Державні допомоги у 2020 році

Статтею 7. Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» установлено, що у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Враховуючи зазначене, у 2020 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

Допомога при вагітності та пологам.

Відповідно до статті 7Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

- жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

- жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

- непрацюючі жінки;

- жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження 2-х чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.

Допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Жінки, які продовжують навчання, мають право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за вибором.

Допомога призначається у розмірі 100% грошового забезпечення, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Мінімальний розмір допомоги (за місяць):

з 1 січня 2020 р. – 525.50 грн.,з 1 липня 2020 р. – 549.25 грн.,з 1 грудня – 2020 р. – 567.50грн.

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається органами соціального захисту населення одному з батьків дитини або опікуну. У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Допомога призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини. У разі, коли особа, яка отримує допомогу при народженні дитини, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги продовжується до закінчення строку її призначення. Допомога при народженні дитини складає - 41280,0 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0 грн. протягом 36 місяців.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які в наслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. У разі, коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, крім державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, одержаних на дитину за попередні дванадцять місяців.

Максимальний розмір  Для дитини віком до 6 років:

з 1 січня 2020 р.– 3558,00 грн.,з 1 липня 2020 р. – 3718,00 грн.,з 1 грудня 2020 р.– 3842,00 грн. Для дитини віком від 6 до 18 років:з 1 січня 2020 р.– 4436,00 грн.,з 1 липня 2020 р. – 4636,00грн.,з 1 грудня 2020 р. – 4790,00 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги:

- для дитини віком до 6 років максимальний розмір:

з 1 січня 2020р.– 1779,00грн.,з 1 липня 2020р. – 1859,00грн.,з 1 грудня 2020р. – 1921,00 грн.

- для дитини віком від 6 до 18 років:

з 1січня 2020р.– 2218,00грн.,з 1 липня 2020р. – 2318,00грн.,з 1 грудня 2020р. – 2395,00 грн.

для особи віком від 18 до 23 років, яка навчається:

з 1січня 2020р.– 2102,00грн., з 1 липня 2020р. – 2197,00грн.,з 1 грудня 2020р. – 2270,00грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

(з 1 січня 2020р – 1638,00грн., з 1 липня 2020р. -1712,00грн., з 1 грудня 2020р -1769,00грн.);

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний строк після встановлення дитині інвалідності надіслати органові соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюється в межах повноважень працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

У разі встановлення факту нездійснення догляду за хворою дитиною центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважена особа, яка визначена виконавчим органом рад об’єднаних територіальних громад, у межах їх повноважень повинні протягом трьох днів подати органові соціального захисту населення пропозиції щодо призупинення виплати допомоги.

Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства мають особи з інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю віком до18 років.

Особи з інвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія особам з інвалідністю з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей з інвалідністю призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

- особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд –

з 01.01.20 – 3364,60грн.,з 01.07.20 – 3516,48грн.,

з 01.12.20- 3633,30грн.

- особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд –

з 01.01.20 – 2457,00 грн.,з 01.07.20 – 2568,00 грн.,з 01.12.20- 2653,50 грн.

- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

 –з 01.01.20 – 1638,00 грн.,з 01.07.20 – 1712,00 грн.,з 01.12.20- 1769,00 грн.

- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи –

з 01.01.20 – 1638,00 грн.,з 01.07.20 – 1712,00 грн.,з 01.12.20- 1769,00 грн.

- для дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд –

з 01.01.20 – 2925,60 грн.,з 01.07.20 – 3057,40 грн.,з 01.12.20- 3159,30 грн.

- для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд

з 01.01.20 – 3364,60 грн.,з 01.07.20-3516,40 грн.,з 01.12.20 – 3633,30 грн.

- для дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд –

з 01.01.20 – 2036,10 грн.,з 01.07.20 – 2127,90 грн.,з 01.12.20 – 20198,80 грн.

- для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд -

з 01.01.20 – 2255,60 грн.,з 01.07.20- 2357,40 грн.,з 01.12.20 – 2435,80 грн.

Державна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,які виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними батьками

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину. Соціальна допомога дітям та грошове забезпечення батькам-вихователям чи прийомним батькам призначається з моменту влаштування дитини у будинок сімейного типу або прийомну сім’ю. Батьки-вихователі та прийомні батьки зобов’язані використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, надану дітям на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку та освіти

Якщо дитині виплачується призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, допомоги у разі якщо дитина з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку.

Для дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І- ІV рівнів акредитації та професійно-технічних закладах до закінчення відповідних навчальних закладів – 2,5 прожиткових мінімуми для працездатної особи з урахуванням призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Максимальний розмір допомоги:для дитини віком до 6 років:

з 1 січня 2020р. - 4447,50 грн.,з 1 липня 2020р. – 4647,30 грн.,з 1 грудня 2020р. – 4802,50 грн.

для дитини віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2020р.– 5545,00 грн.,з 1 липня 2020р.- 5795,00 грн.,з1грудня 2020р. – 5987,50 грн.

Для осіб віком від 18 до 23 років, яка навчається:

1 січня 2020р.– 5255,00 грн.,з 1 липня 2020р.- 5492,50 грн.,з 1 грудня 2020р. – 5675,00 грн.

Грошове забезпечення в розмірі 1 прожиткового мінімуму на особу працездатного віку

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи  внаслідок психічного розладу

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу (далі - допомога на догляд), з яким вона проживає, і який, за висновком лікарської комісії медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду, надається у грошовій формі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї. Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше ніж мінімальна заробітна плата. Допомога на догляд призначається з місяця звернення за допомогою, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи, терміном на шість місяців і виплачується щомісяця.

Державна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право осіб на державну соціальну допомогу мають громадяни України, які є дітьми померлого годувальника або досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», і не мають права на пенсію, або є особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю за умовами, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", на одну дитину померлого годувальника - 100 відсотків, на двох дітей - 120 відсотків, на трьох і більше дітей - 150 відсотків;

особам з інвалідністю II групи - 80 відсотків;

особам з інвалідністю III групи - 60 відсотків;

священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 50 відсотків;

особам, які досягли віку, встановленого статтею 1  цього Закону, - 30 відсотків.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Всім малозабезпеченим сім’ям /з дітьми чи без них/ допомога надається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Малозабезпечені родини залежно від їх майнового стану та сукупного доходу мають право на отримання державної соціальної допомоги. Соціальна допомога призначається на шість місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї (встановлюється щорічно Законом України про Державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї.

Статтею 9 Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» установлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25 відсотків, для дітей з 1 січня 2020р. -85 відсотків, з 1 липня 2020р. – 130 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум):

- працездатні особи -

з 1 січня 2020р.– 525,50 грн.,

з 1 липня 2020р.– 549,25 грн.

з 1 грудня 2020р. – 567,50 грн.

- непрацездатні особи –

з 1 січня 2020р – 1638,00 грн.

з 1 липня 2020р.– 1712,00 грн.

з 1 грудня 2020р. – 1769,00 грн.

Для дітей віком до 6 років:

з 1 січня 2020р –1512,50 грн.

з 1 липня 2020р.– 2416,70 грн.

з 1 грудня 2020р.– 2497,30 грн.

віком від 6 до 18 років:

з 1 січня 2020р –1885,30 грн.

з 1 липня 2020р.– 3013,40грн.

з 1 грудня 2020р.– 3113,50 грн.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 27 грудня 2017 року № 1098 «Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

Цей Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплат.

Призначення тимчасової допомоги особі проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, виконавчими органами рад об'єднаних територіальних громад (далі - органи соціального захисту населення) з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Під час досягнення пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особа звертається до органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Довідка про наявний страховий стаж за формою видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи, до якої додаються копія трудової книжки та у разі потреби документи, що підтверджують трудовий стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів. Обчислення страхового стажу проводиться відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".