Положення історико-культурного комплексу «Поле слов'янської мужності»


Положення

історико-культурного комплексу «Поле слов'янської мужності» комунального закладу «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради Запорізької області

 

1. Загальні положення

1) Історико-культурний комплекс «Поле слов'янської мужності» комунального закладу «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради Запорізької області  (надалі – комплекс, «Поле слов’янської мужності») функціонує на виконання рішення Розівської районної ради Запорізької області від 28.12.2011 №9 «Про затвердження Програми розвитку музейної справи у Розівському районі на 2012 рік», розпорядження голови Розівської райдержадміністрації Запорізької області від 10.04.2012 №130 «Про створення організаційного комітету по створенню історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності».

2) Історико-культурний комплекс «Поле слов'янської мужності» – філія комунального закладу «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради Запорізької області, не є юридичною особою і діє на договірних засадах з місцевою громадською організацією «Розівський курінь Козацького війська Запорозького низового» Розівського району Запорізької області (свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян, видане Розівським районним управлінням юстиції Запорізької області за №5-1 від 20.04.2000, ЄДРПОУ 25891282, юридична адреса: вул. Калініна, 10 а, смт. Розівка,  Розівський район, Запорізька обл.,70300) та на підставі цього Положення.

3) Безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності» здійснює Розівська районна рада Запорізької області.

Комплекс є підвідомчим відділу культури і туризму Розівської райдержадміністрації Запорізької області.

4) Основні завдання:

відродження і пропаганда вікових традицій східнослов’янського народу;

вшанування східних слов'ян Київської Русі, які мужньо вистояли в роки 300-літньої татаро-монгольської навали після сумнозвісної поразки князів Київської Русі у битві на річці Калці в 1223 році, що привело до розпаду велику і могутню Київську Русь на три слов'янські держави: Росію, Україну і Білорусь;

проведення щорічного міжрегіонального культурно-мистецького фестивалю «Перехрестя віків».

5) Мета:

вивчення основних причин поразки князів Київської Русі;

патріотичне виховання молоді з метою формування у молодого покоління національної свідомості, культури та патріотизму;

консолідація козацьких організацій Спілки козаків України «Військо Запорозьке»;

визнання, повага і об'єднання членів суспільства до культури наших пращурів;

створення та відновлення нематеріальної культурної спадщини (звичаїв, обрядів, пісенно-поетичних творів), фото-художнього мистецтва, народних промислів, спортивно-бойових мистецтв та рольових дійств;

організація заходів по відродженню козацтва, як загальнослов'янського процесу на основі православ’я;

розвиток екскурсійно-туристичної діяльності.

6) Комплекс працює згідно графіку роботи, який затверджує директор КЗ «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради Запорізької області за погодженням із головою Розівської районної ради Запорізької області.

 

2. Технічна характеристика

Історико-культурний комплекс «Поле слов'янської мужності» знаходиться на території Розівського району Запорізької області на відстані 10 км на південному сході від смт. Розівка, межує із Розівською дослідною станцією Інституту зернового господарства УААН.

Комплекс обладнаний в козацько-січовому стилі із захисними та культовими спорудами.

Територія комплексу обнесена захисним ровом та валом, на якому встановлена огорожа у вигляді частоколу та тинів.

В'їзд на територію проходить через ворота, які розташовані з північної, східної та західної сторін. Південна сторона омивається водоймищем.

Об’єкти історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності»:

- православний Уклінний хрест в пам'ять про трагічну битву воїнів-русичів та князів Київської Русі з татаро-монголами у 1223 році;

- Алея мужності князів Київської Русі  із насадженими березами за кількістю князів;

- 9 м козацька вежа;

- троє воріт (ворота східні, ворота західні, головні ворота)

- огорожа з частоколу та тинів;

-  захисний ров з валом;

- храм Пр. Іллі Муромця;

- пам’ятний знак загиблій дружині Альоші Поповича;

- дружиницька сторожка;

- трапезна;

- музей слов’янської мужності;

- в’їзний деревинний міст до історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності»;

- в’їзна тріумфальна арка;

- козацькі вежі (5 об’єктів);

- «козацький стан»;

- козацькій молодіжний табір «Калка – Січ»

- сцена для проведення фестивальних дійств та урочистостей;

- спеціалізована лавка;

інші об’єкти.

 

3. Фінансово-господарська діяльність

1) Джерелами фінансування історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності» є:

кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому кошторисом на відповідний період;

кошти, які надходять безоплатно або у вигляді благодійної допомоги;

кошти, одержані від плати за відвідування комплексу;

кошти, одержані від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності;

кошти, одержані від плати за кіно- і фотозйомки на території історико-культурного комплексу;

інші джерела, в тому числі валютні надходження, не заборонені чинним законодавством України.

2) Бюджетні кошти спрямовуються на розвиток історико-культурного комплексу «Поле слов’янської мужності», збереження і зміцнення матеріально-технічної бази.

3) Бюджетні асигнування та позабюджетні кошти, виділені на утримання комплексу не підлягають вилученню.

4) Майно комплексу належить КЗ «Розівський районний краєзнавчий музей» Розівської районної ради Запорізької області.

 

4. Права

1) Історико-культурний комплекс «Поле слов’янської мужності» має право:

- здійснювати свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, зокрема актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і туризму України, рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та цього Положення;

- здійснювати господарчу діяльність, розвивати власну матеріальну базу відповідно до чинного законодавства;

- встановлювати пільги для окремих категорій відвідувачів;

- користуватись безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими установами та організаціями;

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить закону;

- надавати платні послуги населенню відповідно до чинного законодавства.

 

5. Припинення діяльності, реорганізація

1) Припинення діяльності комплексу здійснюється за розпорядженням голови Розівської районної ради Запорізької області або суду згідно з чинним законодавством України.

2) Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) комплексу відбувається відповідно до чинного законодавства.