За три місяці не отримано 90,4 мм опадів, також опади, які були, випадали невеликими і неефективними. Також розвиток посівів соняшника ефективно розпочався лише після опадів в липні (140,2 мм) та серпні (35 мм), деякі ділянки посівів до жовтня місяця стояли зелені.

 

Середня урожайність по району по сільгосппідприємствам

Назва

показника

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Зернові вал

28,1

42,8

47,9

47,4

41,4

55,6

29,5

Урожайність

20,2

28,8

35,4

31,2

30,2

37,0

19,9

Соняшник вал

15,9

15,4

16,8

17,1

19,5

18,3

14,9

Урожайність

12,9

14,6

15,6

18,6

16,4

17,1

13,0

Посіяно озимих зернових культур під врожай 2019 року на площі 10681 га (99 % до плану), в тому числі  озима пшениця 10120 га, озимий ячмінь 748 га. Крім того посіяно озимий ріпак на площі 1704 га (263% до плану).      

Ситуація, що склалася у тваринництві, зумовлена нестабільністю ринку тваринницької продукції, збитковістю виробництва, насамперед через несприятливу цінову ситуацію та відсутністю ефективного фінансово-економічного механізму підтримки галузі. Внаслідок цього на сьогоднішній день в районі розвитком великої рогатої худоби займаються 2 сільгосппідприємства: ТОВ «Прогрес», Розівська дослідна станція Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Розвитком молочного скотарства в Розівському районі займається одне сільськогосподарське підприємство – Розівська дослідна станція Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України.  

Станом на 01 січня  2019 року в сільгосппідприємствах Розівського району налічується 1549 голови ВРХ при плані 1500 голів, 103 % до плану, в т.ч. корів – 100 голів,  при плані 100 голів, 100 % до плану.

В порівнянні з 2017 роком поголів’я  ВРХ зменшилось на 18 голів, кількість корів  залишилась на рівні 2017 року.

В 2018 році  в сільгосппідприємствах району вироблено 258,7 тонн м’яса,  при плані – 311 тонни,  83 % до плану, молока – 403,5 тонн при  плані -400 тонн, 101 %   до  плану.

 

Показники розвитку соціальної сфери

Освіта

Забезпечення високоякісної освіти в районі  на всіх її етапах і рівнях - пріоритетне завдання сьогодення. 

Один із пріоритетів у районі – розвиток дошкільної освіти. Мережа закладів відповідає потребам населення району. Вона включає 6 закладів (3 - дошкільні навчальні заклади, 3 – навчально-виховні комплекси).

Створено банк даних дітей дошкільного віку від 0 до 6 років, що мешкають на території району, який щорічно поновлюється.

В районі зареєстровано  450 дітей дошкільного віку від 0 до 6 років, по селу -  226, по місту – 224.

Всього дітей в закладах – 241 (в Розівському ДНЗ – 163, Азовському – 15, Пролетарському – 20, Вишнюватському – 18, Солодководненському – 15, Карл-Лібкнехтському – 10).

Проблемним залишається питання забезпечення комп’ютерною технікою. Якщо в деяких дошкільних закладах і є, то вона потребує заміни. З цієї причини не створений сайти в Розівському ДНЗ «Сонечко» та Азовському дитсадку.

Органи місцевого самоврядування, адміністрації дошкільних закладів приділяють максимум зусиль по організації харчування, забезпечення виконання норм харчування, його збалансованості, урізноманітнення. Харчування забезпечується за рахунок бюджетних коштів та батьківських.

Від плати за харчування звільнені батьки дітей-інвалідів, дітей малозабезпечених сімей.

Вартість харчування в Розівському ДНЗ становить 25 грн., в Азовському ДНЗ – 17 грн.

В 2017-2018 н.р. в 7 закладах освіти навчалось 822 учня в 62 класах.

Відповідно до рішення Розівської районної ради від 01.11.2018 №1 «Про реорганізацію шляхом перетворення Вишнюватського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Розівської районної ради Запорізької області», заклад реорганізовано з 14.01.2019 у Комунальну установу «Вишнюватський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Веселка»» Розівської районної ради Запорізької області.

Основним завданням сучасної освіти є впровадження реформи «Нова українська школа». Відділом освіти, молоді та спорту,  методичним кабінетом, навчальними закладами району проведено змістовну організаційну та практичну роботу щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених навчальних програм.

Реалізація державної політики у вирішенні завдань задоволення  освітніх потреб дітей з інвалідністю та психофізичними порушеннями  здійснюється  на різних формах навчання. Так, на індивідуальній формі навчання перебувало  4 учнів, на інклюзивній формі - 3 дітей.

З усіма дітьми та учнями проводились розвиткові заняття відповідно рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації області та здійснювалась оплата праці даним фахівцям.

Координатором навчання дітей із психофізичними порушеннями району  в новому навчальному році є ІРЦ. Саме він здійснює облік та діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, надає консультації  батькам, педагогам щодо навчання даних дітей.

Робота щодо організації підвезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. В цілому в районі було організовано підвіз для 314 учнів, що становить 100 % до потреби. Підвезення забезпечується 9 шкільними автобусами з 18 населених пунктів району. Необхідно вирішити питання з облаштування гаражів для шкільних автобусів.

Система позашкільної освіти району включає в себе 2 позашкільні заклади освіти: КЗ «Розівський районний будинок дитячої творчості» Розівської районної ради Запорізької області та КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа».

У 2017-2018 н.р. в районі позашкільною освітою було охоплено 700 дітей.

У будинку дитячої творчості працювало 28 гуртків (40 груп), в яких займалося 516 вихованців. Вихованці будинку дитячої творчості постійні учасники районних та обласних заходів та конкурсів.

В дитячо-юнацькій спортивній школі у трьох відділеннях (настільний теніс, волейбол, футбол) працювало 14 навчальних груп, в яких займалося 184 дитини. Групи працювали на базі 6 ЗЗСО смт Розівка.

 

Захист прав дитини

На первинному обліку в службі у справах дітей за станом на 01.01.2019 перебуває 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього сімейними формами виховання охоплено 14 дітей, або 82,3 % від загальної кількості дітей цієї категорії.

У 2018 році усиновлена 1 дитина, громадянином України, яка мала юридичні підстави для усиновлення.

В районі створено 6 прийомних сімей, в які влаштовано 12 дітей, у 2018 році створено 1 дитячий будинок сімейного типу в який влаштовано 5 дітей.

В 2018 році посиротіло 2-є дітей, які влаштовано під опіку. Всього під опіку влаштовано 12 дітей. Набули статус дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 дітей, яких влаштовано до інтернатного закладу.

В районі проживає 6 усиновлених дітей.

З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування і осіб з їх числа, у 2018 році за рахунок державної субвенції  придбано 1 житловий будинок, для забезпечення 1 особи з числа дітей-сиріт житлом.

З метою раннього виявлення сімей з дітьми, які потребують невідкладної допомоги, та дітей, які потребують такої допомоги, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності в районі проводяться профілактичні рейди.        Всього протягом 2018 року проведено 38 профілактичних рейдів. Вилучено та направлено до дитячих закладів 9 дітей.

За результатами проведення профілактичних рейдів обстежено 101 сім’ю, ініційовано притягнення до відповідальності 14 батьків, подано 2 позови до суду щодо позбавлення батьківських прав матерів.

На обліку служби у справах дітей у 2018 році перебувало 15 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 

Охорона здоров’я

Медична допомога населенню району надається КНП «Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та Розівською центральною районною лікарнею.

З метою формування нової системи охорони здоров’я пріоритетними напрямками роботи є наближення та покращення якості лікарської допомоги населенню району, насамперед сільському (у тому числі шляхом розвитку сімейної медицини, удосконалення надання вторинної медичної допомоги).Розпорядженням голови облдержадміністрації від17.05.2018 № 252 затверджено План спроможних мереж надання первинної допомоги області, яким передбачено по Розівському району: 1 центр первинної медико-санітарної допомоги, 1 амбулаторія групової практики, 1 пункт здоров’я та 11 фельдшерських пунктів.

Протягом травня-листопада 2018 року пройдено всі етапи щодо автономізації ЗОЗ, в результаті якого КЗ «Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Розівської районної ради Запорізької області реорганізовано шляхом перетворення в КНП «Розівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Розівської районної ради Запорізької області. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.11.2018 № 1995 КНП «Розівський центр ПМСД» РРР ЗО отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Рішенням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 28.12.2018 року КНП «Розівський центр ПМСД» РРР ЗО отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ, списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ, списку 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку 1 таблиці ІV, cписку 2 таблиці ІV). Запис про отримання ліцензії внесено до Ліцензійного реєстру на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За рахунок коштів сільських рад району у 2018 році проведені ремонти на Азовському, Маринопільському, Солодководненському, Зорянському, Лист’янському та Вишнюватському фельдшерських пунктах.

 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту

Пріоритетним напрямком в районі залишається забезпечення своєчасного надання населенню державних соціальних гарантій, а також соціальний захист та підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги у 2018 перебувало 2464 осіб пільгових категорій. 275 ветеранам війни за кошти державного бюджету  виплачена  одноразова грошова допомога  до 9 травня 2018 року  у загальній сумі - 259,4 тис. грн.

В 2018 році з державного бюджету виділено 5839,4 тис.грн. на виплату державних допомог сім’ям з дітьми, на виплату державних допомог  особам  з інвалідністю ( у т.ч на догляд)  та немаючим права на пенсію  виділено 7798,7 тис.грн.   для підтримки сімей у вигляді щомісячних та одноразових державних допомог.

Сума  виділених коштів  з державного бюджету для виплати субсидій  у готівковій формі склала 4245,3 тис. грн., для виплати пільг – 529,9 тис.грн.  Перераховано організаціям, які надають житлово - комунальні послуги у загальній сумі на  виплату субсидій - 1984,8 тис.грн., на виплату  пільг – 461,6 тис.грн.

Призначено субсидію для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги на 1233 домогосподарства (одержувачів субсидії ЖКП станом на 31.12.2018 року  -1177 домогосподарств).  

Призначено  субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу (СГТП у готівковій формі)  – 1150 домогосподарствам (отримали субсидію у 2018 році на СГТП -1564 домогосподарств).

Забезпечено соціальний захист пільгової категорії населення  шляхом  виконання заходів районної  Програми соціального захисту населення району на 2016-2019 роки, компенсовано пільги з районного бюджету: на пільговий проїзд на залізничному транспорті  у загальній сумі – 16.8 тис.грн., на послуги зв'язку -11.7 тис.грн.

На виконання обласної Програми «Назустріч людям» на 2015-2019 роки  проведено виплату адресної грошової допомоги  88 особам (похилого віку, учасникам АТО ) у загальній сумі 73,0 тис.грн. 

На виконання районної  Програми «Назустріч людям» на 2015-2019 роки  проведено виплату адресної грошової допомоги  68 особам (похилого віку,  особам з інвалідністю)  у загальній сумі 77,6 тис.грн. 

На виконання  Програми надання соціальних послуг особам, які потребують  постійної сторонньої допомоги на 2018р. проведено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах за кошти районного бюджету на загальну суму 113,7 тис.грн.

Обліковано  по району внутрішньо  переміщених осіб -511 чол., з них: сімей – 370, осіб працездатного віку – 103 чол.,  дітей – 99 чол., інвалідів – 20 чол., пенсіонерів – 268 чол.. Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання ( в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг)  отримали 75 сімей   у загальній сумі 1323,7 тис.грн.   

Згідно комплексної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки направлені на оздоровлення та відпочинок у 2018 році – 50 дітей пільгових категорій ( у т.ч.  ДЗОВ «Артек» – 7 дітей, ДП «УДЦ» Молода  Гвардія» – 6 дітей, «Факел» – 34 дитини, ДЗОВ «Аіст» – 2 дитини, ДЗОВ «Меотида» – 1 дитина).

 

Доходи населення та ринок праці

Забезпечення зростання доходів населення є одним із основних заходів реалізації державної політики. Рівень та динаміка оплати праці людей безпосередньо впливають на рівень життя населення, саме тому одним із найважливіших завдань є зростання заробітної плати.

За статистичною звітністю фонд оплати праці штатних працівників за 9 місяців 2018 року склав 63116,4 тис. грн., при цьому середньомісячна заробітна плата склала 6984,99 грн. (117% до рівня 9 місяців 2017 року) Середньорічна кількість штатних працівників району склала 1004 чол. (94,7%).

Заборгованості із заробітної плати на підприємствах та установах району на 01.01.2019 року відсутня (не рахуючи заборгованість Розівського РЕМ ПАТ «Запоріжобленерго» - 1649,7 тис. грн.)

Чисельність громадян, які мали статус безробітного на 01.01.2019 – 412 чол. Перебували на обліку районного центру зайнятості – 997 чол. У загальному обсязі безробітних частка жінок – 37,7%  та молоді – 35%. Кількість працевлаштованих за 2018 рік – 459 чол., з них 330 осіб. безробітних. Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 224 особи, в т.ч. громадських роботах – 163 особи.

В 2018 р. проведено 24 семінари з орієнтацією на підприємницьку діяльність,  в яких взяли участь 237 безробітних. Проведено 35 профконсультацій з питань вибору галузі малого підприємництва та діагностики індивідуальних здібностей.

Одноразова виплата  допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності   в  звітному році  виплачена 1 особі.

 

Робота з залучення інвестиції

Стабільний розвиток реального сектору економіки у значній мірі залежить від підвищення інвестиційної активності району.

За 9 місяців 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування в економіку Розівського району залучено 20288,0 тис. грн. капітальних інвестицій. Це кошти підприємств та організацій (в т.ч. на придбання сільськогосподарської техніки), місцевих та обласного бюджетів, які були використані на капітальні ремонти соціальних закладів, ремонт доріг комунальної власності, придбання техніки та обладнання для установ району, кредити банків та інших позик:

В звітному році були залучені кошти обласного та районного бюджетів, грантові кошти  на об’єкти:

- Виконання ремонтних робіт в Розівській загальноосвітній школі № 1 І-ІІІ ст. в рамках реалізації проектів GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО». Виконані роботи з  утеплення фасаду будівлі (в т. ч. штукатурка, фарбування), заміна та утеплення покрівлі в старому корпусі, облаштування зовнішнього водостоку;  заміна обмостки,  заміна віконних та дверних блоків, капітальний ремонт ганку ( облаштування пандусу, влаштування плитки), внутрішнє облаштування стін та стелі в окремих приміщеннях (класах, коридорах), часткове перепланування приміщень, облаштування 1 нової туалетної кімнати (з урахуванням потреб для людей з обмеженими фізичними можливостями) та капітальний ремонт, заміна сантехніки в існуючих туалетних кімнатах, встановлення станції підвищення тиску  для підкачки води з системи на 2-й поверх, частковий ремонт та заміна покриття підлоги,  капітальний ремонт центрального фойє школи, заміна освітлювальних приладів в усіх класних кімнатах. Крім цього, в рамках проекту, навчальний заклад забезпечено меблями та спортивним обладнанням.

- Капітальний ремонт приміщення для розташування адміністративних служб, 70300 вул.Зелена,13 смт. Розівка, Розівський район Запорізької області в рамках реалізації проектів GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО». Здійснено заміну віконних та дверних блоків, шпаклювання та фарбування стін, ремонт стелі та інш. Забезпечено всіх суб’єктів надання адміністративних послуг меблями та комп’ютерною і офісною технікою. Крім цього, сектором отримано мобільний кейс для надання адміністративних послуг громадянам за місцем їх проживання Щороку послугами користуються близько 920 чол.  Починаючи з 11.02.2019 прийом громадян адміністраторами здійснюється в оновленому приміщенні. 

- Капітальний ремонт будівлі кінотеатру ім. Горького комунального закладу «Розівський районний центр культури та дозвілля» Розівської районної ради Запорізької області (адреса: смт. Розівка, вул.. Каштанова, буд.10).  Загальна вартість проекту 715,985 тис. грн. , з них 200,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 515,985 тис. грн.. – кошти районного бюджету. Виконанні роботи з внутрішнього оздоблення приміщення: стеля, стіни та підлога, освітлення,  капітальний ремонт системи опалення та інш.

- Поточний ремонт опалювальної системи будівлі дошкільного відділу Пролетарського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Розівської районної ради Запорізької області (адреса: с.Новозлатопіль, вул.. Гагаріна, буд.11).  Загальна вартість проекту 86,6 тис. грн. – кошти обласного бюджету.

- Поточний ремонт мережі водопроводу в с. Маринопіль Розівського району Запорізької області.  Придбано матеріалів для ремонту на загальну суму 100,120 тис. грн. (63,4 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 36,72 тис. грн. – кошти сільського бюджету).

- На умовах співфінансування в Вишнюватському та Кузнецівському сільських бюджетах були передбачені відповідно 500,00 та 800,00 тис. грн. кошти на утримання автомобільних доріг загального користування. Ремонтні роботи запланованих доріг виконані на загальну суму 2600,0 тис. грн. (1300,0 – кошти сільських бюджетів, 1300,0 кошти обласного бюджету).

- Здійснено ремонт О 080925 «Комиш-Зоря – Зачатівка» (експлуатаційне утримання доріг) за рахунок коштів обласного бюджету, протяжність виконаних робіт – 3,6 км. , орієнтовна вартість – 9,6 млн. грн..

          

За рахунок коштів селищного та сільських бюджетів виконано:

 • поточні ремонти комунальних доріг та тротуарів на загальну вартість – 1187,575 тис. грн.;
 • капітальний ремонт покрівлі та приміщення, поточний ремонт фойє Маринопільського СБК Новозлатопільської сільської ради – на загальну суму 476,654 тис. грн.;
 • капітальний ремонт покрівлі, встановлення вікон та поточний ремонт будівлі гуртожитку Новозлатопільської сільської ради – на загальну суму 392,922 тис. грн.;
 • встановлення 3 автобусних зупинок на території Новозлатопільської сільської ради – 105,0 тис. грн., 2 зупинок на території Вишнюватської сільської ради – 40,0 тис. грн. та 1 зупинки на території Новомлинівської сільської ради – 31,0 тис. грн.
 • надано фінансову підтримку Новозлатопільською сільською радою Пролетарському НВК (дошки класні, музична апаратура, морозильна камера, SMART-телевізори, система очищення води) на загальну суму – 206,733 тис. грн.
 • капітальний ремонт Солодководненського сільського будинку культури (часткова заміна вікон, дверей, даху) – 169,629 тис. грн.;
 • капітальний ремонт мережі водопостачання с. Солодководне – 135,187 тис. грн..;
 • капітальний ремонт адмінбудівлі Солодководненської сільської ради – на загальну суму 192,341 тис. грн..
 • покращено матеріально-технічну базу КП «ЕСКО» Вишнюватської сільської ради ( придбано трактор, погружчик, 2 телеги, плуг, косарка, бензопила та інш.) на загальну суму 2919,34 тис. грн.
 • надана фінансова підтримка ДНЗ я/с «Сонечко» Розівської селищної ради (дитячі манежі, матраси, комплекти постільної білизни, холодильники, інше обладнання) на загальну суму 143,754 тис. грн.;
 • покращено матеріально-технічну базу КП «Розівський комунгосп» (снігоочисна установка, причеп тракторний підйомник монтажний спеціальний на базі трактора, вібраційний стіл, бетономішалка та інш.0 на загальну суму – 1376,655 тис. грн.
 • Розівською селищною радою придбана квартира для лікарів вартістю 1055, тис. грн.

        

Близько 10 років в районі не було виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Завдяки залученим в 2018 році власним інвестиціям ТОВ «Прогрес» було відкрито пекарню та налагоджено регулярну поставку хліба до віддалених сіл.  Середньорічна потужність виробництва пекарні -18 тонн. Створено  4 робочих місця.

          

Житлово- комунальне господарство.

Відповідно до законодавства та з метою забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, приватних та громадських інтересів, в Розівському районі у 2018 році продовжувалась робота з оновлення містобудівної документації, а саме: генеральних планів забудови населених пунктів Розівського району.

Починаючи з 2017 року Розівською селищною радою (смт. Розівка), Новозлатопільською (с. Новозлатопіль) та Солодководненською (с. Солодководне) сільськими радами за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших джерел, не заборонених законодавством, розпочаті роботи щодо виготовлення генеральних планів вказаних населених пунктів.   В 2018 році  Новозлатопільською сільською радою  пройдено процедуру погодження та затвердження містобудівної документації села Новозлатопіль  Розівського  району  Запорізької області. В стадії завершення погодження знаходиться    містобудівна документація смт.Розівка та с.Солодководне.

 

Реалізація цільової регіональної  програми  житлового будівництва «Сільське подвір’я»;

Районна державна адміністрація співпрацює з комунальною установою “Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” з 2002 року. За допомогою програми реально вирішуються житлово-побутові проблеми працівників соціальної сфери села.

За 2018 рік заключено 1 кредитний договір на реконструкцію житлового будинку на суму 50 тис. грн.

Зацікавленим особам постійно надається консультативно-методична допомога щодо одержання довгострокового кредиту. Обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі пріоритет надається працівникам соціальної сфери сільської місцевості.

Програма спрямована на поліпшення умов життя громадян, підтримку молодих та багатодітних сімей, часткове розв’язання проблем зайнятості сільських мешканців, створення умов для збільшення доходів та підвищення активності громадян у розв’язанні своїх нагальних проблем.

 

Мобілізаційна робота та шефська допомога

В умовах реальної військової загрози державному суверенітету та територіальній цілісності України важливим напрямком діяльності районної державної адміністрації є забезпечення виконання мобілізаційних завдань.

Відповідно до функцій і повноважень районна державна адміністрація запроваджує організацію, координацію та методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення об’єктів господарювання району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.06.2017 № 280 «Про заходи щодо забезпечення відбору кандидатів на військову службу за контрактом» районною державною адміністрацією в 2018 році продовжувалась робота щодо забезпечення повного та своєчасного виконання планових обсягів відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом. В 2018 році наряд з відбору кандидатів на військову службу за контрактом становив – 14 чоловік, відібрано та відправлено до Збройних Сил України 16 чоловіків, відсоток виконання – 114%. В січні 2019 року до ЗС України відправлено одного контрактника (100%).

Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 27.02.2018 № 80 «Про організацію проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року» та від 24.09.2018 № 358 «Про організацію проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2018 року» на строкову військову службу в 2018 році було призвано 10 юнаків (100%).

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.10.2017 № 570 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території області» військовим частинам, що базуються в районі, надавалась допомога в забезпеченні продовольчими товарами, будівельними матеріалами, канцелярськими товарами, предметами матеріалами для налагодження побутових умов. Військовослужбовці підшефних військових частин беруть участь у військово-патріотичному вихованні молоді, у святкуваннях і урочистостях з нагоди державних та військово-професійних свят.

Посилений КПП блокпост «Розівка» забезпечений безперебійним електропостачанням, оплату за спожиту електроенергію здійснює КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради. Доставка наряду до місця служби на КПП та у зворотному напрямку здійснюється Розівським відділенням Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області. Особовий склад КПП забезпечується продуктами харчування та засобами опалювання.