Довідка щодо роботи із зверненнями громадян в Розівській районній державній адміністрації Запорізької області за І півріччя 2020 року

 

Райдержадміністрацією проводиться системна робота щодо забезпечення  виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу  Президента України від 07.02.2008 № 109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування  конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування».

Підсумки роботи із зверненнями громадян щороку розглядаються на засіданні колегії райдержадміністрації. 16.01.2020 на засіданні колегії заслухано питання „Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за  2019 рік”. За результатами слухання видано розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 10 „Про підсумки роботи із зверненнями громадян  та вдосконалення відповідної роботи у 2020 році”.

За звітний період 2020 року  видано 5 розпоряджень  голови райдержадміністрації, які стосувались забезпечення реалізації вимог Указу Президента України, забезпечення  кваліфікованого та об’єктивного вирішення проблемних питань, що порушуються  у зверненнях,  удосконалення  роботи із зверненнями громадян (перелік додається).

З метою сприяння громадянам у вирішенні їх проблемних питань, забезпечення звітування посадових осіб про стан організації роботи зі зверненнями громадян, при голові райдержадміністрації працює постійно діюча  комісія з питань розгляду звернень громадян. Згідно графіку за звітний період заплановано та проведено 6 засідань  комісії. В порядку денному засідань заслухано звіти керівників управління соціального захисту населення, сектору  архівної справи райдержадміністрації, Вишнюватського сільського голови (керівники структурних підрозділів райдержадміністрації – 2, сільські голови – 1. Всього 3 посадові   особи). Також розглянуто хід виконання 1 звернення (колективне звернення жителів смт. Розівка щодо налагодження водопостачання селища).

Графіки особистого прийому громадян в райдержадміністрації  , затверджені  розпорядженням голови райдержадміністрації від  04.12.2019 № 325 „Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2020 році”.

Графіки  особистих прийомів було доведено  до відома населення через інформаційні кутки  райдержадміністрації, селищної, сільської рад  та структурних підрозділів райдержадміністрації, розміщено на сайті райдержадміністрації та опубліковано в районній газеті.

Звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, які мають звання «Мати-героїня», якщо такі надходять, відповідно до чинного законодавства знаходяться під особистим контролем у голови райдержадміністрації. Крім цього, приділено відповідну увагу вирішенню питань, з якими звертаються громадяни, що потребують соціального захисту та підтримки.

В приміщенні райдержадміністрації керівництвом заплановано 36 особистих прийомів, проведено – 30.  Звернень громадян не було.

За місцем  праці та проживання громадян за графіком  заплановано 36 виїзних прийоми, фактично проведено – 20, звернень не було.

Всього керівництвом райдержадміністрації заплановано  72 особистих прийомів, проведено 50. Недотримання графіків  особистих та виїзних  прийомів зумовлено проведенням карантинних заходів.

 Продовжено  використання  різноманітних  форм роботи з населенням, а саме – проведення прямих „гарячих”  телефонних ліній. Згідно графіку заплановано  та проведено 4 прямі „гарячі”  телефонні лінії : 03.02.2020, 06.04.2020 за участю голови райдержадміністрації Ревута В.Ф., 03.03.2020, 08.06.2020 – за участю  заступника голови Філіповича В.В.

Щоденно  з 8.00 до 12.00 працює телефон довіри, громадяни мають змогу зателефонувати керівництву райдержадміністрації з інформацією  про факти  корупції  та інші зловживання з боку  працівників органів влади та пропозиціями  щодо підвищення ефективності  роботи органів державної влади. Для обліку звернень використовується журнальна форма реєстрації. За звітний період звернення не надходили. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено на сайті райдержадміністрації.

Згідно графіку заплановано 5, проведено 3 перевірки   в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільської рад. Постійно надається методична допомога щодо організації цієї ланки роботи. За звітний період  проведено  перевірки  у   секторі  архівної справи,  управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкомі  Вишнюватської сільської ради ( в структурних підрозділах- 2, у виконкомі  сільської ради – 1). Невиконання графіку перевірок пояснюється змінами у структурі райдержадміністрації.

Аналізуючи кількість звернень, що надішли до Розівської райдержадміністрації за І півріччя 2020 року, слід зазначити, що загальна кількість звернень у порівнянні з   відповідним періодом минулого року зменшилась  на 73% і становить 10 звернень (34 – у І півріччі 2019 року).

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», домінують заяви (клопотання)- 90% (9 заяв). Скарги становлять 10% (1 скарга ) . Пропозиції (зауваження) не надходили.

Із облдержадміністрації через КУ «Запорізький обласний контактний центр» надійшло 3 звернення, від народного депутата України -1, від громадян -6.

Кількість звернень, що надійшли поштою- 5, що складає від загальної кількості звернень 50%.

Всього у І півріччі 2020 року надійшло 1 колективне звернення ( у І півріччі 2019 року – 4).  Питання стосувалося  налагодження водопостачання в смт. Розівка.

Прийняте та задовільнене  одне повторне звернення.

Слід зазначити, що у цьому році, також, як і у відповідному періоді минулого року, не надходили звернення від учасників наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, від ветеранів праці, дітей війни.

На рівні минулого року залишилась кількість звернень учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій – 1 у цьому році ( у І півріччі 2019 - 1), від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів –героїнь -2 ( у І півріччі 2019 року- 2).

Найбільш актуальними групами питань були  питання праці і заробітної плати, всього отримано 2  зверненння цієї категорії, або 22% від загальної кількості звернень (у І півріччі 2019 року –7, або 21 %).

Зменшилась кількість звернень з питань сімейної та тендерної політики – 1 (11%) (5 (15%) – у І півріччі 2019 року). соціального захисту – 2, або 20% від загальної кількості (у І півріччі 2019 року – 6, або 5%), 

Збільшилось кількість звернень з питань охорони здоров’я - 1 (11%) ( 0 (0%) - у І півріччі 2019 році).

На тому ж рівні залишилась кількість звернень з питаньу  житлової політики – 1 (11%) (1(3%)- у І півріччі 2019) комунального господарства – 1 (11%)  (1(18%) у І півріччі 2019 року) .

Питання, що викладені у 22% звернень (2), вирішені позитивно, на 7 звернень надано роз’яснення (78%).

60% (6) звернень направлено за належністю для виконання та інформування заявника відповідно ч.3 ст.7 Закону України «Про звернення громадян». Відмов у задоволенні звернень не було.

Райдержадміністрація приділяє велику увагу саме позитивному вирішенню питань, порушених у зверненнях. Так,  на звернення гр. К.  щодо зміни графіку роботи торгівельної точки, місцевою комісією ТЕБ та НС розглянуте дане питання та вирішено передати заяву для подальшого розгляду виконкомом Розівської селищної ради; гр.Б. звернувся  з проханням повернення дитини в родину, висновком,  підготовленим службою у справах дітей, дитина передана на виховання батьку.

З урядової гарячої лінії у І півріччі 2020 року до райдержадміністрації надійшло 15 звернень, у  І півріччі 2019 отримано 22 звернення.  Реєстрація звернень, які надійшли з урядової гарячої лінії здійснюється окремо від загальних звернень громадян.

Райдержадміністрацією постійно висвітлюється робота  із зверненнями громадян  на сайті Розівської райдержадміністрації. У зв’язку з відсутністю фінансування та введенням платних послуг аналітичні довідки в районній газеті «Роз-інформ» не розміщувались.

Також, на сайті райдержадміністрації  розміщено графіки особистих та виїзних  прийомів громадян керівництвом Розівської райдержадміністрації на 2020 рік, а також інформацію про роботу телефонної лінії, що приймає усні звернення громадян Розівського району та телефону довіри. 

На сайті райдержадміністрації розміщено 3 довідки: про роботу із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за підсумками 2019 року, за підсумками І кварталу 2020 року та за підсумками І півріччя 2020 року.

В райдержадміністрації постійно проводиться  аналітична робота  з питань звернень громадян. Щоквартально голові райдержадміністрації подаються  аналітичні довідки щодо стану роботи із зверненнями громадян.

У цьому році проведено 1 семінар-навчання з особами   відповідальними  за роботу  із зверненнями  громадян  в структурних підрозділах райдержадміністрації  та виконкомах селищної, сільської рад.   Розглянуто питання «Про ознайомлення з довідкою про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації у 2019 році», «Про організацію виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2020 № 10 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян та вдосконалення відповідної роботи у 2020 році», «Про вимоги інструкції з діловодства за зверненнями громадян»..

Проведено 1 семінар з начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації на якому заслухано питання  «Про підсумки роботи по забезпеченню виконання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністрації за 2019 рік».

Також,   двічі  на  нарадах при голові  райдержадміністрації  з керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації  та керівниками  територіальних органів  центральних органів  виконавчої влади  заслухані питання  «Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській районній державній адміністрації Запорізької області за 2019 рік», «Про організацію виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 10 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян та вдосконалення відповідної роботи у 2020 році» та від 16.01.2020 № 11 «Про удосконалення роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у 2020 році».

Окрім цього на нараді апарату   двічі заслухано  питання:  „Про  роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації у 2019 році», «Про роботу із забезпечення виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в райдержадміністрації у І кварталі 2020 року».

Згідно чинного законодавства  забезпечено  направлення  письмових звернень в електронній формі на спеціально визначену адресу електронної пошти райдержадміністрації  та через  відповідну форму «Звернутися до Розівської районної державної адміністрації» на офіційному веб-сайті. У звітному періоді електронні звернення не надходили.

Також організовано роботу по безперешкодному наданню звернень громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку. За звітний період  звернень не надходило.

За звітний період в райдержадміністрації та її структурних підрозділах прикладів неякісного, поверхневого розгляду та розглянутих з порушенням терміну звернень не було. Звернення громадян розглядаються у терміни, що не перевищують 15 днів, а ті, що потребують додаткового вивчення – у місячний. В райдержадміністрації облік звернень здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «OPTIMA-Work Flow” у повній мірі її можливостей.

Також, з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації запроваджено інші форми роботи.

З метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом при розгляді звернень громадян, відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації щоквартально проводиться  „Контрольний день”. 25.02.2020 проведено  перевірку  щодо розгляду  звернення гр.З. про виділення матеріальної допомоги на лікування, яка перебувала на розгляді в Розівській селищній раді та 18.05.2020 гр.Ш. про перерахунок субсидії, які перебували на розгляді в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

За результатами перевірки складено довідки, які доведено до відома керівника апарату райдержадміністрації.Райдержадміністрацією і надалі буде проводитись системна та послідовна робота щодо забезпечення організації та належного контролю за виконанням законодавства про звернення громадян.

 

 

Перелік розпоряджень голови

райдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян,

виданих у І півріччі 2020 року

 

  1. Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2020 № 4 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.02.2008 № 60 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові районної державної адміністрації та затвердження її складу».
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2020 № 10 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян та вдосконалення відповідної роботи у 2020 році».
  3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.03.2020 № 62 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.12.2019 № 325 «Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2020 році»
  4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.03.2020 № 63 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.02.2008 № 60 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові районної державної адміністрації та затвердження її складу».
  5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.04.2020 № 94 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.02.2008 № 60 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові районної державної адміністрації та затвердження її складу».

 

ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до Розівської районної державної адміністрації за І півріччя 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року