Довідка щодо роботи із зверненнями

громадян в Розівській райдержадміністрації за І квартал 2015 року

 

У І кварталі 2015 року райдержадміністрацією продовжувалася робота щодо забезпечення виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

15.01.2015 року на засіданні колегії при голові райдержадміністрації  заслухано питання  „Про  стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за  2014 рік”.

За результатами слухання видано розпорядження  голови  райдержадміністрації  від 20.01.2015 №12 „Про організацію   роботи із зверненнями громадян  у 2015 році”.

За звітний період 2015 року  видано 2 розпорядження  голови райдержадміністрації, які стосувались забезпечення реалізації вимог Указу Президента України, забезпечення  кваліфікованого та об’єктивного вирішення проблемних питань, що порушуються  у зверненнях  та удосконалення  роботи із зверненнями громадян  (перелік додається).

При голові райдержадміністрації створено  постійно діючу  комісію з питань роботи із зверненнями громадян. Згідно графіку за звітний період заплановано та проведено 3 засідання комісії. В порядку денному засідань заслухано звіти начальників відділу освіти, молоді та спорту,  відділу  агропромислового розвитку райдержадміністрації, Пролетарського, Солодководненського, Азовського, Кузнецівського сільських голів. (Начальники структурних підрозділів райдержадміністрації – 2,  сільські голови – 4). Всього 6 посадових  осіб).

Особистий прийом громадян в райдержадміністрації проводився згідно графіку, затвердженого  розпорядженням голови райдержадміністрації від  22.12.2014 №348 „Про затвердження графіків особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у 2015 році”.

Графіки  особистих прийомів було доведено  до відома населення через інформаційний куток  райдержадміністрації, по селищній, сільських радах  та структурних підрозділах райдержадміністрації  та розміщено на сайті райдержадміністрації.

Всього керівництвом райдержадміністрації заплановано та проведено 45 особистих прийомів, прийнято 7 громадян. Фактів недотримання графіків  особистих прийомів не було.

В приміщенні райдержадміністрації керівництвом заплановано 23 особистих прийоми, проведено – 23. Прийнято  4 громадянина.

За місцем  праці та проживання громадян за графіком  заплановано 22 виїзних прийоми, фактично проведено – 22, кількість отриманих звернень – 3.

Звернення на особистому прийомі  обліковуються згідно інструкції  з діловодства, заповнюються реєстраційно-контрольні картки.

 В цьому році  продовжено  використання  різноманітних  форм роботи з населенням, а саме – проведення прямих „гарячих”  телефонних ліній. Згідно графіку заплановано та проведено 1 пряму „гарячу”  телефонну лінію 23  березня за участю  першого заступника голови райдержадміністрації Філіповича В.В. Зателефонував 1 громадянин.

Щоденно  з 8.00 до 12.00 працює телефон довіри, громадяни мають змогу зателефонувати керівництву райдержадміністрації з інформацією  про факти  корупції  та інші зловживання з боку  працівників органів влади та пропозиціями  щодо підвищення ефективності  роботи органів державної влади. Для обліку звернень використовується журнальна форма реєстрації. За звітний період громадяни не зверталися. Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено на сайті райдержадміністрації.

Згідно графіку заплановано та проведено 4 перевірки   в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад. Постійно надається методична допомога. За звітний період  проведено  перевірки  у  відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва,  секторі з питнь архівної справи райдержадміністрації,  виконкомах Новомлинівської, Карло-Лібкнехтівської  сільських рад.

При районному  управлінні  юстиції  працює  громадська приймальня з надання  безкоштовних  правових  консультацій населенню. За звітний період  отримали  консультації     74  громадянина.

Для громадян періодично  проводяться Дні інформування  населення   та консультативно-правові  зустрічі.

У І кварталі 2015 року   на території району проведено 2 Дні інформування на підприємствах, установах, організаціях району та 3 консультативно-правових зустрічі у  Новомлинівській, Кузнецівській, Азовській, Солодководненській сільських радах.

Аналізуючи кількість звернень, що надішли до Розівської райдержадміністрації у І кварталі   2015 року, слід зазначити, що загальна кількість звернень у порівнянні з   2014 роком зменшилась   на 31% і становить 11  звернень.

Кількість звернень на особистому прийомі перевищує показник звернень що надійшли поштою, (7 проти  4). (63% проти 37%).

За  звітний період  2015 року    колективні звернення не надходили, в  2014 році надійшло 2 колективних звернення,  повторних звернень не надходило.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації, його заступників  побувало 7  (63%) громадян, 9 (56%) – у 2014 році.

Слід зазначити, що у І кварталі 2015 року, також, як і в 2014, не надходили звернення від учасників та інвалідів війни, учаників бойових дій,  інвалідів І, ІІ, ІІІ, групи, ветеранів праці,  дітей війни, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь.

У І кварталі 2015 року найбільш актуальними групами питань є питання соціального захисту, всього отримано 3 звернення цієї категорії, або 27% від загальної кількості звернень (2014 рік – 3, або 18%) та аграрної політики і земельних відносин  - 3, або 27% (2014 рік – 3, або 18%).

Також, порушувались питання  транспорту і зв’язку – 1 (9%), 1 (6%) – у 2014 році,  комунального господарства – 1 (9%), 3(18%) – у 2014 році.

81% від загальної кількості звернень   – це звернення, які не можуть бути вирішені позитивно в рамках чинного законодавства, або не відносяться до компетенції райдержадміністрації. На такі звернення громадянам надаються відповідні роз’яснення. Питання, що викладені у 19% звернень, вирішені позитивно.

Позитивно вирішено питання гр.Бондар Л.М. щодо призначення опікунства над дитиною позбавленої батьківського піклування.

На звернення гр.Потапової Н.О. стовосовно надання інформації  щодо приміських автобусних маршрутів надано вичерпну інформацію про мережу міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі Запорізької області.

Також, позитивно вирішено звернення гр.Шакун Г.І. стовосовно сприяння в отриманні орнендної плати за земельний пай, яке надійшло з урядової гаряої лінії, кошти виплачено у  повному обсязі. 

З урядової гарячої лінії  до райдержадміністрації надійшло 7 звернень: про  невиплату заробітної плати, про перерахунок оплати за послугу електропостачання, про призначення матері заявника соціального працівника, про сприяння в  отриманні орендної плати.  Реєстрація звернень, які надійшли з урядової гарячої лінії здійснюється окремо від загальних звернень громадян.

Райдержадміністрацією постійно висвітлюється робота  із зверненнями громадян  на сайті Розівської райдержадміністрації. У І кварталі 2015 року було розміщено Інформаційно-аналітичну довідку про роботу із зверненнями громадян за 2014 рік.

Також, на сайті райдержадміністрації розміщено графік особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом Розівської райдержадміністрації 

В райдержадміністрації постійно проводиться  аналітична робота  з питань звернень громадян. Щоквартально голові райдержадміністрації подаються  аналітичні довідки щодо стану роботи із зверненнями громадян.

У І кварталі 2015 року проведено семінар-навчання з особами   відповідальними  за роботу  із зверненнями  громадян  в структурних підрозділах райдержадміністрації  та виконкомах селищної, сільських рад.   Розглянуто питання: „Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації  за 2014 рік”,  «Про надання консультацій з діловодства по роботі із зверненнями».

Проведено 2 семінари  з селищним,  сільськими головами  та секретарями виконкомів селищної, сільських рад. Розглянуто питання:   „Про організацію  і проведення в 2015 році Днів  відкритого  листа та відкритого особистого прийому громадян”, «Про стан виконання вимог  законодавства  про звернення громадян в райдержадміністрації за  2014 рік». Проведено  семінар з начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації на якому заслухано питання  «Про дотримання законодавства про звернення  громадян в райдержадміністрації за підсумками  2014 року».

05.01.2015 на нараді при голові  райдержадміністрації  з керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації  та керівниками  територіальних органів  центральних органів  виконавчої влади  заслухане питання «Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації за 2014 рік». Окрім цього 27.01.2015  на нараді апарату  заслухано  питання  „Про стан роботи із зверненнями громадян в Розівській райдержадміністрації 2014 рік».

За звітний період в райдержадміністрації  та її структурних  підрозділах   прикладів неякісного,  поверхневого розгляду та розглянутих з порушенням терміну звернень не було.

В райдержадміністрації облік звернень здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «OPTIMA-Work Flow” у повній мірі її можливостей.

Також, з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації запроваджено інші форми роботи.

Так, згідно графіку, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації  від 03.02.2015 №33,   заплановано та проведено 1 День відкритого листа та відкритого особистого  прийому громадян  в Кузнецівській   сільській раді. В даному заході взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації,  працівники управління  соціального захисту населення, управління Пенсійного Фонду  в Розівському районі,  які надали компетентні  відповіді  та роз’яснення 2 громадянам.

З метою перевірки виконання доручень, наданих керівництвом при розгляді звернень громадян, загальним відділом  щоквартально проводиться  „Контрольний день”.   31.03.2015 проведено  перевірку  щодо розгляду  звернення гр.Лазаренка О.І. щодо недопущення пошкодження посівів військовою технікою,  яке перебувало на контролі  у відділі агропромислового розвитку   райдержадміністрації. За результатами перевірки складено довідку, яку доведено до відома  керівника апарату райдержадміністрації.

В райдержадміністрації функціонує «Скринька для скарг та пропозицій  щодо діяльності  органів  місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування». Скринька пломбується  кожного ранку перед початком робочого дня та розкривається  по його закінченню. Станом на 01.04.2015 скарг та пропозицій від громадян не надходило.