Звіт про реалізацію в Розівському районі ініціативи ”Партнерство ”Відкритий Уряд”

 

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

 

Громадська рада при Розівській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії таких органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 ”Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

До громадської ради, згідно поданих заяв та відповідних документів, ввійшло 9 громадських організацій (інститутів громадянського суспільства), які делегували по одному представнику від кожного, таким чином кількісний склад громадської ради становить 9 членів. Це в основному представники громадських, профспілкових та інших організацій які їх очолюють, або є членами цих організацій і ними делеговані. Вони різні за професійною підготовкою, сферами діяльності, інтересами та вподобаннями, різні за віком і досвідом роботи, а також поглядами на життя та суспільну діяльність.

Детальніше...