Порядок опрацювання усних звернень громадян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури і туризму

Розівської районної державної

адміністрації Запорізької області

26 жовтня 2015 року № 24

 

Зареєстровано в Розівському районному управлінні юстиції Запорізької області 23 листопада 2015 р. за № 7/237

 

ПОРЯДОК
опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, у відділ культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні положення

 

 1. Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, у відділ культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Порядок) регламентує механізми надходження та опрацювання у відділі культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, порядок взаємодії структурних підрозділів Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій   із забезпечення оперативного розгляду таких звернень.

 

 1. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області з:
  • Урядової гарячої лінії через Запорізьку обласну державну адміністрацію;
  • гарячої телефонної лінії Запорізької обласної державної адміністрації;
  • гарячих телефонних ліній керівників вищих органів влади;
  • гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області («прямий телефонний зв'язок»);
  • інших органів влади відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

 1. Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку подаються до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області виключно за телефонними номерами та у спосіб, що визначені у цьому Порядку.

 

ІІ. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області («прямий телефонний зв'язок»)

 

 1. Начальник відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області один раз на квартал за окремо затвердженим графіком проводить гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами за номером (06162) 9-71-61

 

 1. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області тривають протягом однієї години. Ведеться облік усіх усних звернень громадян, які надходять у ході проведення гарячої телефонної лінії.

 

 1. Організацію проведення та опрацювання результатів гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами начальником відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області забезпечує відповідальна особа, призначена наказом відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Відповідальна особа).

 

 1. Відповідальна особа:
  • щороку готує та подає на затвердження начальнику відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області проекти графіків проведення гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами начальником відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області;
  • не пізніше ніж за 5 календарних днів подає працівнику Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, відповідальному за інформаційно-комп’ютерне забезпечення апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області та в редакцію газети «Роз-інформ» оголошення про проведення наступної гарячої телефонної лінії спілкування із громадянами начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області;
  • за необхідністю забезпечує запрошення для участі у гарячих телефонних лініях спілкування із громадянами начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області керівників комунальних закладів, підпорядкованих відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області.
  • забезпечує запис усних звернень громадян, що були подані на гарячій телефонній лінії спілкування із громадянами начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, їх подальшу реєстрацію в журналі «Усні звернення громадян» та організацію розгляду таких звернень.

 

ІІІ. Телефонна лінія для подання усних звернень громадянами до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області (Телефонна лінія)

 

 1. Телефонна лінія є спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області та отримання ними консультацій у телефонному режимі.

 

 1. Телефонна лінія не передбачає подання в телефонному режимі запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Для цього використовуються інші засоби телефонного зв’язку, номери яких оприлюднюються відділом культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

 1. Дзвінки на Телефонну лінію приймаються за номером: (06162) 9-71-61 протягом робочого часу відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області. Телефонна лінія не працює у дні офіційних державних свят та дні, що визначаються вихідними відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Функціонування Телефонної лінії: прийом дзвінків, реєстрацію, розсилку звернень на розгляд безпосереднім виконавцям за зверненнями, контроль термінів розгляду забезпечує відповідальна особа відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

 1. Відповідальна особа відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області надає оперативну консультацію громадянину, якщо він звертається з питанням, яке потребує оперативної консультації, щодо компетенції відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, його місце знаходження або контактні телефони. У разі, якщо громадянин звертається із усним зверненням, відповідальна особа реєструє відповідне звернення в журналі «Усні звернення  громадян».

 

 1. Розгляд усних звернень громадян, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку

 

 1. Усні звернення, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області з Урядової гарячої лінії, Гарячих телефонних ліній Запорізької обласної державної адміністрації, вищими органами влади та поставлені ними на контроль, розглядаються у межах термінів, передбачених дорученнями керівників вищих органів влади.

 

 1. Усі інші усні звернення розглядаються у межах термінів, що передбачені чинним законодавством.

 

 1. Начальник відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області здійснює первинний розгляд та накладає резолюції за усними зверненнями, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку від категорій громадян, які згідно з чинним законодавством має розглядати виключно керівник відділу.

 

 1. Первинний розгляд та накладання резолюції за усними зверненнями, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області вищими органами влади та поставлені ними на контроль, здійснює начальник відділу, у межах затвердженого розподілу обов’язків.
 2. У разі відсутності начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, звернення, що відносяться до його компетенції, розглядає працівник, що заміщує його згідно із посадовими обов’язками, заствердженими наказом по відділу.

 

 1. Розгляд усних звернень, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку,  відділом культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області безпосередніми виконавцями за зверненнями, згідно з резолюціями начальника відділу культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, здійснюється відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Розівській районній державній адміністрації Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області від 18 березня 2010 року № 97 «Про порядок розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому, виїзних особистих прийомів громадян та прямих «гарячих» телефонних ліній у Розівської районної державної адміністрації Запорізької області», зареєстрованого в Розівському районному управлінні юстиції Запорізької області 24 вересня 2010 року за № 2/202, з урахуванням термінів розгляду передбачених цим Порядком.

 

 1. Проекти відповідей заявникам про результати розгляду усних звернень громадян, що надійшли з Урядової гарячої лінії через Запорізьку обласну державну адміністрацію  надаються відділом культури і туризму Розівської районної державної адміністрації Запорізької області  до відділу роботи зі зверненнями апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області в паперовому та в електронному вигляді.

 

Начальник відділу культури і туризму

Розівської районної державної адміністрації

Запорізької області                                                                              С.А. Топалов