Шановні отримувачі державних допомог на дітей одиноким матерям і тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів!

 

Верховною Радою України прийнято Закон України № 911-УІІІ від 24.12.2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до Закону України № 2811 від 21.11.1992 р. «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та на виконання даного закону Урядом схвалено Постанову Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №1181, якою внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», а саме:

 

Припинено виплату державної допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів з 01.01.2016 р. у мінімальному розмірі (30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку).

 

Також зазначеними нормативними актами з 01.01.2016 року передбачено:

- Надання тимчасової допомоги на дітей батьки яких ухиляються від сплати аліментів  у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

 

Для призначення вищезазначеної допомоги у новому розмірі громадяни повинні надавати наступний пакет документів:

 

1) заяву про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копію паспорту та ідентифікаційного коду заявника з пред’явленням оригіналів;

3) копію свідоцтва про народження дитини з пред’явленням оригіналу даного свідоцтва;

4) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

5) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

- рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з батьків  аліментів на дитину;

- довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

-  повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій  території України та в районі проведення антитерористичної операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного батьків про  одержання (неодержання) аліментів.

Відповідальність за достовірність наданої органу соціального захисту населення інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків.

 

7) заповнити декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за 6 місяців перед місяцем звернення.

8) довідку з центру зайнятості про перебування чи не перебування на обліку;

9) довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

10) копію першої та останньої сторінки трудової книжки з пред’явленням оригіналу.

11) заяву з банку про відкриття соціального рахунку.

 

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Умови та розмір тимчасової допомоги, який виплачується у разі визначення судом розміру аліментів у твердій грошовій сумі залишається незмінним та призначаються у відповідності до абзацу 2 пункту 8 Постанови КМУ від 22.02.2006 р. № 189, а саме: якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною 2 статті 182 Сімейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

В даному  випадку подається довідка про розмір фактично сплачених аліментів.

- Надання допомоги на дітей одиноким матерям у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

 

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям у новому розмірі громадяни повинні надавати наступний пакет документів:

1) заяву про призначення допомоги,  що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копію паспорту та ідентифікаційного коду заявника з пред’явленням оригіналів;

3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян  про  державну  реєстрацію народження  дитини,  виданий  відділом державної  реєстрації  актів  цивільного  стану,  або  довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька  дитини  до  актового запису про народження  дитини  відповідно  до  абзацу  першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому  відсутні  відомості про батька, за умови його легалізації в  установленому законодавством порядку – при первинному зверненні.

3) копію свідоцтва про народження дитини з пред’явленням оригіналу даного свідоцтва;

4) довідку про проживання дитини з матір'ю,  видана за місцем проживання  сім'ї.  У  разі  коли  дитина  навчається  за  межами населеного  пункту,   в  якому  проживає  мати,  і  не  перебуває  на повному  державному  утриманні,  замість  довідки  про  проживання дитини з матір'ю  подається  довідка з місця проживання матері та довідка з  місця проживання (навчання) дитини.

Якщо  діти  навчаються  за  денною формою у загальноосвітніх,  професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах  I-IV  рівня  акредитації,   виплата   допомоги   на   дітей   одиноким  матерям продовжується   на  підставі  довідки  навчального  закладу  -  до закінчення  такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до  досягнення  ними  23  років.

5) усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

6)  мати  (батько)  дітей  у разі смерті одного з батьків, які не одержують  на  них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію,  подають  копію  свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку  про  те,  що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

7) заповнити декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за 6 місяців перед місяцем звернення.

8) довідку з центру зайнятості про перебування чи не перебування на обліку;

9) довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

10) копію першої та останньої сторінки трудової книжки з пред’явленням оригіналу.

11) заяву з банку про відкриття соціального рахунку.

З метою соціального захисту дітей Урядовим рішенням збережено право на отримання з 01 січня 2016 року допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляється від сплати аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за новими умовами у період з січня по березень 2016 року. Такі громадяни повинні надавати довідки про доходи за 6 місяців (липень-грудень 2015 року). Особи, які звернуться за призначенням допомоги вперше вона призначатиметься з місяця звернення і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців на момент звернення за допомогою.