ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

райдержадміністрації

14.07.2011 № 211

 

П Л А Н

заходів  щодо запобігання та протидії корупції

 

1. Забезпечити ознайомлення під розпис із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»:

1.1 працівників райдержадміністрації;

 

Липень 2011року

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи  апарату райдержадміністрації

 

1.2. керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів

 

Липень 2011року

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

2. Організувати проведення короткострокових семінарів, лекцій з питань чинного законодавства щодо запобігання і протидії корупції для працівників  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів

 

Липень – грудень 2011 року

Відділ кадрової роботи, організаційний, юридичний відділи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на посади державної служби  з обмеженнями щодо прийняття на держслужбу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

Щорічно протягом року

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

4. Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на посади керівників підвідомчих підприємств, установ й організацій, які  одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів, з обмеженнями, встановленими Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

Щорічно протягом року

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

5. Внести відповідні зміни у порядки проведення конкурсних іспитів претендентів на посади державної служби  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про боротьбу з корупцією» та набранням чинності Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

До 30.10.2011

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

6. Організувати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на посади державної служби і у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Щорічно протягом року, починаючи з 01.01.2012

 

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

7. Забезпечити подання державними службовцями всіх категорій  декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою,  встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

До 01 квітня щорічно, починаючи з 01.01.2012

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

8. Вживати заходи щодо недопущення роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близькими їм особами.

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

9. Вживати заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями всіх категорій  обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом ІІ Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

10. Оперативно вживати заходи, спрямовані на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у процесі здійснення посадових обов’язків державними службовцями

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації

 

11. Вживати заходи щодо недопущення отримання державними службовцями  від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

12. Забезпечувати прозорість інформації  відповідно до вимог, встановлених статтею 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації,  селищний та сільські голови

 

13. Забезпечити оперативне реагування на факти вчинення корупційних правопорушень  та інформування у триденний термін відповідних судів та громадськості про вжиті заходи з цього приводу.

 

Постійно (при наявності факту)

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

14. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню державним службовцем корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», запровадити практику проведення службових розслідувань та за їх результатами забезпечити вжиття відповідних заходів щодо недопущення повторних правопорушень.

 

У разі необхідності

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

15. У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного розпорядження (наказу) щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

При необхідності здійснення процедури погодження звільнення державного службовця з посади з обласною державною адміністрацією чи з її відповідним структурним підрозділом або з відповідним міністерством чи іншим центральним органом виконавчої влади,  у триденний строк після надходження рішення суду видавити розпорядження про прийняте рішення щодо звільнення держслужбовця з посади.

 

Постійно (за наявності отриманого рішення суду)

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

16. Забезпечити інформування письмово у триденний строк суду, який стосовно державного службовця  постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та юридичному відділу апарату райдержадміністрації про звільнення зазначеного державного службовця з посади у зв'язку з притягненням його до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

Щорічно протягом року

(за рішеннями судів, що надійшли)

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

17. Вживати заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби  осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

 

Щорічно протягом року

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

18. Щоквартально проводити моніторинги стану дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та вживати відповідних заходів щодо упередження та профілактики скоєння корупційних дій державними службовцями.

 

Постійно

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації  селищний та сільські голови

 

19. Продовжити роботу щодо поповнення  банку даних інформацією про державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування області, які скоїли корупційні дії.

Забезпечити виконання вимоги статті 12 Закону України «Про державну службу» щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону.

 

Протягом року

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови

 

20. За результатами проведених аналізів, періодично розглядати на засіданнях колегій  питання щодо стану кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

 

Щорічно протягом року

Керівники апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

Н.М. Карнаух