Звіт про реалізацію в Розівському районі ініціативи ”Партнерство ”Відкритий Уряд”

 

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

 

Громадська рада при Розівській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою забезпечення участі громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії таких органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 ”Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

До громадської ради, згідно поданих заяв та відповідних документів, ввійшло 9 громадських організацій (інститутів громадянського суспільства), які делегували по одному представнику від кожного, таким чином кількісний склад громадської ради становить 9 членів. Це в основному представники громадських, профспілкових та інших організацій які їх очолюють, або є членами цих організацій і ними делеговані. Вони різні за професійною підготовкою, сферами діяльності, інтересами та вподобаннями, різні за віком і досвідом роботи, а також поглядами на життя та суспільну діяльність.

Протягом 2013 року згідно плану проведено 6 засідань громадської ради при Розівській райдержадміністрації. На першому засіданні затверджено план роботи громадської ради на 2013 рік, під час наступних ухвалено 17 рішень щодо взаємодії влади та громадськості; обговорено: проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки;проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; стан взаємодії органів внутрішніх справ з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування у сфері забезпечення правопорядку і захисту прав і свобод громадян; виконання законів України ”Про доступ до публічної інформації” та ”Про звернення громадян” в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування та інше. Також проведено звітно-виборчі збори для формування нового складу громадської ради при Розівській райдержадміністрації, під час якої голова громадської ради відзвітував про роботу громадської ради при Розівській районній державній адміністрації за 2011-2012 роки, було прийнято до складу ради 6 чоловік, затверджено Положення про громадську раду при Розівській райдержадміністрації та обрано голову та заступників громадської ради.

Прийнято участь в 9-х консультаціях з громадськістю, що проводились у формі зустрічей з громадськістю, засідань ”круглих” столів, семінарів, тематичних заходів.

Голова громадської ради є членом колегії райдержадміністрації. В 2013 році прийняв участь у 10 засіданнях колегії райдержадміністрації. Активну участь голова та члени громадської ради приймали в роботі організаційних комітетів з нагоди проведення святкових урочистостей в районі: Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня незалежності України.

З метою висвітлення діяльності та прозорості роботи громадської ради при Розівській райдержадміністрації інформація про неї постійно розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації.

 

Забезпечення доступу до публічної інформації

 

Розівською райдержадміністрацією постійно проводиться системна робота, спрямована на забезпечення вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.01.2013 №14 „Про заходи щодо посилення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації”, яке було винесено на нараду з начальниками відділів апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади 21.01.2013 року.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.01.2013 №21 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 17.05.2011 №152» внесено зміни до порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Розівській райдержадміністрації та її структурних підрозділах в частині візування проектів відповідей на запити відповідальним працівником юридичного відділу та працівником, відповідальним за організацію розглядів запитів в апараті райдержадміністрації, визначення відповідальної посадової особи за перевірку повноти відповіді на запит на етапі його візування, а також обов’язкове надання відповіді у тій формі, у якій вимагає запитувач; закріплення працівника, відповідального за приймання та відправку електронної кореспонденції, фіксування на паперових носіях факту відправки кореспонденції електронною поштою із зазначенням дати, часу та підпису відповідального працівника.

В районній державній адміністрації визначено особу, яка в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій.

В кожному структурному підрозділі Розівської райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

21.03.2013 на засіданні колегії райдержадміністрації заслухано питання ”Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Розівській райдержадміністрації”. За підсумками колегії видано розпорядження голови райдержадміністрації від 26.03.2013 №129 ”Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Розівській райдержадміністрації”.

Видано розпорядження голови райдержадміністрації від 10.04.2013 №149 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Розівській райдержадміністрації, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Питання забезпечення в райдержадміністрації доступу до публічної інформації розглядаються на семінарах і нарадах.

Райдержадміністрацією здійснюється контроль за станом роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад, в організаціях, на підприємствах. Постійно надається методична допомога.

Вирішено питання щодо створення офіційного Інтернет сайту для повного та безумовного виконання вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», де періодично оновлюються відповідна інформація.

Проведено відповідну роботу щодо удосконалення системи обліку публічної інформації (удосконалено електронну картку вхідних, вихідних документів, розпоряджень голови райдержадміністрації). Ведеться систематичне її наповнення.

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.09.2013 №343 ”Про зміни в структурі райдержадміністрації” з 01.10.2013 створено центр надання адміністративних послуг.

Для розміщення Центру надання адміністративних послуг виділено приміщення з дотриманням вимог Закону України “Про затвердження примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг”, а саме приміщення поділено на відкриту та закриту частину. Відкрита частина включає сектори прийому, інформування, очікування та обслуговування.

Відповідно до вимог законодавства про здійснення регуляторної політики ведеться робота по розробці Положення та Регламенту ЦНАП. На даний час проекти розпоряджень оприлюднені на офіційному сайті райдержадміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.08.2013 №321 затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються лише структурними підрозділами райдержадміністрації. Всього 11 послуг. На всі послуги розроблені та затверджені інформаційні та технологічні картки. Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до впроваджених форм заяв для суб’єктів звернень. Бланки заяв оприлюднюються на офіційному сайті райдержадміністрації.

Підписано угоду про співробітництво з Управлінням Державної міграційної служби України в Запорізькій області від 08.01.2014. Перелік адміністративних послуг знаходиться на доопрацюванні. Також необхідно укласти угоди про співробітництво з відділом Держземагентства у Куйбишевському районі Запорізької області, Розівським відділенням Пологівської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області.

 

Запобігання і протидія корупції

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції рішенням Розівської районної ради від 28.12.2012 №17 затверджено Програму щодо запобігання і протидії корупції в Розівському районі Запорізької області на 2013-2017 роки”, розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.07.2011 №211 затверджено план заходів щодо запобігання і протидії корупції в Розівському районі.

Протягом 2013 року проводилась антикорупційна роз’яснювальна робота. Згідно плану-графіка в Центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації 10 державних службовців пройшли навчання за програмою короткотермінового семінару з питань запобігання і протидії корупції.

Селищному та сільським головам рекомендовано організувати роботу щодо протидії корупційним проявам в сільських радах, висвітлити на інформаційних стендах основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», проводити заняття з профілактики їх недопущення та організувати отримання інформації від населення про факти корупції.

Райдержадміністрацією надається методична допомога органам місцевого самоврядування щодо профілактики корупційних проявів.

Розпорядженнями сільських голів затверджені плани заходів з попередження корупції, призначені відповідальні особи за ведення роботи з профілактики корупційних проявів, оформлені відповідні справи, які містять матеріали антикорупційного спрямування. Підсумки щодо організації роботи з профілактики корупційних проявів систематично розглядаються на сесіях та засіданнях виконавчих комітетів.

Здійснено низку організаційних і практичних заходів щодо поліпшення стану справ з питань попередження корупційних проявів серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, ведеться робота щодо взаємодії з правоохоронними органами.

17 січня 2013 року на засіданні колегії райдержадміністрації були розглянуті питання про стан кадрової роботи та роботи з кадровим резервом в Розівській райдержадміністрації за 2012 рік та про запобігання і протидію корупції. За результатами розгляду цього питання видане розпорядження голови райдержадміністрації від 22.01.2013 №23 ”Про стан роботи з кадрами і підготовки кадрового резерву Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2013 році”.

21 лютого 2013 року на засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання про стан законності та забезпечення правопорядку в районі. За результатами розгляду цього питання видане розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2013 №95 ”Про стан законності та забезпечення правопорядку в районі”, в якому дається завдання керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації продовжити роботу з реалізації антикорупційної політики держави, виконання обласних та районних заходів щодо попередження корупції.

З метою вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка Розівській районній державній адміністрації Запорізької області, розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.04.2013 №171 створена комісія з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка Розівській районній державній адміністрації Запорізької області, затверджено її склад та положення.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.11.2013 №441 затверджено список осіб, відповідальних за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, також затверджено положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

Забезпечено моніторинг і аналітичний супровід стану виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу». В райдержадміністрації проводяться наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, працівниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками інших державних органів району, де піднімаються питання протидії та попередження корупції. Проводяться наради, семінари-навчання з державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування, щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам. На нарадах та семінарах особлива увага зверталась на забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, забезпечення скоординованої роботи контролюючих та правоохоронних органів для наведення в районі порядку, підвищення авторитету органів державної влади.

Забезпечується додержання законодавства в бюджетній сфері, вживаються заходи щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню, не цільовому використанню бюджетних коштів.

Затверджений перелік адміністративних послуг разом з інформаційними та технологічними картками розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації.

Аналізуючи проведену райдержадміністрацією, її управліннями та відділами роботу щодо запобігання та протидії корупції можна стверджувати, що вжиті впродовж 2013 року заходи дали певні позитивні результати. Так, за звітний період державні службовці до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства не притягувались, районна державна адміністрація і в подальшому в межах наданих повноважень проводитиме роботу з практичної реалізації вимог нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, підвищення рівня правової свідомості державних службовців.