Довідка про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Розівської райдержадміністрації за І квартал 2018 року

 

Робота райдержадміністрації у І кварталі 2018 року була спрямована на реалізацію вимог Закону України  „Про звернення громадян”, Указу  Президента України   від 07.02.2008 №109/2008  „Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування  конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування”.

18.01.2018 на засіданні колегії  при голові райдержадміністрації  заслухано питання  „Про  стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за  2017 рік”.

За результатами слухання видано розпорядження  голови  райдержадміністрації  від 18.01.2018 №18 „Про організацію   роботи із зверненнями громадян  у 2018 році”.

За звітний період 2018 року  видано 2 розпорядження  голови райдержадміністрації, які стосувались забезпечення реалізації вимог Указу Президента України, забезпечення  кваліфікованого та об’єктивного вирішення проблемних питань, що порушуються  у зверненнях  та удосконалення  роботи із зверненнями громадян  (перелік додається).

При голові райдержадміністрації працює постійно діюча  комісія з питань роботи із зверненнями громадян. Згідно графіку за звітний період заплановано та проведено 3 засідання  комісії. В порядку денному засідань заслухано звіти керівників відділу освіти, молоді та спорту,  відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації, Солодководненського, Азовського, Кузнецівського сільських голів. (Начальники структурних підрозділів райдержадміністрації – 2, сільські голови – 3). (Всього 5 посадових  осіб).

Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводився згідно графіку, затвердженого  розпорядженням голови райдержадміністрації від  13.12.2017 №511 „Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2018 році”.

Графіки особистих прийомів було доведено до відома населення через інформаційні кутки райдержадміністрації, селищної, сільських рад  та структурних підрозділів райдержадміністрації,  розміщено на сайті райдержадміністрації та опубліковано в районній газеті.

Всього керівництвом райдержадміністрації заплановано та проведено 48 особистих прийомів, прийнято 5 громадян. Фактів недотримання графіків  особистих прийомів не було.

В приміщенні райдержадміністрації керівництвом заплановано 24 особистих прийоми, проведено – 24. Прийнято 3 громадян.

За місцем праці та проживання громадян за графіком  заплановано 24 виїзних прийомів, фактично проведено – 24, кількість отриманих звернень – 2.

Звернення на особистому прийомі  обліковуються згідно інструкції  з діловодства, заповнюються реєстраційно-контрольні картки.

 В цьому році  продовжено  використання  різноманітних  форм роботи з населенням, а саме – проведення прямих „гарячих”  телефонних ліній. Згідно графіку заплановано та проведено 2 прямі „гарячі”  телефонні лінії : 05.02.2018 та 12.03.2018 за участю голови райдержадміністрації Ревута В.Ф. Звернулось  3 громадян. За підсумками проведення складається протокол.

Щоденно  з 8.00 до 12.00 працює телефон довіри, громадяни мають змогу зателефонувати керівництву райдержадміністрації з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади та пропозиціями  щодо підвищення ефективності  роботи органів державної влади. Для обліку звернень використовується журнальна форма реєстрації. За звітний період громадяни не зверталися. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено на сайті райдержадміністрації та в районній газеті «Роз- ін форм».

Згідно графіку заплановано та проведено 4 перевірки   в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах селищної, сільських рад. Постійно надається методична допомога. За звітний період  проведено  перевірки  у  секторі з питань надання адміністративних послуг, секторі з питань культури, туризму та архівної справи райдержадміністрації, виконкомах Новомлинівської,  Зорянської сільських  рад.

Аналізуючи кількість звернень, що надішли до Розівської райдержадміністрації у І кварталі 2018 року, слід зазначити, що загальна кількість звернень у порівнянні з   2017 роком зменшилась на 10% і становить 18  звернень (20 - у 2017 році).

Кількість звернень, що надійшли поштою перевищує показник звернень на особистому прийомі (13 проти 5). (62% проти 38%).

За  звітний період  2018 року   колективних звернень не надходило (2 у 2017 році).  Повторних звернень, як і минулого року,  не було.

Слід зазначити, що у І кварталі  2018 року, також, як і в 2017, не надходили звернення від учасників та інвалідів війни, учаників бойових дій, від учасників наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів- героїнь, ветеранів праці. Надійшло 1 звернення від інваліда І групи ( у 2017 році- не було).

У І кварталі 2018  року найбільш актуальними групами питань були  питання комунального господарства, всього отримано 4  звернення цієї категорії, або 20% від загальної кількості звернень (2017 рік – 3, або 15%), з питань житлової політики –  4 звернення, або 20 % від загальної кількості (2017 рік – 0, або 0 %)  та сім’ї, дітей, молоді, тендерної рівності, фізичної культури і спорту - 3, або 15% (2017 рік – 0, або 0%).

Також, у цьому році порушувались питання та збільшилась кількість звернень: освіти, наукової, науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності – 2 (10%), охорони здоров’я – 2 (10%), праці і заробітної плати – 1 (5%), державного будівництва, адміністративно- територіального устрою- 1 (5%). У І кварталі 2017 року звернень даної тематики не надходило.

На рівні минулого року залишилась кількість звернень з питань транспорту та зв’язку – 1(5%), 1 (5%) у 2017 та зменшилась з питань аграрної політики та земельних відносин – 1(5%), 5 (25%) – у 2017 році, соціального захисту – 1 (5%), 5 (25%) – у 2017 році.

72% від загальної кількості звернень – це звернення, які не можуть бути вирішені позитивно в рамках чинного законодавства, або не відносяться до компетенції райдержадміністрації. На такі звернення громадянам надаються відповідні роз’яснення. Питання, що викладені у 28% звернень, вирішені позитивно.

З урядової гарячої лінії  до райдержадміністрації надійшло 10 звернень, за звітний період минулого року отримано 12 звернень.  Реєстрація звернень, які надійшли з урядової гарячої лінії здійснюється окремо від загальних звернень громадян.

Райдержадміністрацією постійно висвітлюється робота  із зверненнями громадян  на сайті Розівської райдержадміністрації та в районній газеті «Роз-інформ». У  2018 році було розміщено Інформаційно-аналітичну довідку про роботу із зверненнями громадян за 2017 рік.

Також, на сайті райдержадміністрації розміщено графік особистих та виїзних  прийомів громадян керівництвом Розівської райдержадміністрації.

В райдержадміністрації постійно проводиться  аналітична робота з питань звернень громадян. Щоквартально голові райдержадміністрації подаються  аналітичні довідки щодо стану роботи із зверненнями громадян.

У І кварталі 2018 року проведено семінар-навчання з особами   відповідальними  за роботу  із зверненнями  громадян  в структурних підрозділах райдержадміністрації  та виконкомах селищної, сільських рад.   Розглянуто питання «Про ознайомлення з постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №94 «Про  внесення змін до Класифікатора звернень громадян», «Оцінка рівня організації роботи із зверненнями громадян за методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630, «Про організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2018 №18 «Про організацію роботи із зверненнями громадян у 2018 році».

Проведено 1 семінар з селищним, сільськими головами та секретарями виконкомів селищної, сільських рад.  Розглянуто питання: «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2018 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у 2017 році».

Проведено 1 семінар з начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації на якому заслухано питання  «Про підсумки роботи по забезпеченню виконання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністрації за 2017 рік».

Також,  на нараді при голові  райдержадміністрації  з керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації  та керівниками  територіальних органів  центральних органів  виконавчої влади  заслухане питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації у 2017 році», «Про організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18.02.2018 №18 «Про організацію роботи із зверненнями громадян у 2018 році».

Окрім цього на нараді апарату  заслухано  питання  „Про  роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації у 2017 році».

Згідно чинного законодавства  забезпечено  направлення  письмових звернень в електронній формі на спеціально визначену адресу електронної пошти райдержадміністрації  та через  відповідну форму «Звернутися до Розівської районної державної адміністрації» на офіційному веб-сайті. У звітному періоді електронні звернення не надходили.

Також організовано роботу по безперешкодному наданню звернень громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку. За звітний період надійшло 1 звернення.

За звітний період в райдержадміністрації  та її структурних  підрозділах   прикладів неякісного,  поверхневого розгляду та розглянутих з порушенням терміну звернень не було. Звернення громадян розглядаються у терміни, що не перевищують 15 днів.

В райдержадміністрації облік звернень здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «OPTIMA-Work Flow” у повній мірі її можливостей. Внесено відповідні зміни до системи обліку звернень згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 94 «Про внесення змін до класифікатора звернень громадян».

Також, з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації запроваджено інші форми роботи.

Так, згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації  від 18.01.2018 № 20   заплановано та проведено  «День відкритого листа та відкритого особистого  прийому громадян»  в Кузнецівській сільській раді. В даних заходах взяли участь голова райдержадміністрації, працівники управління  соціального захисту населення, працівники районного центру зайнятості, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Розівської районної ради Запорізької області,  які надали компетентні  відповіді  та роз’яснення 4 громадянам.

З метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом при розгляді звернень громадян, відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації щоквартально проводиться  „Контрольний день”.   12.03.2018 проведено  перевірку  щодо розгляду  звернення гр.К. про прискорення призначення соціальної допомоги як малозабезпеченій сім’ї, яке перебувало на розгляді в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. За результатами складено відповідну довідку.

 

 

Перелік розпоряджень голови
райдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян,
виданих за І квартал 2018 року

  

  1. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2018 №18 „Про організацію роботи із зверненнями громадян  у 2018 році”.
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.01.2018 №20   „Про проведення  «Днів відкритого листа та відкритого особистого прийому  громадян»  у 2018 році”.

 

 

Дані про звернення громадян, що надійшли до Розівської районної державної адміністрації Запорізької області за І квартал 2018 року у порівнянні з І кварталом 2017 року