новини 12.06.2019

Дитина – дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) — окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш, як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

На сучасному етапі в Україні створюються сімейні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що диктується соціальними потребами, максимальним врахуванням інтересів дитини, необхідністю забезпечення оптимальних умов для її життєдіяльності, у випадку позбавлення родинного оточення.

Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла з закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей для виховання і спільного проживання. Діючим законодавством України визначено пріоритетом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, саме до сімейного виховання. Прийомні діти влаштовуються в сім’ю до досягнення вісімнадцятирічного віку або до закінчення навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. Під час перебування дитини у прийомній сім’ї держава не тільки фінансує, а й контролює утримання й виховання дитини у прийомній сім’ї, надає допомогу, спрямовану на її розвиток і соціалізацію, організує соціальний супровід прийомної сім’ї й дитини. За дитиною-сиротою й дитиною, позбавленою батьківського піклування, що потрапила у прийомну сім’ю, зберігається статус і всі пільги, якими вона має право користуватися. Виховання дітей у прийомних сім’ях дає можливість зберегти для них найголовніший соціалізований чинник – сімейний. Це дозволить дітям пройти процес соціалізації у нормальних сімейних умовах, сформувати навички життя на прикладі членів родини, не почувати себе “вигнанцями” у суспільстві. До осіб, які є потенційними прийомними батьками, висуваються певні медико-педагогічні вимоги, які певною мірою можна розглядати як гарантію створення у родині необхідних умов повноцінного виховання та розвитку прийомної дитини.

На даний час в Розівському районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В ході проведення службою у справах дітей рейдів, щодо контролю за дотримання та виконання батьками своїх обов'язків у вихованні дітей, спостерігається позитивна динаміка. У прийомних сім'ях діти почувають себе комфортно, забезпечені всім необхідним, а головне - турботою, повагою, любов'ю в сім'ї.