Про розміри державних соціальних допомог з 01.12.2020 року

Відповідно до листа-завдання Міністерства соціальної політики України від 13.11.2020 року № 9922/0/78-20 та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» розроблено програмне забезпечення для виконання масових перерахунків з 01.12.2020 року.

І. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.

1) допомога по вагітності та пологах  розмір допомоги складає - 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи:

Розмір допомоги

З 01.12.2020

(25%*2270.00)567,50 грн.

 

2) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Категорія дитини

З 01.12.2020 року

Діти віком до 6 років

1921,00 * 2,5 = 4802,50 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

2395,00 * 2,5 = 5987,50 грн.

Дитина-інвалід віком до 6 років

1921,00 * 3,5 = 6723,50 грн.

Дитина-інвалід віком від 6 до 18 років

2395,00 * 3,5 = 8382,50 грн.

 

3) допомога одиноким матерям. Для визначення розміру допомоги застосовується розмір прожиткового мінімуму.

Категорія дитини

З 01.12.2020

Діти віком до 6 років

1921,00 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

2395,00 грн.

Діти віком від 18 до 23 років

2270,00 грн.

 

4) допомога дітям, яким не встановлено інвалідність. Для визначення розміру допомоги застосовувується розмір прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність.

Розмір допомоги

З 01.12.2020

1769,00

 

ІІ. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину”.

Тимчасова державна допомога призначається у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

Категорія дитини

З 01.12.2020

Діти віком до 6 років

960,50 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

1197,50 грн.

 

IІІ. Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям”

Допомоги малозабезпеченим сім`ям з 01.12.2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

  • для працездатних осіб 25 відсоток,
  • для дітей - 130 відсотків,
  • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не перевищуватиме за прожитковий мінімум для сім’ї.

 

ІV. Постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

Державної соціальної допомоги переміщеним особам на проживання. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1769,00грн.

Розмір грошового забезпечення визнається для категорії працездатності:

  • «Інвалід І групи», «Дитина-інвалід» - 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • «Інвалід ІІ групи» - 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • «Інвалід ІІІ групи» - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400 на сім’ю, у якої є 1 особа з інвалідністю, а для  сім’ї, в складі, яких є двоє і більше осіб з інвалідністю загальний розмір розраховується без обмеження.

 

V. Постанова КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним”.

Допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу. Для визначення розміру допомоги застосовується прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

Розмір допомоги

З 01.12.2020

2189,00 грн.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків.

 Державна соціальна допомога дітям-сиротам. Максимальний розмір допомоги становить:

  • державна допомога дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімумів:

Категорія дитини

З 01.12.2020 року

Діти віком до 6 років

1921,00 * 2,5 = 4802,50 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

2395,00 * 2,5 = 5987,50 грн.

Діти віком від 18 до 23 років

2270,00 * 2,5 = 5675,00 грн.

Дитина-інвалід віком до 6 років

1921,00 * 3,5 = 6723,50 грн.

Дитина-інвалід віком від 6 до 18 років

2395,00 * 3,5 = 8382,50 грн.

Дитина-інвалід від 18 до 23 років

2270,00 * 3,5 = 7945,00 грн.

  • розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи – 2270,00 грн.

VІI. Постанова КМУ «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Компенсації фізичній особі за надання соціальних послуг застосовується такі розміри компенсації:

 

п/п

Вид компенсації

Розмір компенсації з 01.12.2020 року, грн.

 

 

Працездатні

Особи, які втратили працездатність

1

Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 1 групи

15%*2270,00

340,50

15%*1769,00

265,35

2

Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 групи та дітям-інвалідам

10%*2270,00

 

227,00

10%*1769,00

 

176,90

3

Ком-я фіз. особам, які надають соц. послуги інвалідам 3 групи та хворим

7%*2270,00

158,90

7%*1769,00

123,83

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 по всіх діючих особових рахунках, по яких термін дії виплати більше 31.12.2022 року, встановлено обмеження виплати 31.12.2022 року.

 

VIII. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

застосовуються такі розміри допомоги:

Назва допомоги

З 01.12.2020

Доплата до прож. для непрацездатних  осіб з 01.12.2020

Допомога інваліду 1 групи

1769,00

 

Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи А

(75%*1769,00) 1326,75

 

Доплата з 01.01.2016 ЗУ №495-VIII

537,55

 

Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи Б

(50%*1769,00) 884,50

 

Допомога інваліду 2 групи

(80%*1769,00) 1415,20

353,80

Надбавка на догляд за інвалідом 2 групи

(15%*1769,00) 265,35

 

Допомога інваліду 3 групи

(60%*1769,00) 1061,40

707,60

Надбавка на догляд за інвалідом 3 групи

(15%*1769,00) 265,35

 

Допомога дитині-інваліду

(70%*1769,00) 1238,30

530,70

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупа А, віком до 6 років

1921,00

 

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом, віком до 6 років

(50%*1921,00) 960,50

 

Надбавка на догляд за дитино-інвалідом підгрупа А, віком від 6 до 18 років

2395,00

 

Надбавка на догляд за дитино-інвалідом, віком від 6 до 18 років

(50%*2395,00) 1197,50

 

Підвищення дітям-інвалідам внаслідок аварії на ЧАЕС

(1769,00)*70%*50%)619,15

 

IX. Постанова КМУ від 27.12.2017 року № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

З 01.12.2020

1769,00 грн.

 

X. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної допомоги на догляд”.

Масовий перерахунок державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, тимчасової ДСД особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію застосовуються такі розміри допомоги:

 

ШВП/

код виплати

Назва державної соціальної допомоги

Відсо

ток

Основний код

Код виплати 995

До виплати

110/270

ДСД особам з інв.1 групи

100%

1769,00 грн

 

1769,00 грн

111/271

ДСД жін. звання "Мати - героїня"

100%

1769,00 грн

 

1769,00 грн

120/272

ДСД особам з інв. 2 групи

80%

1415,20 грн

353,80 грн.

1769,00 грн

130/273

ДСД особам з інв. 3 групи

60%

1061,40 грн.

707,60 грн.

1769,00 грн

140/274

ДСД священослужителям

50%

884,50 грн.

884,50 грн.

1769,00 грн

150/275

ДСД особам, які досягли віку(63,58)

30%

530,70 грн.

1238,30 грн.

1769,00 грн

161/276

ДСД на догляд за особою з інв. 1 групи А

30%

530,70грн

 

530,70 грн.

161/276

ДСД на догляд за особою з інв. 1 групи Б

15%

265,35 грн.

 

265,35  грн.

160/277

ДСД на догляд пенсіонеру

15%

265,35 грн.

 

265,35 грн.

170/278

ДСД за померлого годувальника на 1 дитину

100%

1769,00 грн

 

1769,00 грн

170/278

ДСД за померлого годувальника на 2-х дітей

120%

2122,80 грн

 

2122,80 грн

170/278

ДСД за померлого годувальника на 3-х дітей

150%

2653,50грн

 

2653,50 грн

162/317

ДСД на догляд 80-річному пенсіонеру

40%

707,60грн

 

707,60 грн