новини 16.07.2019

Чисельність безробітних в Запорізькій області знизилась на 5,8 %

На даний час в Запорізькій області, як і в цілому по країні, спостерігається зниженнярівнябезробіття.За 6 місяців2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 38,3 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 5,8% менше минулорічного показника. Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становила 25,2 тис. осіб. При цьому, 11,2 тис з них булипрацевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. З початку року 316 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 75 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово,2,2 тис.безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Не дивлячись на позитивнутенденцію, ситуація на ринку працідосить складна. Середосновних проблем є професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицієюробочоїсили. З метою підготовки прогнозу потреби у працівниках у професійному розрізі на 2020 рік та визначення перспективи створення робочих місць, проводиться поглиблене вивчення перспектив розвитку регіональних ринків праці. На порталіДержавноїслужбизайнятостізапровадженоанкетуванняроботодавців про потребу в працівниках на 2020рік.

Директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Для врівноваження ситуації на ринку праці служба зайнятості змінюється та постійно запроваджує у своїй діяльності нові форми роботи. Із початку січня 2019 року в усіх центрах зайнятостіслужбизайнятостірозпочали свою роботу кар’єрнірадники.Їх головне завдання – індивідуальнийпідхід до кожного клієнта в плануваннікар’єри. 

Для найбільшефективногопошукупрацівників для потреб роботодавціввикористовується метод рекрутингу. Найближчим часом заплановано впровадженняінститутуроботодавця

Служба зайнятості впевнено перетворюється в сучасні сервісні майданчики з надання широкого спектру послуг».

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47