Запобігання корупції

 

Закон України "Про запобігання корупції"

Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних службовців

План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Форма звернення громадян

 

ПРОГРАМА щодо запобігання корупції в Запорізькій області на 2015 - 2017 роки

 


 

З В І Т
про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

 

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції рішенням Розівської районної ради від 28.12.2012 № 17 затверджено Програму щодо запобігання і протидії корупції в Розівському районі Запорізької області на 2013-2017 роки”, розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.07.2011 № 211 затверджено план заходів щодо запобігання і протидії корупції в Розівському районі.

За звітний період проводилась антикорупційна роз’яснювальна робота. В 2013 році згідно плану-графіка в Центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації 10 державних службовців пройшли навчання за програмою короткотермінового семінару з питань запобігання і протидії корупції.

Головам селищної та сільських рад рекомендовано організувати роботу щодо протидії корупційним проявам в сільських радах, висвітлити на інформаційних стендах основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», проводити заняття з профілактики їх недопущення та організувати отримання інформації від населення про факти корупції.

Районною державною адміністрацією проводяться перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, в тому числі з організації роботи щодо профілактики корупційних проявів. Надається відповідна методична та практична допомога.

Як показують результати перевірок, робота у виконавчих комітетах селищної та сільських рад щодо профілактики корупційних проявів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування організована належним чином. Розпорядженнями сільських голів затверджені плани заходів з попередження корупції, призначені відповідальні особи за ведення роботи з профілактики корупційних проявів, оформлені відповідні справи, які містять матеріали антикорупційного спрямування. Підсумки щодо організації роботи з профілактики корупційних проявів систематично розглядаються на сесіях та засіданнях виконавчих комітетів.

Здійснено низку організаційних і практичних заходів щодо поліпшення стану справ з питань попередження корупційних проявів серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, ведеться робота щодо взаємодії з правоохоронними органами.

Зокрема робота спрямовувалась у відповідності з вимогами статей 2, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», на виконання Указів Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 « Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та постанов Кабінету Міністрів України.

17 січня 2013 року на засіданні колегії райдержадміністрації були розглянуті питання про стан кадрової роботи та роботи з кадровим резервом в Розівській райдержадміністрації за 2012 рік та про запобігання і протидію корупції.

21 лютого 2013 року на засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання про стан законності та забезпечення правопорядку в районі. За результатами розгляду цього питання видане розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2013 № 95 ”Про стан законності та забезпечення правопорядку в районі”, в якому дається завдання керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації продовжити роботу з реалізації антикорупційної політики держави, виконання обласних та районних заходів щодо попередження корупції.

З метою вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка Розівській районній державній адміністрації Запорізької області, розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.04.2013 № 171 створена комісія з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка Розівській районній державній адміністрації Запорізької області, затверджено її склад та положення.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.11.2013 № 441 затверджено список осіб, відповідальних за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, також затверджено положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

Забезпечено моніторинг і аналітичний супровід стану виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу». В райдержадміністрації проводяться наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, працівниками апарату райдержадміністрації, керівниками інших державних органів району, де піднімаються питання протидії та попередження корупції. Проводяться наради, семінари-навчання з державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування, щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам. На нарадах та семінарах особлива увага зверталась на забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, забезпечення скоординованої роботи контролюючих та правоохоронних органів для наведення в районі порядку, підвищення авторитету органів державної влади.

Забезпечується додержання законодавства в бюджетній сфері, вживаються заходи щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню, не цільовому використанню бюджетних коштів.

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до впроваджених форм заяв для суб’єктів звернень. Бланки заяв оприлюднюються на офіційному сайті райдержадміністрації.

Для розміщення Центру надання адміністративних послуг виділено приміщення з дотриманням вимог ЗУ “Про затвердження примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг”, а саме приміщення поділено на відкриту та закриту частину. Відкрита частина включає сектори прийому, інформування, очікування та обслуговування.

Затверджений перелік адміністративних послуг разом з інформаційними та технологічними картками розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації.

Проводиться системна робота щодо реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

В районній державній адміністрації визначено особу, яка в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій.

Аналізуючи проведену райдержадміністрацією, її управліннями та відділами роботу щодо запобігання та протидії корупції можна стверджувати, що вжиті впродовж 2013 року заходи дали певні позитивні результати. Так, за звітний період державні службовці до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства не притягувались, Районна державна адміністрація і в подальшому в межах наданих повноважень проводитиме роботу з практичної реалізації вимог нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, підвищення рівня правової свідомості державних службовців.