Соціальна сфера

 

За 2017 рік робота управління  соціального захисту населення Розівської райдержадміністрації (далі- управління)  була зосереджена на вирішенні проблем соціального захисту населення, реалізації законів України, Указів Президента України, постанов Уряду щодо соціальних питань.

За 12 місяців 2017 року підготовлено та проведено 12 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано 57 керівників, та прийнято 69 рішень. На засідання комісії постійно виноситься питання про додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, питання зі сплати боргу по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За моніторинговими даними станом на 01.01.2017 року заборгованість з виплати заробітної плати виникла на одному комунальному підприємстві Розівський експлуатаційний цех водопостачання комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради в сумі 5,1 тис.грн.

З початку року проведено 3 засідання  районної ради з безпечної життєдіяльності населення (Протокол № 1 від 29.06.2017 року, Протокол № 2 від 13.07.2017 року, Протокол № 3 від 21.11.2017 року) на яких було розглянуто 12 питань, та прийнято 71 рішення.

Основним інструментом соціального діалогу є тристороння соціально-економічна рада, враховуючи протокол домовленостей між Розівською районною державною адміністрацією, спілкою роботодавців Розівського району та профспілкових організацій і об’єднань профспілок Розівського району видано розпорядження голови райдержадміністрації від 13.12.20013 № 482 «Про створення районної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердження складу представників від райдержадміністрації, її секретаріату та Положення про неї».  Протягом 2017 року підготовлено та проведено одне засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради (23.11.2017 року,  Протокол № 6).

В управлінні знаходяться та зареєстровано 59 колективних договорів, з них: 18 колективних договорів та 16 доповнень до колективних договорів зареєстровано в 2017 році.

Управлінням  обліковано 494 внутрішньо переміщених, з них: сімей – 361, осіб працездатного віку – 96, працездатних осіб( крім громадян, зазначених  у абзаці 1 пункту 7 постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 – 96, дітей – 99, інвалідів – 20, пенсіонерів – 279).

Спеціалістом з контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління  за 2017 рік перевірено 106 нових пенсійних справ в управлінні Пенсійного фонду України в Розівському районі.

За 2017 рік звернулося до  управління за призначенням всіх видів державної соціальної допомоги - 2975 громадян, яким  надано  консультації та  усні роз’яснення відповідно до чинного законодавства  ( в т.ч. звернулося 1914 сімей за субсидіями).

Виплачено допомоги  у 2017р. відповідно до:

  • Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" на суму  5325,5  тис.грн. ( 265 сім’ям)  ;
  • Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми""-  7008,1 тис.грн. (одиноким матерям-191, дітям, які знаходяться під опікою-6, допомога при народжені дитини -346,   та інш. ); 
  • Закону України "Про державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям -інвалідам" – 1788,9 тис.грн. ( 90  особам);
  • Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" – 406,7 тис.грн. ( 32  особам);
  • Постанови КМУ N 1192 від 02.08.2000р. "Про надання щомісячної  грошової допомоги  малозабезпеченій особі,  що  проживає разом з інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу"-104,9  тис.грн. (  9  сім’ям).
  • Постанови КМУ від 01.10.2014 №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг» - 1367,0 тис.грн. (114 переміщеним сім’ям).

- Закону України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплачена компенсація громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  на харчування - 14 особам  загальну суму - 42,3 тис.грн. та   на оздоровлення - 11 особам  на  загальну суму - 1,1 тис.грн. - Постанови КМУ N 81 від 31.01.2007р. "Про призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною""  державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення прийомним батькам  - 7 прийомним сім'ям  у  загальній сумі  935,1тис.грн.

-  Закону України "Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
  одноразову грошову допомогу до 9 травня 2017 року  307 ветеранам війни  за рахунок коштів державного бюджету   на загальну суму 262,2 тис. грн.  Виплачена компенсація на бензин та транспортне обслуговування  12 інвалідам   на суму 2,3 тис. грн., компенсація за невикористане санаторно - курортне лікування 1 інвалідам на суму 0,4 тис. грн. 

-    розпорядження голови облдержадміністрації  № 1445 від 28.10.2004 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій»  компенсацію на  поховання  трьом учасникам  бойових дій  на загальну суму 2,3 тис. грн.

- Указу Президента України про присвоєння почесного звання України ”Мати-героїня” 1 жінці  виплачено одноразову винагороду на суму 16,0 тис. грн.

На виконання  розпорядження голови РДА від 28.09.2010 № 351 «Про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з призначенням населенню житлових субсидій, державної допомоги та наданню пільг за місцем фактичного проживання пільговика, затвердження її складу та Положення про неї»  у 2017 році  підготовлено матеріали до 11 засідань на яких  розглянуто 283 питання ( в т.ч. призначення населенню житлових субсидій - 177, державної  соціальної допомоги м/с -103, пільг-3). 

Призначено субсидію у 2017 році  для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги  на 1717 домогосподарств ( отримали субсидію ЖКП -1778 домогосподарств), нараховано  субсидіїї ( у безготівковій формі)  організаціям, які надають житлово- комунальні послуги – у загальній сумі 2929,7 тис.грн.

Призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу (у готівковій формі)  – 1604 домогосподарствам  у загальній сумі 4387,6 тис.грн,  Отримали субсидію на СГТП -1424 домогосподарств на суму 3773,2 тис.грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» спеціалістами  управління  постійно вносяться відповідні данні до ЄДАРП ( станом на 01.01.2018р.  перебувало -  2651 осіб: у т.ч. ветеранів  війни – 397,  ветеранів праці 243,  дітей війни -1133, учасників війни – 292, дітей війни – 1246, ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС – 29, багатодітних сімей – 343,сільських педагогів та медиків – 162, інвалідів різних видів захворювання – 334, дітей-інвалідів – 25, інш.).

Для  пільгового населення району компенсовано пільги з державного бюджету: на скраплений газ та вугілля – 546,6 тис.грн,  на електроенергію – 552,9 тис.грн., на водопостачання –  28,2 тис.грн, вивіз сміття – 14,4 тис.грн.

Для  пільгового населення району компенсовано пільги з райооного бюджету: на пільговий проїзд - 9,3 тис.грн., на послуги зв'язку -37,5 тис.грн.( На виконання заходів  Програми соціального захисту населення району на 2016-2019 роки з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій населення району ( в т.ч. пільгових категорій)  управлінням  у 2017 році заключено договори з підприємствами - надавачами послуг ( ПАТ«Українська залізниця», ПАТ «Укртелеком») згідно яких  проведено розрахунки  за  надані  послуги окремій категорії громадян.  Компенсаційні виплати ( за кошти районного бюджету)  за пільговий проїзд на залізничному транспорті  склали -9,3 тис.грн. на 608 осіб (в т.ч. міжміське сполучення- 2,5 тис.грн., приміське сполучення-6,8 тис.грн.). Компенсаційні виплати за послуги зв'язку(за кошти районного бюджету)    склали - 37,5 тис.грн.( у т.ч.  за щомісячне  користування  послугами зв'язку  41 особи у 2017 році  на  загальну суму -11,0 тис.грн. та погашення  заборгованості перед ПАТ «Укртелеком» за  послуги зв'язку пільгової категорії громадян за  2015 -2016 роки  у  загальній сумі - 26,5  тис.грн.).

Видано:

- направлення для безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних  виробів, а саме (особам), у т.ч. - ортопедичне взуття – 7 пар;   протези молочних залоз – 24;  протези нижніх кінцівок – 11;         інвалідні візки – 5; допоміжні засоби для особистого догляду та захисту – 18; милиці – 8;

 - 5 путівок для санаторно-курортного оздоровлення пільгової категорії населення;

5 посвідчень  «Інвалід війни»;

- 3 посвідчення   «Ветеран труда »;

- 43 посвідчення батькам та дітям з багатодітної сім’ї.

 

На виконання  обласної Програми соціальної підтримки соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки управління соціального захисту населення проведено виплату адресної грошової допомоги до  Дня ветерана 39 осабам похилого віку (у сумі 300 грн. кожному) на загальну суму 11,7 тис.грн. та до Дня захисника України 47 учасникам АТО (500,00 грн. кожному) на загальну суму 23,5 тис.грн. . 

На виконання  районної програми соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств населення  „Назустріч людям” на 2015-2019 роки у 2017 році виплачено адресну грошову    допомогу  - 10 особам на загальну суму 5,0 тис.грн., допомогу  до Дня інвалідів -29 особам з  інвалідністю на загальну суму 14,5 тис.грн.., до дня пам’яті жертв постраждалим від  Чорнобильської катастрофи одноразову  грошову допомогу - 13 чол.  на загальну суму  3,2 тис. грн., до  Міжнародного дня людей похилого віку  - 40 особам похилого віку на загальну суму 20,0 тис. грн., до  Дня ветерана   20 учасникам бойових дій  на загальну суму 5,0 тис. грн.,одній особі з інвалідністю (знаходиться на гемодіалізі) на протязі року  на протязі року щомісяця виплачувалися  кошти на транспортні  витрати до КУ „Запорізька обласна   клінічна лікарня”, загальна сума склала  - 29,5 тис.грн.

Згідно до комплексної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки направлені на оздоровлення та відпочинок у 2017 році 15 дітей  за кошти місцевого бюджету (83,5 тис.грн). В межах розподілу Розівському району Запорізької області було виділено путівки до ДЗОВ «Факел» 19 путівок для дітей пільгових категорій, до ДЗОВ «Весна» 2 путівки, до «УДЦ» Молода  Гвардія» - 5 путівок та до ДПУ «МДЦ «Артек» - 4 путівки. Всього оздоровлено 45 дітей пільгових категорій.

Управлінням на виконання  Програми надання соціальних послуг особам, які потребують  постійної сторонньої допомоги на 2017р. проведено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах за кошти районного бюджету  -  74 особам на загальну суму 104,7 тис.грн.

На обліку в управління у 2017 році перебувало 60 учасників АТО(в т.ч. -2 особи з інвалідністю  третьої групи), та дві родини –батьки  загиблих військовослужбовців - учасників АТО. За направленням УСЗН Розівської РДА учасникі АТО пройшли  професійну реабілітацію- 1 особа,  санаторне курортне лікування -2 особи (санаторій "Бердянський"м.Бердянськ). Управлінням за кошти обласного бюджету відповідно до обласної Програми «Назустріч людям» на 2015-2019 роки двоє інвалідів  АТО протягом 2017 року проведено виплату:

- щомісячної адресної допомоги (у розмірі 500 грн. /на 1 одну  особу) двом учасникам АТО з інвалідністю на загальну суму 9,23 тис.грн.,

- компенсації за встановлення надгробка померлому учаснику АТО у  загальній сумі -22,5 тис.грн.(двом сім’ям померлих військовослужбовців, учасників АТО);

- компенсації витрат щодо оформлення земельних ділянок, виділених десяти учасникам АТО у загальній сумі 23,9 тис.грн.  

У 2017 році головним державним соціальним інспектором було проведено 326 обстежень житлово-побутових умов проживання отримувачів допомог малозабезпеченим сім»ям та житлових субсидій, перевірено 588 справ одержувачів житлових субсидій та державних соціальних допомог. Крім того, здійснено 591 обстеження, кількість обстежених внутрішньо переміщених осіб - 916.

На виконання  постанови КМУ від 08.06.2016 р. № 365 «Деякі питання йснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» за 2017 р. підготовлено матеріали до  12 засідань, на яких розглянуто 473 питань (щодо 690 ВПО) ( в т.ч. призначення соціальних виплат -204 питання ( 360 ВПО), контроль соціальних виплат -243 питання (284 ВПО),  відмова у призначенні соціальних виплат -10 питань ( 24 ВПО),  припинення соціальних виплат -16 питань ( 22 ВПО).

Кількість звернень громадян на Урядову гарячу лінію, що розглядались управлінням у 2017 році  –  20 (з яких щодо нарахування та виплати субсидій -9,  статусу ВПО -4, надання матеріальної допомоги -6, надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -1).  Письмових звернень розглянуто від  23 громадян, з яких  особистих звернень -7,  надійшло з райдержадміністрації – 10, отримано електронною поштою з облдержадміністрації -2, отримано поштовими листами  -2. 

Одним з важливих завдань у напрямі забезпечення відкритості і прозорості і діяльності управління  була робота щодо організації доступу до публічної інформації. Протягом  року  опрацьовано 8 запитів на отримання з публічної інформації питань соціального захисту,  з яких від фізичних осіб-4, від юридичних осіб -2, від об’єднань громадян -2. Задоволено сім запитів, один не задоволено в зв’язку з тим, що інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом.             

Станом на 01.01.2018 штатна чисельність працівників управління соціального захисту населення  райдержадміністрації  складає 23 чол., фактично працює 21.